โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ตอนที่ ๒ เหรียญพระประจำวันหลวงปู่ใจ รุ่นสอง

หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จังหวัดสมุทรสงคราม

          หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ หลังจากที่ท่านได้สร้างเหรียญพระประจำวันรุ่นแรกไปแล้ว เนื่องด้วยเหรียญของท่านได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งทำให้ หลังจากนั้นอีกไม่นาน  ท่านก็ได้สร้างเหรียญพระประจำวันขึ้นอีกครั้งในราวปี พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยมีการแกะแม่พิมพ์ใหม่แต่มีลักษณะคล้ายกับเหรียญรุ่นแรก โดยใช้แม่พิมพ์ที่เป็นรูปเหมือนของท่านไว้ตรงด้านหน้าของเหรียญ และใช้รูปพระประจำวันไว้ทางด้านหลัง มีออกแบบเหรียญให้สวยงามและชัดเจนยิ่งขึ้น

เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น ๒

          สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๙๔  ในหนังสือลุ่มน้ำแม่กลองและนักสะสมพระเครื่องรุ่นเก่า ต่างระบุตรงกันว่าเป็นรุ่น ๒ ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมา สร้างด้วยเนื้อทองแดง และทองแดงกระไหล่ทอง สามารถแยกออกเป็น ๗ บล็อกตามจำนวนวัน โดยใช้แม่พิมพ์ด้านที่เป็นรูปหลวงปู่ใจ เพียงบล็อกเดียว สามารถจำแนกออกเป็นดังนี้

          ๑. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันอาทิตย์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้
เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันอาทิตย์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอมอ่านว่า "จะภะกะสะ นะมะพะทะ" ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" ขอบเหรียญมีลายกนกล้อไปกับพิมพ์พระ

          ด้านหลัง  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางถวายเนตร มีลักษระพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันอาทิตย์" ขอบกนกเรียบ ไม่มีลวดลาย

          ๒. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันจันทร์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันจันทร์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอมอ่านว่า "จะภะกะสะ นะมะพะทะ" ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" ขอบเหรียญมีลายกนกล้อไปกับพิมพ์พระ

          ด้านหลัง  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร มีลักษณะพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ(อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันจันทร์" ขอบกนกเรียบ ไม่มีลวดลาย

          ๓. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันอังคาร

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันอังคาร ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอมอ่านว่า "จะภะกะสะ นะมะพะทะ"  ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" ขอบเหรียญมีลายกนกล้อไปกับพิมพ์พระ

          ด้านหลัง  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน มีลักษณะพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียร และมีพระเขนย (หมอน) รองรับ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันอังคาร" ขอบกนกเรียบ ไม่มีลวดลาย

          ๔. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันพุธ

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันพุธ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอม อ่านว่า "จะภะกะสะ นะมะพะทะ" ล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" ขอบเหรียญมีลายกนกล้อไปกับพิมพ์พระ

          ด้านหลัง  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางอุ้มบาตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราวสะเอว มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันพุธ" ขอบกนกเรียบ ไม่มีลวดลาย

          ๕. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันพฤหัสบดี

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันพฤหัสบดี ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอม อ่านว่า "จะภะกะสะ นะมะพะทะ" ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" ขอบเหรียญมีลายกนกล้อไปกับพิมพ์พระ

          ด้านหลัง  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันพฤหัสบดี" ขอบกนกเรียบ ไม่มีลวดลาย

          ๖. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันศุกร์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันศุกร์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอม อ่านว่า "จะภะกะสะ นะมะพะทะ" ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" ขอบเหรียญมีลายกนกล้อไปกับพิมพ์พระ

          ด้านหลัง  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางรำพึง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกัน ยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันศุกร์" ขอบกนกเรียบ ไม่มีลวดลาย

          ๗. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันเสาร์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันเสาร์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอมอ่านว่า "จะภะกะสะ นะมะพะทะ"  ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" ขอบเหรียญมีลายกนกล้อไปกับพิมพ์พระ

          ด้านหลัง  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางนาคปรก มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันเสาร์" ขอบกนกเรียบ ไม่มีลวดลาย

         ปัจจุบันเหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ เล่นหาสับสนกันมาก แต่มีข้อสังเกตุง่ายๆ ที่อีกด้านต้องมีรูปหลวงปู่ใจอยู่ด้วยเสมอ ถึงจะเป็นเหรียญที่ออกที่วัดเสด็จ และเป็นที่ยอมรับของคนพื้นที่ พุทธคุณของเหรียญประจำวันโดดเด่นเรื่องทำมาค้าขาย โชคลาภ และคลาดแคล้ว เป็นที่แสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมาย เหรียญสวยๆกะไหล่ทองเติม ราคาเล่นหากันมิใช่ถูก ใครมีครอบครองไว้จงเก็บไว้ให้ดี.


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้