โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ตอนที่ ๓ เหรียญพระประจำวันหลวงปู่ใจ รุ่น ๓

หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จังหวัดสมุทรสงคราม

          หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ท่านได้สร้างเหรียญพระประจำวันไว้รุ่นหนึ่ง และรุ่น ๒ ไปแล้วนั้น ทางวัดเสด็จ ได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้น เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรธิดาของชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องด้วยสงครามโลกที่ได้สงบลง และทางราชการได้มีการส่งเสริมในด้านการศึกษาของประชาชน ทำให้หลวงปู่ใจมีความคิดที่จะจัดสร้างโรงเรียนขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕ พร้อมกันนี้ หลวงปู่ใจได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนดังกล่าวด้วย โดยทำออกมาในรูปของเหรียญประจำวันทรงเสมา คนพื้นที่ถือเป็นเหรียญพระประจำวันรุ่น ๓

เหรียญพระประจำวัน หลวงปู่ใจวัดเสด็จ รุ่นสร้างโรงเรียน

          สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกในการสร้างโรงเรียนวัดเสด็จ ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมา สร้างด้วยเนื้อทองแดง และทองแดงกระไหล่ทอง สามารถแยกออกเป็น ๗ บล็อกตามจำนวนวัน โดยใช้แม่พิมพ์ด้านที่เป็นรูปหลวงปู่ใจ เพียงบล็อกเดียว สามารถจำแนกออกเป็นดังนี้

          ๑. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันอาทิตย์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้
เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันอาทิตย์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางถวายเนตร มีลักษระพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันอาทิตย์" ขอบกนกมีลวดลายสวยงาม 

         ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอม ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุทธิสาร(ใจ)"  

          ๒. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันจันทร์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันจันทร์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร มีลักษณะพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ(อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันจันทร์" ขอบกนกมีลวดลายสวยงาม 

         ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอม ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุทธิสาร(ใจ)" 

          ๓. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันอังคาร

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันอังคาร ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน มีลักษณะพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียร และมีพระเขนย (หมอน) รองรับ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันอังคาร" เหนือองค์พระมีตัวอุนาโลมอยู่หนึ่งตัว ขอบกนกมีลวดลายสวยงาม 

         ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอม ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุทธิสาร(ใจ)" 

          ๔. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันพุธ

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันพุธ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางอุ้มบาตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราวสะเอว มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันพุธ" ขอบกนกมีลวดลายสวยงาม 

         ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอม ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุทธิสาร(ใจ)"

          ๕. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันพฤหัสบดี

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันพฤหัสบดี ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันพฤหัสบดี" ขอบกนกมีลวดลายสวยงาม 

         ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอม ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุทธิสาร(ใจ)" 

          ๖. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันศุกร์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันศุกร์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางรำพึง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกัน ยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันศุกร์" ขอบกนกมีลวดลายสวยงาม 

         ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอม ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุทธิสาร(ใจ)" 

          ๗. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันเสาร์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ  พิมพ์วันเสาร์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ของคุณเฉลิมศักดิ์ เทาสกุล

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางนาคปรก มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันเสาร์" ขอบกนกมีลวดลายสวยงาม 

         ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือบ่าของหลวงปู่ใจมีอักขระยันต์ขอม ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุทธิสาร(ใจ)" 

         ปัจจุบันเหรียญประจำวันหวงปู่ใจ เล่นหาสับสนกันมาก แต่มีข้อสังเกตุง่ายๆ ที่อีกด้านต้องมีรูปหลวงปู่ใจอยู่ด้วยเสมอ ถึงจะเป็นเหรียญที่ออกที่วัดเสด็จ และเป็นที่ยอมรับของคนพื้นที่ พุทธคุณของเหรียญประจำวันโดดเด่นเรื่องทำมาค้าขาย โชคลาภ และคลาดแคล้ว เป็นที่แสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมาย เหรียญสวยๆกะไหล่ทองเติม ราคาเล่นหากันมิใช่ถูก ใครมีครอบครองไว้จงเก็บไว้ให้ดี.

         
โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้