โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของกาญจนบุรี

หลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี
หลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี

         หลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของเมืองกาญจนบุรี องค์พระประดิษฐานอยู่ที่หน้าพระอุโบสถของวัด

         หลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยคหบดีชื่อ ทองห่อ  เช็งสุทธา ท่านเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูป รวม ๑๑๓ องค์ ในช่วงวันวิสาขบูชา 

         ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ที่คงความสง่างาม มีเอกลักษณ์ทที่โดดเด่น ตามลักษณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยผสมผสานลักษณะอู่ทองประยุกต์ เนื้อทองสัมฤทธิ์ ลงรักดำหน้าตักกว้างประมาณ ๔๕ นิ้ว 

         เพื่อเป็นพระพุทธรูปบูชาในโอกาสปีที่จะครบกึ่งพุทธกาล (ครบรอบพุทธศาสนา ๒๕๐๐ ปี) วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐

         ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ทางคหบดี ท่านได้บอกกล่าวไปยังวัดต่างๆ ที่ขาดแคลนองค์พระพุทธรูปให้มานิมนต์ไปประดิษฐานยังวัดต่างๆที่มีความต้องการได้ โดยได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่ได้สร้างขึ้นและมีการแจกจ่ายไปทั่วประเทศ 

         หลวงพ่อดำเหลือเป็นองค์สุดท้ายด้วยลักษณะของพระพุทธรูปองค์นี้ไม่มีความงดงามนัก ทำให้ไม่มีผู้สนใจที่จะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ไปประดิษฐานที่วัด

หลวงพ่อสนธิ์ วัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี
หลวงพ่อสนธิ์ วัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี

         จนกระทั่งพระครูประกาศสุนทรกิจ (หลวงพ่อสนธิ์) วัดตำคร้ำเอน ได้ไปรับพระพุทธรูปองค์นี้ แล้วนำมาปิดทองและอัญเชิญประดิษฐานในอุโบสถ 

         ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔ พระครูประกาศสุนทรกิจได้นิมิต อยู่บ่อยครั้งว่า หลวงพ่อพระประธานไม่ประสงค์อยู่ในอุโบสถและต้องการองค์เป็นสีดำ 

         พระครูประกาศสุนทรกิจและประชาชนจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ หน้าอุโบสถ รวมทั้งลงสีดำทั้งองค์คงสภาพเดิม ซึ่งต่อมาประชาชนได้เรียกกันติดปาก ตามภาพที่เห็นว่า "หลวงพ่อดำ" จนถึงปัจจุบัน

          ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อดำ ตลอดระยะเวลา ๖๐ กว่าปีที่ผ่านมา มีประชาชนจำนวนมากกราบไหว้ขอพรจากท่าน และประสบความสำเร็จตามที่ขอพรไว้อย่างมากมาย จึงมีการแก้บนโดยการฉายภาพยนตร์กลางแปลงแก้บนกันเรื่อยมา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน

         กริ่งหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ในสมัยพระครูประกาศสุนทรกิจ (หลวงพ่อสนธิ์) เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้ผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระกริ่งหล่อโบราณ สร้างด้วยเนื้อทองเหลืองรมดำ พระได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิชื่อดังของเมืองกาญจน์ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

กริ่งหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี รุ่นแรก  2518 ทองเหลือง
กริ่งหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดประทับนั่งมารวิชัยบนฐานชุกชี ใต้องค์พระมีภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อดำ" 

         ด้านหลัง ที่ฐานชุกชีมีภาษาไทยเขียนว่า "วัดตะคร้ำเอน" ใต้ฐานมีรอยอุดกริ่ง

         พระบูชาหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ในสมัยพระครูประกาศสุนทรกิจ (หลวงพ่อสนธิ์) เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้ผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระกริ่งหล่อโบราณขนาดหน้าตัก ๔ นิ้ว ๕ หุน สูง ๙ นิ้ว ๖ หุน สร้างด้วยเนื้อทองเหลืองรมดำ พระได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิชื่อดังของเมืองกาญจน์ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี รุ่นแรก  2518 5 นิ้ว ทองเหลือง
พระบูชาหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี รุ่นแรก  ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ขนาด ๕ นิ้ว เนื้อทองเหลือง
พระบูชาหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี รุ่นแรก  2518 5 นิ้ว ทองเหลือง
พระบูชาหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน กาญจนบุรี รุ่นแรก  ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ขนาด ๕ นิ้ว เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดประทับนั่งมารวิชัยบนฐานชุกชี ใต้องค์พระมีภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อดำ" 

         ด้านหลัง ที่ฐานชุกชีมีภาษาไทยเขียนว่า "วตอ" ใต้ฐานไม่มีดินโดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้