โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ พระเกจิที่น่านับถือของบางแพ ราชบุรี

หลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ
 หลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี

         หลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ หรือ พระครูปัญญาพลพิพัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมนบ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งของบางแพ ประวัติของท่านไม่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจนนัก ทราบเพียงว่าท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ หลวงพ่อโต๊ะ ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดธรรมนบ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยมี

         หลวงพ่อแดง วัดทำนบ เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อพวง  วัดทำนบ  เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดธรรมนบเรื่อยมา เพื่อศึกษาวิชาและพระธรรมวินัยจากหลวงพ่อแดง

         นอกจากนี้ ท่านยังได้เดินทางไปศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่อแช่ม วัดดอนเซ่ง เพื่อเรียนวิชาปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆอีกด้วย

         หลังจากที่หลวงพ่อแก้ว เจ้าอธิการวัดทำนบได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อโต๊ะขึ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ภาพถ่ายหลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ บางแพ ราชบุรี
หลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ บางแพ ราชบุรี

         วัดทำนบ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ บ้านทำนบ หมู่ ๑ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๙๕ ตารางวา 

         อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดทำนบตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ วัดมีรายนามเจ้าอาวาสดังนี้

         ๑. หลวงพ่อทิม 

         ๒. หลวงพ่อแดง

         ๓. หลวงพ่อพวง

         ๔. หลวงพ่อแก้ว

         ๕. พระครูปัญญาพลพิพัฒน์ (หลวงพ่อโต๊ะ)

         ๖. พระครูปัญญาธิการ (หลวงพ่อบุญช่วย)

         หลังจากที่หลวงพ่อโต๊ะขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้สร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ 

         คนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่รู้จักและยอมรับนับถือหลวงพ่อโต๊ะ ว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งของราชบุรี ท่านมีคาถาอาคมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

         ชื่อเสียงของท่านเป็นที่ประจักษ์ ในงานพุทธาภิเษกต่างๆมักนิมนต์หลวงพ่อเข้าร่วมเสมอๆ ไม่ว่าจะงานในเขตดำเนินสะดวก บางแพ หรือแม้แต่ในกรุงเทพฯ ก็นิมนต์ท่านด้วยเช่นกัน

         หลังจากที่ท่านครองตำแหน่งเจ้าอาวาสมาได้ระยะเวลาหนึ่ง หลวงปู่โต๊ะ ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ และรับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวัดแก้วอีกหนึ่งตำแหน่งด้วย

         ต่อมาราวปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ด้วยคุณงามความดีของท่านในการพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ "พระครูปัญญาพลพิพัฒน์"

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่านได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดจนแล้วเสร็จและจัดวิสุงคามสีมา

         หลวงพ่อโต๊ะ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ นับรวมสิริอายุได้ ๘๕ ปี ๖๔ พรรษา และมีงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐

วัตถุมงคลของหลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ

         เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ลเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี รุ่นแรก 2513 อัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโต๊ะครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูปัญญาพลพิพัฒน์ (หลวงพ่อโต๊ะ)" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดธรรมนบ พ.ศ. 2513 รุ่น ๑" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ 

         เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ รุ่นแรก (แจกแม่ครัว)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มเสมาขนาดเล็กแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ และเนื้อเงิน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี รุ่นแจกแม่ครัว 2513 ทองคำ
เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ รุ่นแรก (แจกแม่ครัว) ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองคำ ของคุณพ้ง เมืองราช

เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี รุ่นแจกแม่ครัว 2513 เงิน
เหรียญหลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ รุ่นแรก (แจกแม่ครัว) ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อเงิน ของคุณพ้ง เมืองราช

        ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโต๊ะครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๑๓" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ พุท โธ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโต๊ะ รุ่น ๑ วัดธรรมนบ"

         ล็อกเก็ตหลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา ลักษณะเป็นล็อกเก็ตรูปถ่ายกรอบนิกเกิ้ลแบบมีหูในตัว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ล็อกเก็ตหลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี รุ่นแรก 2513 นิกเกิ้ลกระไหล่ทอง
ล็อกเก็ตหลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อนิกเกิ้ลกระไหล่ทอง

        ด้านหน้า เป็นรูปภาพหลวงพ่อโต๊ะนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโต๊ะ อายุ ๗๙ ปี" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         ล็อกเก็ตหลังตะกรุดหลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา ลักษณะเป็นล็อกเก็ตหลังตะกรุด ๓ กษัตริย์ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ล็อกเก็ตหลังตะกรุดหลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี รุ่นแรก 2513 นิกเกิ้ลกระไหล่ทอง
ล็อกเก็ตหลังตะกรุดหลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อนิกเกิ้ลกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโต๊ะครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ รุ่น ๑" 

         ด้านหลัง มีตะกรุด ๓ กษัตริย์

         ผ้ายันต์หลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา ลักษณะเป็นผ้ายันต์ปั๊มสกรีนสีดำบนผืนผ้าสี่เหลี่ยม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ผ้ายันต์หลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี รุ่นแรก 2513
ผ้ายันต์หลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๓

         ด้านหน้า เป็นรูปอักขระยันต์ในกรอบสี่เหลี่ยม ใต้อักขระยันต์มีมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา วัดธรรมนบ ๒๕๑๓ พระครูปัญญาพลพิพัฒน์(หลวงพ่อโต๊ะ)" 

         ด้านหลัง เรียบไม่มีอักขระใดๆ

         รูปหล่อหลวงพ่อโต๊ะ วัดธรรมนบ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อขนาดเล็กอุดกริ่ง มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี รุ่นแรก2514 ทองเหลืองกระไหล่ทอง
รูปหล่อหลวงพ่อโต๊ะ วัดทำนบ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโต๊ะนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโต๊ะ" 

         ด้านหลัง มีอักขระเลขไทยที่ฐานเขียงเขียนว่า "๑๔" ซึ่งคือปีที่สร้าง ใต้ฐานมีรอยอุดกริ่ง


 โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง
 


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้