โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก พระเกจิสายหลวงปู่มั่นหลานหลวงปู่ตื้อ ที่เก่งด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน

หลวงพ่อไท วัดเขาพุนก ราชบุรี
หลวงพ่อไท วัดเขาพุนก ราชบุรี

         หลวงพ่อไท วัดเขาพุนก หรือ พระอาจารย์ไท อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพุนก ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่า ไท คะปัญญา พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

         ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ โยมบิดาชื่อนายบัว คะปัญญา โยมมารดาชื่อนางขำ คะปัญญา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๓ คน เรียงตามลำดับ ดังนี้

         ๑. นายวังคำ คะปัญญา

         ๒. นางวัง ยะภักดี

         ๓. พระอาจารย์ไท ฐานุตตฺโม

         เมื่อวัยเด็ก ท่านเรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม แล้วได้ออกจากโรงเรียนมาช่วยบิดามารดาทำงานที่บ้าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ หลวงพ่อไท ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปี ท่านได้ติดตามพระอาจารย์กาวงศ์ โอทาตวณโน ไปที่วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แล้วได้ศึกษาเรื่องการอุปสมบทกับท่านพระครูวิมลคณาภรณ์ วัดโรงธรรมสามัคคี ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

         ต่อจากนั้นเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก เวลา ๑๔.๓๕ น. ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ ฉายาว่า "ฐานุตฺตโม" โดยมี

         พระวิสุทธิสารสุธี เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระวินัยโกศล เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์ทองบัว เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดโรงธรรมสามัคคี ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านสอบนักธรรมชั้นตรี ณ สำนักเรียนวัดเจดีย์หลวง ในสนามหลวง คณะจังหวัดเชียงใหม่

        ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ท่านสอบได้นักธรรมโท ณ สำนักเรียนวัดเจดีย์หลวง ในสนามหลวง คณะจังหวัดเชียงใหม่

        ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ท่านอุปสมบทอยู่ในช่วงพรรษาที่ ๕ ท่านจึงได้เดินทางไปจำพรรษาเพื่อปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโมวัดป่าอาจารย์ตื้อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

         เมื่อออกพรรษาแล้ว ท่านได้เที่ยงธุดงค์ไปในที่ต่างๆ หลายที่และอยู่จำพรรษาตามวัดต่างๆ ไม่อยู่ประจำที่ไหนนานนักเช่น

         ถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

         วัดป่าพุตเตย จังหวัดเพชรบูรณ์ 

         เมืองเก่าสุโขทัย

         เขาวงพระจันทร์ จังหวัดตาก

         วัดแม่พริก จังหวัดลำปาง 

         ถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

         ตลอดจนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพะเยา

         บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

         ในคืนวันหนึ่งหลังจากที่ท่านปฏิบัติกัมมัฏฐานแล้ว ลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้กราบเรียนถามถึงการปฏิบัติธรรมของท่าน ท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังว่า ขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่ถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง จิตได้ความสงบ จนได้เกิดนิมิตมีดังระเบิดขึ้นสนั่น เมื่อเสียงนั้นเงียบลงแล้ว ท่านก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นชัดเจนว่า

         "ครูบา...ขณะนี้จิตท่านได้ถึงความสงบแล้ว ขอให้ท่านรักษาจิตของท่าน ให้มีความสงบอย่างนี้ตลอดไป จะมีผู้คนเคารพสักการะ และมาพึ่งปาระมีท่านเป็นอันมาก ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป"

         แล้วเสียงพูดนั้นก็เงียบไป ครั้นท่านได้กำหนดจิตต่อเนื่องไปอีก ก็บังเกิดแสงสว่างกระจ่างนวลสดใส สามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้แจ่มชัด 

         ต่อจากนั้นมาก็มีท่านครูฤาษีมาบอกคาถาและตัวยาต่างๆ เพื่อให้ท่านได้โปรดญาติโยมที่เจ็บไข้ได้ป่วย และประสบเคราะห์กรรมทุกข์ภัย ที่พากันมาขอเมตตาปาระมี จากท่านมากมายในทุกแห่งที่ท่านพำนักอยู่

ภาพถ่ายหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก ราชบุรี
หลวงพ่อไท วัดเขาพุนก ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมธมธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร มีบัญชาให้ท่านอยู่จำพรรษาด้วย เพื่ออบรมวิธีปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน แก่ญาติโยมที่วัดพระศรีมหาธาตุ ท่านจึงได้รับบัญชาอยู่จำพรรษาด้วย ๑ พรรษา

         เมื่ออกพรรษาแล้ว ท่านได้เดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพมหานคร ไปร่วมงานฉลองพระอุโบสถวัดสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

         เมื่อเสร็จงานแล้ว ท่านได้เดินธุดงค์ไปพะเยาและเชียงราย แล้วจึงมาจำพรรษาที่ถ้ำผาจรุย อยู่เป็นเวลา ๑ พรรษา

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้มีบัญชาให้ท่านกลับมาจำพรรษาที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานครอีก เพื่อให้มาอบรมวิธีปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน แก่ญาติโยม ท่านจึงรับบัญชาอยู่จำพรรษาอีกครั้ง ณ วัดพระศรีมหาธาตุนี้

         ซึ่งในบางทีทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้กราบนิมนต์ ท่านเป็นพระอาจารย์พิเศษ สอนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ หลวงพ่อไท ท่านได้รับนิมนต์ให้มาอยู่จำพรรษา พร้อมทั้งบูรณะและสร้างสำนักสงฆ์เขาพุนก บ้านหนองลังกา ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเดิมเป็นสำนักสงฆ์ร้าง

         วัดเขาพุนก เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

         ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงสำนักสงฆ์ที่ถูกทิ้งร้าง วัดรับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

         หลังจากที่หลวงพ่อไท ท่านได้มาอยู่ที่สำนักสงฆ์ ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างกุฏิ และสร้างพระอุโบสถที่มีเอกลักษณ์ 

         ท่านได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองและได้ใบอนุญาตให้เป็นวัดถูกต้อง ตามกฎหมายเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

         หลวงพ่อไท ปกครองสำนักสงฆ์เรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวลา ๐๔.๓๐ น. นับรวมสิริอายุของท่านได้ ๕๗ ปี ๓๖ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก

         เหรียญหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก รุ่นแรก(เต็มองค์)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น โดยเหรียญทั้งหมดได้รับการปลุกเสกจากพระสายวัดป่าอย่างเข้มขลัง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก ราชบุรี รุ่นแรก 2537 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก ราชบุรี รุ่นแรก (เต็มองค์) ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อไทนั่งสมาธิเต็มครึ่ง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลด ขอบเหรียญมีอักขระไทยเขียนว่า "ที่ระลึกพระอาจารย์ไท ฐานุตฺตโม ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗" 

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์รูปนก มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เมตตามหาลาภ วัดเขาพุนก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก รุ่นแรก(ครึ่งองค์)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น โดยเหรียญทั้งหมดได้รับการปลุกเสกจากพระสายวัดป่าอย่างเข้มขลัง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก ราชบุรี รุ่นแรก ครึ่งองค์ 2537 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก ราชบุรี รุ่นแรก (ครึ่งองค์) ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อไทครึ่งองค์ห่มจีวรลด พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีโบภายในโบมีอักขระไทยเขียนว่า "พระอาจารย์ไท ฐานุตฺตโม" 

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตัว "นะ" ทรหด ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ๒๐ มี.ค.๓๗ วัดเขาพุนก ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก รุ่นฝังลูกนิมิตร 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแจกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น โดยเหรียญทั้งหมดได้รับการปลุกเสกจากพระสายวัดป่าอย่างเข้มขลัง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก ราชบุรี รุ่นฝังลูกนิมิตร 2539 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อไท วัดเขาพุนก ราชบุรี รุ่นฝังลูกนิมิต ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระพุทธรูปปางมารวิชัย

          ด้านหลัง เป็นรูปจำลองหลวงพ่อครึ่งครึ่งองค์ห่มจีวรลด พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ขอบเหรียญมีอักขระไทยเขียนว่า "อาจารย์ไท ฐานุตฺตโม ที่ระลึกในงานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดเขาพุนก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ๒๕๓๙" 


อ้างอิง : หนังสือถวายเพลิงศพหลวงปู่ไท ฐานุตฺตโม

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

 ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้