โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติเหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม (วัดพระยาญาติ) สมุทรสงคราม กับปริศนาการสร้างเหรียญ

ภาพหลวงพ่อเขาตะเครา วัดพระยาญาติ(ปากง่าม) สมุทรสงคราม
หลวงพ่อเขาตะเครา วัดพระยาญาติ(ปากง่าม) สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อวัดปากง่าม หรือ หลวงพ่อเขาตะเครา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จำลองมาจากหลวงพ่อวัดเขาตะเคราจจังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์์ของวัดพระยาญาติ(ปากง่าม) ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

         วัดพระยาญาติ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ในหมู่ที่ ๗ บ้านวัดปากง่าม ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

         วัดตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างคลอง ๓ คลอง ได้แก่ คลองดาวดึงษ์ คลองวัดจุฬามณี และคลองอัมพวา ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดปากง่าม ในปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ พระอธิการใจ ฐิตาจาโร

         ตามประวัติมีบันทึกว่าวัดพระยาญาติตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๓ แต่คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ท่านเจ้าคุณบางช้าง (แก้ว) และสามีคือพระแม่กลองบุรีได้มาปฏิสังขรณ์ไว้ครั้งหนึ่ง แต่ต่อมาวัดได้ทรุดโทรมลง

         พอถึงสมัยกรุงธนบุรี กรมขุนกษัตรานุชิต หรือ เจ้าฟ้าสุพันธุวงศ์ ร่วมกับพระญาติพระวงศ์ของท่านได้บูรณะขึ้นมาใหม่เพื่อน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒

         ภายในวัดมีอุโบสถเป็นของเก่า ไม่มีวิหาร ส่วนศาลาการเปรียญได้สร้างขึ้นในสมัยพระอธิการอุ แต่รื้อถอนและปลูกสร้างใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ 

         พระอุโบสถหลังใหม่สร้างในสมัยพระครูสมุทรภัทรกิจ (ทอง สุภปาโล) เป็นเจ้าอาวาส ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นด้วยการก่ออิฐถือปูน แล้วลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๑๔๐ เซนติเมตร สูง ๑๗๐ เซนติเมตร 

หลวงพ่อเขาตะเครา วัดปากง่าม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อเขาตะเครา วัดปากง่าม สมุทรสงคราม

         นอกจากนี้ยังมีธรรมาสน์เก่าที่ศาลาการเปรียญ ซึ่งเดิมเป็นพระที่นั่งทรงธรรมในรัชกาลที่ ๒ หอระฆังมีระฆังหล่อด้วยทองเหลืองลงหิน ตู้พระไตรปิฎกได้รับถวายเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยนายอุ้ยซิว นางน้อย ศุกรสุนทร และนายสิน นางกิมซ่วน สมสกุล สร้างถวาย วัดมีรายนามเจ้าอาวาสปกครองดังนี้

         ๑. พระอธิการคำ

         ๒. พระอธิการปิ่น

         ๓. พระอธิการชม

         ๔. พระอธิการอุ

         ๕. พระอธิการเผือก

         ๖. พระธรรมธรอุต

         ๗. พระอธิการพ่วง

         ๘. พระครูปลัดจะ

         ๙. พระครูสมุทรภัทรกิจ (ทอง สุภปาโล)

         ๑๐. พระอธิการใจ ฐิตาจาโร

         สำหรับหลวงพ่อเขาตะเครา สร้างขึ้นโดยทำพิธีเททองหล่อขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จัดเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีเอกลักษณ์ใบหน้าขององค์พระ ช่างได้สรรสร้างงานศิลปะการปั้นที่สวยงาม ชาวบ้านในพื้นที่นิยมเรียกขานกันติดปากว่าหลวงพ่อวัดปากง่าม 

         สมัยก่อนคนนิยมมากราบไห้วบูชาและบนบานขอพรกับหลวงพ่อเขาตะเครา ซึ่งเรื่องที่นิยมมาบนกันนั้นมักเป็นเรื่องของการทำมาค้าขาย ขอโชคขอลาภ ตลอดจนการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ที่รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันไม่หาย ก็มักมาขอพึ่งบารมีของหลวงพ่อเขาตะเครากันแทบทั้งสิ้น.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดปากง่าม

         เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม (วัดพระยาญาติ) รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ในสมัยพระครูสมุทรภัทรกิจ (ทอง สุภปาโล) เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้ผู้ที่มาร่วมงานเททองหล่อหลวงพ่อเขาตะเครา ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว เหรียญได้รับการปลุกเสกจากหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ หลวงพ่อไวย วัดดาวดึงส์ และหลวงพ่อกลึง วัดสวนแก้วอุทยาน เหรียญมีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2498 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อเขาตะเครา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดประทับนั่งมารวิชัยบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย ขอบเหรียญมีภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อวัดปากง่าม พ.ศ. ๒๔๙๘"

         ด้านหลัง พื้นเหรียญเป็นแอ่ง มีอักขระยันต์ 

         เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม (วัดพระยาญาติ) รุ่นแปดกลับ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ในสมัยพระครูสมุทรภัทรกิจ (ทอง สุภปาโล) เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยทำการแกะบล็อกขึ้นมาใหม่โดยใช้เหรียญรุ่นแรกเป็นตัวอย่าง แต่ทางวัดให้ช่างแกะตัว "๘" ไทยให้กลับด้าน เพื่อแยกแยะไม่ให้สับสน จึงเป็นที่มาของชื่อรุ่น มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม สมุทรสงคราม รุ่นแปดกลับ 2529 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม สมุทรสงคราม รุ่นแปดกลับ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม สมุทรสงคราม รุ่นแปดกลับ 2529 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อวัดปากง่าม สมุทรสงคราม รุ่นแปดกลับ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อเขาตะเครา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดประทับนั่งมารวิชัยบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย ขอบเหรียญมีภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อวัดปากง่าม พ.ศ. ๒๔๙๘" แต่ทางวัดให้ช่างแกะตัว "๘" ไทยให้กลับด้าน เพื่อแยกแยะไม่ให้สับสน 

         ด้านหลัง พื้นเหรียญเรียบ มีอักขระยันต์ 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้