โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลพระครูพ่อ วัดบางกระเจ้า พระเกจิชื่อดังของมหาชัย สมุทรสาคร

ภาพถ่ายพระครูอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร
พระครูอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร

         พระครูพ่อ วัดบางกระเจ้า หรือ อาจารย์พ่อ ธัมมิโก วัดบางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร พื้นเพท่านเป็นชาวปากบ่อ สมุทรสาคร เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๙ แต่ไม่ปรากฏชื่อโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ อาจารย์พ่อ มีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับฉายาว่า "ธมฺมิโก" โดย

         พระอธิการรอด วัดบางน้ำวน เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อสงฆ์ วัดบางปลา เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์กล่ำ วัดบางปลา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบางปลาเรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมตามตำราของหลวงปุ่นุตย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปลาที่ตกทอดกันมา

         นอกจากนี้ ท่านยังได้ศึกษาวิชาอาคมกับหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านอีกด้วย จนท่านมีวิชาแก่กล้า

         ต่อมาพระครูชนะ เจ้าอาวาสวัดบางกระเจ้าได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเดินทางไปที่วัดบางปลา เพื่อนิมนต์พระอาจารย์พ่อ มาเป็นเจ้าอาวาสทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ภาพถ่ายพระครูอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร
พระครูอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร

         วัดบางกระเจ้า เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองสุนัขหอน ในหมู่ที่ ๖ บ้านบางกระเจ้า ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่

         วัดบางกระเจ้าตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๗๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร

         ภายในวัดมีพระอุโบสถขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๗ หลังคาเครื่องไม้ลดชั้น ๒ ชั้น ด้านหน้าและหลังทำเป็นหลังคาลดชั้นยื่นออกมา รองรับโครงหลังคาด้วยเสาปูนหกเหลี่ยมด้านละ ๔ ต้น มุงกระเบื้องสีชั้นละ ๒ ตับ มีช่อฟ้าใบระกาปั้นปูนประดับกระจกสี 

         หน้าบันมุขด้านหน้าปั้นปูนประดับกระจกทำเป็นกนกนาคล้อมรอบ ตรงกลางเป็นรูปพานพุ่มประดับกระจกสีลายธงชาติ ด้านล่างเป็นไม้ฉลุลายทรงสามเหลี่ยม มีประตูทางเข้าทั้งสองด้าน ด้านละ ๒ ประตู บานประตูทาสีแดงไม่มีลวดลาย 

         ผนังด้านข้างทั้งสองด้านมีช่องหน้าต่างด้านละ ๔ ช่อง บานประตูหน้าต่างทาสีแดงกรอบเหลือง รอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมาทรงดอกบัวล้อมรอบภายในมีเสมาทาสีทองปักอยู่ 

         ด้านหน้าพระอุโบสถมีเจดีย์ทรงระฆัง ๓ องค์ ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปประทับยืน และนั่ง และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ศิลปะรัตนโกสินทร์ วัดมีรายนามเจ้าอาวาสดังนี้

         ๑. พระครูชนะ

         ๒. พระครูพ่อ ธัมมิโก

         ๓. พระครูอุดมธรรมสาคร (หลวงพ่อกรี)

         ๔. พระครูสาครวิริยคุณ (หลวงพ่อชาญณรงค์)

         หลังจากที่อาจารย์พ่อได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ท่านได้สร้างหอสวดมนต์ขึ้น

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ท่านได้เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมขึ้นให้พระเณรได้ศึกษาวิชาไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่วัดที่อยู่ไกลออกไป

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่านได้สร้างวิหาร ที่เป็นอาคารไม้

         ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อพ่อที่พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ท่านจึงได้รับตำแหน่งพระครูชั้นประทวน

         พระครูพ่อปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ นับรวมสิริอายุได้ ๘๐ ปี ๕๙ พรรษา.

วัตถุมงคลของอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า

         เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗  เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่นแรก 2497 อัลปาก้า
เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปพระอาจารย์พ่อครึ่งองค์ ห่มจีวรคลุมไหล่ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์พ่อ"

         ด้านหลัง มียันต์ตรีนิสิงเห ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางกะเจ้า" 

         เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๖  เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อตะกั่วเพียงเท่านั้น จำนวนการไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่น2 2506 อัลปาก้า
เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่น2 2506 ตะกั่ว
เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื้อตะกั่ว

         ด้านหน้า เป็นรูปพระอาจารย์พ่อครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์พ่อ"

         ด้านหลัง มียันต์ตรีนิสิงเห เหนืออักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางกะเจ้า" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๒๕๐๖" 

         เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙  เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง และเนื้ออัลปาก้าเพียงเท่านั้น จำนวนการไม่ได้มีการจดบันทึกไว้
เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่น 3 2509 ทองเหลือง
เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองเหลือง
เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่น 3 2509 ทองเหลืองกระไหล่ทอง
เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองเหลือง
เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่น 3 2509 อัลปาก้า
เหรียญอาจารย์พ่อ วัดบางกระเจ้า สมุทรสาคร รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปพระอาจารย์พ่อครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพ่อ ธมฺมมิโก" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางกระเจ้า พศ๒๕๐๙"

         ด้านหลัง มียันต์ตรีนิสิงเห เหนืออักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฉลองอายุครบ70ปี" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "49 พรรษา" 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

    ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

    ไม่มีความคิดเห็น

    ค้นหาบล็อกนี้