โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร อีกหนึ่งศิษย์หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน

ภาพถ่ายหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร
หลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร

         หลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี หรือ พระครูหงษ์ สุชาโต อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่านเป็นพระเกจิสายรามัญศิษย์เอกของหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พื้นเพท่านเป็นคนบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่านนามเดิมหงษ์ มากดี เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗   

          ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ หลวงพ่อพ่อหงษ์มีอายุได้ ๒๑ ปี ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบางพลี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้รับฉายาว่า "สุชาโต" โดยมี

         พระอธิการรอด พุทสณโท วัดบางน้ำวน เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอาจารย์เล่อ วัดบางน้ำวน เป็นพระกรรรมวาจาจารย์

         พระอธิการขลับ วัดบางพลี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบางพลีเรื่อยมา เพื่อร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระอธิการขลับ และยังเดินทางไปศึกษาวิชาไสยเวทย์และวิชาอาคมกับหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พระอุปัชฌาย์ของท่านจนสำเร็จวิชาหลายอย่าง

ภาพถ่ายหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร
หลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ พระอธิการขลับได้มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงได้นิมนต์หลวงพ่อหงษ์ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดบางพลี เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ถนนบางพลี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วัดนี้ตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๙ เดิมชื่อ วัดบางพลีใหญ่

         เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งโบราณประชาชนฝ่ายรามัญที่อยู่เมืองหงสาวดีเกิดเหตุมีความเดือดร้อนจากการที่ถูกพม่ารุกราน จึงได้หนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทย

ภาพถ่ายหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร
หลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร

         และได้อพยพมายังถิ่นฐานแห่งนี้ ต่อมามีประชาชนมากขึ้น จึงได้ปรึกษากันว่าสมควรจัดการตั้งวัดนี้ขึ้นได้แล้วและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

         หลังจากที่หลวงพ่อหงษ์ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านได้พัฒนาวัดอยางสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ การสร้างถาวรวัตถุต่างๆ และการศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่

รูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร
รูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวน

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางโทรัด

         หลวงพ่อหงษ์ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ นับรวมสิริอายุได้ ๗๓ ปี ๕๒ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี

         เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่นแรก 2509 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร 2509 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหงษ์นั่งบนอาสนะเต็มองค์มือทั้ง ๒ ข้างจับที่หัวเข่า องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์หงษ์" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ภาษาสายมอญ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางพลี ๒๕๐๙" 

         เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่น2 2512 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองเหลือง

เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่น2 2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่น2 2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหงษ์นั่งสมาธิบนอาสนะเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูหงษ์ สุชาโต" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ภาษาสายมอญ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางพลี ๒๕๑๒"

         เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี รุ่น ๓ (ไม่มี พ.ศ.)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลังจากที่เหรียญรุ่น ๒ ได้หมดลงไปแล้ว แต่ความต้องการไม่เพียงพอ หลวงพ่อจึงให้จัดสร้างเหรียญขึ้นมาอีกเพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่น 3  2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่น 3  2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหงษ์นั่งสมาธิบนอาสนะเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูหงษ์ สุชาโต" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ภาษาสายมอญ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางพลี"

         เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี รุ่นแจกแม่ครัว

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาขนาดเล็กแบบมีหูในตัว และการที่เหรียญมีขนาดเล็กนี้เอง ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าเหรียญแจกแม่ครัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่นแจกแม่ครัว 2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหงษ์ วัดบางพลี สมุทรสาคร รุ่นแจกแม่ครัว ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหงษ์ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูหงษ์ สุชาโต" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ภาษาสายมอญ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางพลี"

 

 

หมายเหตุ : วัตถุมงคลบางรุ่นไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ต้องกราบขออัภยมา ณ ที่นี้ด้วย

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้