โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร สมุทรสงคราม เจ้าของเหรียญหลวงพ่อร้าย วัดเขายี่สารรุ่นแรก

ภาพถ่ายหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร สมุทรสงคราม
หลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร หรือ พระสมุห์กลอย อดีตเจ้าอาวาสวัดเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยท่านเป็นเจ้าอาวาสอันดับที่ ๓ ของวัด หลวงพ่อกลอยพื้นเพท่านเป็นชาวสมุทรสงครามมาแต่กำเนิด ท่านเกิดที่ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๒๒ โยมบิดาชื่อนายนุต ชูมณี โยมมารดาชื่อนางไข่ ชูมณี

         ในวัยเยาว์ ท่านเป็นเด็กที่มีความฉลาดเฉลียวกว่าเด็กทั่วไป โยมบิดาจึงนำท่านไปฝากเรียนหนังสืออักขระขอมและอักขระภาษาไทยกับพระอธิการไล้ วัดเขายี่สาร จนอ่านออกเขียนได้

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ หลวงพ่อกลอย ท่านมีอายุได้ ๒๒ ปี โยมบิดาและโยมมารดา จึงทำการอุปสมบทตามประเพณีไทย ท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับฉายาว่า "ธมฺมโชโต" โดยมี

         หลวงพ่อไล้ วัดเขายี่สาร เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อนิล วัดกุฏิ ท่าแร้ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการแฉ่ง วัดกุฏิบางเค็ม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดเขายี่สารเรื่อยมา เพื่อศึกษาวิชาอาคมกับพระอุปัชฌาย์ ทั้งการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย วิชาปริยัติธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน จนสำเร็จวิชาหลายอย่าง

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ พระอธิการไล้ เจ้าอาวาสวัดเขายี่สารได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงนิมนต์หลวงพ่อเชย ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปที่ ๒ ของวัด

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ หลังจากที่หลวงพ่อเชย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ ๔ ปี ท่านก็ล้มป่วยและมรณภาพลงด้วยวัณโรค ซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุได้ ๔๐ ปี มีพรรษาประมาณได้ ๒๐ พรรษา ซึ่งในช่วงที่ท่านครองวัด ท่านได้สร้างพระป่าเลไลย์ไว้เป็นอนุสรณ์มาจนถึงปัจจุบัน

ภาพถ่ายหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร สมุทรสงคราม
หลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร สมุทรสงคราม

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ หลังจากที่หลวงพ่อเชย ได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและกรรมการวัดมีความเห็นพร้อมต้องกันนิมนต์หลวงพ่อกลอย ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปที่ ๓ ของวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         เมื่อหลวงพ่อกลอย ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านก็มิได้นิ่งนอนใจ เร่งพัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ และการสร้างเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ด้วยคุณงามความดีของท่านที่พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวน มีสมณศักดิ์เป็นพระครูฐานานุกรม ที่พระครูสมุห์กลอย โดยท่านถือเป็นพระครูองค์แรกของวัดเขายี่สาร 

         หลวงพ่อกลอย ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ นับรวมสิริอายุได้ ๘๑ ปี ๕๙ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร

         เหรียญหลวงพ่อร้ายหลังหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อไล้_หลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่นแรก 2501 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อไล้หลังหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อไล้_หลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่นแรก 2500 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อไล้หลังหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อไล้ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อร้าย" 

         ด้านหลัง เป็นรูปจำลองหลวงพ่อกลอยครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเขายี่สาร" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อกลอย" 

         เหรียญหลวงพ่อร้ายหลังหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพระอธิการผิน (วิสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดเขายี่สาร เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อไล้_หลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่น 2 2518 นิกเกิ้ลกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อไล้หลังหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อนิกเกิ้ลกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อไล้_หลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่น 2 2518 อัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อไล้หลังหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อไล้ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อร้าย" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่นพิเศษ" 

         ด้านหลัง เป็นรูปจำลองหลวงพ่อกลอยครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อกลอย" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเขายี่สาร ๒๕๑๘" 

         เหรียญหลวงพ่อร้ายหลังหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่นแรก (ย้อนยุค)

         สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยพระอธิการผิน (วิสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดเขายี่สาร เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัวแบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรก โดยมีการแกะบล็อกขึ้นมาใหม่ มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อไล้_หลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่นแรก(เสริม) 2500 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อไล้หลังหลวงพ่อกลอย วัดเขายี่สาร รุ่นแรก(ย้อนยุค) ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อไล้ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อร้าย" 

         ด้านหลัง เป็นรูปจำลองหลวงพ่อกลอยครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเขายี่สาร" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อกลอย" โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้