โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อถนอม (พระธรรมธรถนอม) วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี ศิษย์หลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม

ภาพถ่ายหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี
หลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี

         หลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม หรือ พระธรรมธรถนอม อดีตเจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่าถนอม อุสาห์ฤทธิ์ พื้นเพท่านเป็นชาวดำเนินสะดวก เกิดที่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำเดือน ๕ ปีมะโรง โยมบิดาชื่อนายมด อุส่าห์ฤทธิ์ โยมมารดาชื่อนางจัด อุสาห์ฤทธิ์ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน ๖ คน โดยท่านเป็นบุตรคนโต

         เมื่อเยาว์วัยโยมบิดาและดยมมารดาของท่านได้นำท่านไปฝากบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ เพื่อร่ำเรียนหนังสือกับพระอธิการเจือ วัดปรกเจริญ จนท่านอ่านออกเขียนได้ และสามารถสอบได้นักธรรมโท ในขณะที่บวชเป็นสามเณรอยู่

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ หลวงพ่อถนอม มีอายุครบบวชพอดี ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดปรกเจริญ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๗ ปี ชวด ได้รับฉายาว่า "อตฺตนาโถ" โดยมี

         หลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการสิน วัดบางคนทีใน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

        หลวงพ่อเจือ วัดปรกเจริญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากหลวงพ่อถนอมอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดปรกเจริญเรื่อยมา เพื่อศึกษาวิชากับหลวงพ่อเจือ นอกจากนี้ท่านยังเดินทางไปร่ำเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อเชย ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านอีกด้วย จนท่านสำเร็จวิชาต่างๆ มากมาย

         ในช่วงที่บวชเรียนนี้ ท่านยังรับหน้าที่สอนหนังสือให้กับพระภิกษุสามเณร โดยช่วงเช้าไปสอนนักธรรมที่วัดสอนประดิษฐ์ ช่วงบ่ายสอนที่วัดปรก (การสอนมีเฉพาะในพรรษา) 

         นอกจากนี้ท่านยังเป็นครูช่วยสอนที่โรงเรียนวัดปรกเจริญอีกด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ สำนักสงฆ์เนกขัมมารามได้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อความสะดวกของประชาชนที่อยู่ในตำบลแพงพวยซึ่งถือเป็นถิ่นทุรกันดาร ซึ่งไม่มีวัดตั้งอยู่ในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านมีความยากลำบากในการทำบุญสร้างกุศลและประกอบพิธีต่างๆในทางพุทธศาสนา ซึ่งในช่วงแรกๆมีหลวงตามาอยู่รักษาวัดเฉยๆ

         วัดเนกขัมมาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒ หมู่ ๔ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๗๐ ไร่เศษ ถนนลาดยางสายโคกวัดและตลาดเสรีผ่านหน้าวัด คลองขุดลัดราชบุรีผ่านหลังวัด

         วัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๖ พระธรรมวิรัตน์สุนทร (หลวงพ่อเชย) เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก มีดำริที่จะจัดตั้งวัดขึ้น เพื่อความสะดวกของประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 

         จะได้ทำบุญสร้างกุศลตามสภาพท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ ณ บ้านหมู่ ๔ ตำบลแพงพวยนี้ โดยมีคุณแม่อุบาสิกาทองดี แซ่กัว จัดซื้อที่ดินจำนวน ๑๑ ไร่เศษ นำไปถวายหลวงพ่อเชย จึงจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นก่อนเรียกว่า สำนักสงฆ์เนกขัมมาราม ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หลังจากที่ประกาศตั้งเป็นวัดชื่อ วัดเนกขัมมาราม พระธรรมวิรัตน์สุนทร (หลวงพ่อเชย) เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง พระภิกษุถนอม อตฺตนาโถ ซึ่งจำพรรษาอยู่ ณ วัดปรกเจริญ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก มารักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาส 

ภาพถ่ายหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี
หลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังจากที่หลวงพ่อถนอน รักษาการเจ้าอาวาสได้ ๒ ปี จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเนกขัมมารามนี้

         ภายในวัดมีหลวงพ่ออู่สำเภาทอง หรือ หลวงปู่แดง เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักขึ้นจากศิลาแลง หน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๖๙ นิ้ว ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ใดสร้าง แต่ได้สันนิษฐานกันตามพุทธลักษณะว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณ 

         แต่เดิมนั้นชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงปู่แดง ตามพุทธลักษณะของท่าน และอีกประการหนึ่งเล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยที่พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานั้น พวกพม่าได้กวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินเงินทอง แม้กระทั่งพระพุทธรูปต่างๆ พม่าก็นำไปเผาไฟ เพื่อหลอมเอาทองคำที่หุ้มองค์พระนำกลับไปพม่า 

         ที่นำไปไม่ได้ก็ทุบทำลายเสียหายเป็นอันมาก มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเห็นการกระทำของพม่า จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่สลักด้วยศิลาแลง หลายองค์ลงเรือสำเภาใหญ่หนีมาถึงเมืองราชบุรี และมาเกยตื้นที่โคกหลวง และได้สร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดโคกหลวง 

หนังสืองานศพหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี
หนังสืองานศพหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี

         และนำพระพุทธรูปที่ได้อัญเชิญมาด้วยนั้นขึ้นประดิษฐานที่วัดโคกหลวงนี้ หลวงพ่ออู่สำเภาทอง (หลวงปู่แดง) ได้ประดิษฐานอยู่ที่หน้าอุโบสถ และหลวงพ่อศรีโสภิส ได้ประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ ปัจจุบันวัดอมรญาติสมาคม ได้อัญเชิญไปเป็นพระประธานอุโบสถ เมื่อครั้งวัดโคกหลวงนี้ได้เป็นวัดร้าง

         หลวงพ่ออู่สำเภาทอง (หลวงปู่แดง) มีพระพักตร์กลมอิ่มยิ้มละมัย ในส่วนของพระเมาลีตอนโคนสุดเป็นรูปกลีบบัว ส่วนปลายแหลมเป็นเปลวเพลิง ตรงกลางเป็นรูปอุณาโลม เม็ดพระศกขมวดปลายแหลมเป็นก้นหอย พระกรรณ (หู) ยาวจรดพระอังสา (บ่า) พระเพลาเป็นแบบสมาธิ พระหัตถ์ขวาคว่ำบนพระชานุ (เข่า) พระหัตถ์ซ้ายหงายบนพระเพลา ซึ่งเรียกพระพุทธรูปปางนี้ว่า ชนะมาร – สดุ้งมาร – มารวิชัย ลำพระองค์ได้สัดส่วน ห่อหุ้มด้วยทองคำเปลวซึ่งสาธุชนทั่วไปได้มาปิดทองถวาย ลักษณะอ่อนช้อยงดงาม

         ต่อมาวัดโคกหลวงนี้ได้เป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาหลวงพ่อเชย เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก และพระธรรมธรถนอม เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดเนกขัมมาราม จึงได้ทำพิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่ออู่สำเภาทอง (หลวงปู่แดง) มาประดิษฐานที่วิหารหน้าวัดเนกขัมมาราม ริมคลองขุดลัดราชบุรี 

         ซึ่งในระยะแรกนั้น ได้ปลูกวิหารเป็นไม้ มุงสังกะสี พอกันแดดกันฝนให้องค์พระ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๖ เวลา ๐๙.๓๙ น. พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็น พระครูวินัยธรชุ่ม สมฺปนฺโน) เจ้าอาวาสวัดเขกขัมมารามและคณะกรรมการ คณะศิษยานุศิษย์ 

         ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารจตุรมุขหลังใหม่อันงามสง่าสมศักดิ์ศรี เพื่อเป็นที่ประทับประดิษฐานหลวงพ่ออู่สำเภาทอง (หลวงปู่แดง) ให้เป็นที่ถาวรสืบไป ซึ่งวัดมีเจ้าอาวาสที่จดบันทึกไว้ดังต่อไปนี้

         ๑. พระธรรมธรถนอม อตฺตนาโถ พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๒๒

         ๒. พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม สมฺปนฺโน) พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๖๕

         ๓. พระครูสังฆรักษ์วิชาญ สุภาจาโร พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน

ภาพถ่ายหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี
หลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี

         หลังจากที่หลวงพ่อถนอมได้มาดูแลวัด ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมมากมาย จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หลวงพ่อถนอม ท่านได้เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาของบุตร-ธิดาของคนในพื้นที่ ท่านจึงได้สร้างโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม (ถนอมราษฎร์อุทิศ) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  โดยมีพระอธิการถนอม อตฺตนาโถ เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม ได้ร่วมกับนายย้อย วิเศษชูชาติ กำนันตำบลแพงพวย และกรรมการวัดสร้างขึ้น

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังจากที่หลวงพ่อถนอมได้มาดูแลวัดเป็นระยะเวลาถึง ๘ ปี ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐  และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระธรรมธรอีกด้วย

         หลวงพ่อถนอม ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เวลา ๑๔.๖๔ น. ที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตึกสงฆ์ นับรวมสิริอายุได้ ๖๓ ปี ๔๓ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม

         เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่นแรก 2510 อัลปาก้ากระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้ออัลปาก้า ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่นแรก 2510 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่นแรก 2510 อัลปาก้ากระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อถนอม ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระธรรมธรถนอม วัดเนกขัมมาราม"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ตรีนิสิงเห ใต้อักขระยันต์มีเลขไทยเขียนว่า "๒๕๑๐" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่น 2 2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อถนอม ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ที่ขอบเหรียญด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระธรรมธรถนอม วัดเนกขัมมาราม"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ตรีนิสิงเห ใต้อักขระยันต์มีเลขไทยเขียนว่า "๒๕๑๐" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม รุ่นแซยิค (อายุครบ ๖๐ ปี)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปพัดยศหรือหยดน้ำย่อมุมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่น แซยิด ปี 2517 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่นแซยิด ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อถนอม นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระธรรมธรถนอม อตฺตนาโถ"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์หนุมานเชิญธง ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกครบรอบ ๖๐ ปี วัดเนกขัมมาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗"

         เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม รุ่นวางศิลาฤกษ์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาคว่ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่นวางศิลาฤกษ์ ปี 2517 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อถนอม วัดเนกขัมมาราม ราชบุรี รุ่นวางศิลาฤกษ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อถนอมครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท โธ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระธรรมธรถนอม อตฺตนาโถ"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์สาม ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกวางศิลาฟกษ์อุโบสถ ๒๕๑๗ วัดเนกขัมมาราม"


ข้อมูล :หนังสืออนุสรณ์งานประชุมเพลิง พระธรรมธรถนอม วัดเนกขันมาราม ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้