โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี อีกหนึ่งพระดีของชาวบางแพ

ภาพถ่ายหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี
หลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี

         หลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ หรือ พระครูกัลยาณกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดลำน้ำ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ท่านเป็นชาวราชบุรีมาตั้งแต่กำเนิด ท่านเกิดเมื่อวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓  ที่บ้านดอนเข้ารีดหมู่ที่ ๘ ตำบลดอนใหญ่ โยมบิดาท่านชื่อนายเตี้ยะ แน่จิตร์ โยมมารดาท่านชื่อนางฮะอี๋ แน่จิตร์ ครอบครัวของท่านประกอบไปด้วยพี่น้อง ๖ คน เป็นชาย ๓ คน หญิง ๓ คน 

          โดยตัวท่านเองนั้นเล่าให้ฟังว่า เมื่อครั้งที่ท่านยังคงเยาว์วัยอยู่นั้นท่านก็มีโอกาสที่ได้มาใกล้ชิดกับที่วัดลำน้ำแห่งนี้อยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากท่านเองเป็นเด็กที่อยู่ใกล้กับบริเวณวัด ดังนั้นการศึกษาเบื้องต้นของท่านนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาอาศัยวัดลำน้ำแห่งนี้มาเป็นสถานศึกษาเบื้องต้นตั้งแต่ครั้งแรก 

         หลังจากที่ท่านได้ศึกษาจากที่วัดลำน้ำแห่งนี้ศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง โดยขณะนั้นเหตุที่ต้องไปอยู่ที่วัดคงคารามเพื่อศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนวัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ภาพถ่ายหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี
หลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ขณะที่ท่านมีอายุได้ ๒๕ ปี หลวงพ่อแปลกท่านตั้งใจว่าจะอุปสมบทอย่างจริงจัง ท่านจึงได้รับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้รับฉายาว่า "กัลยาณิโก" โดยมี

         หลวงพ่อแช่ม  วัดดอนเซ่ง เป็นพระอุุปัชฌาย์

         พระอธิการกรณ์ วัดลำน้ำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระอธิการดินทร์ วัดดอนใหญ่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสทบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดลำน้ำ อันเป็นถิ่นฐานดั่งเดิมของท่าน แต่ก็ได้ฝากตัวศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพ่อเซ่ง วัดดอนเซ่ง จนสำเร็จวิชาอาคมหลายอย่าง

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ หลังจากที่หลวงพ่อแปลกอุปสมบทได้ ๕ พรรษา พระอธิการกรณ์ นิลอ่อน ได้ลาสิกขาไป ชาวบ้านวัดลำน้ำจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อแปลก ขึ้นรักษาการเจ้าอาวาสแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ หลังจากที่รักษาการเจ้าอาวาสอยู่นานถึง ๓ ปี จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดลำน้ำ ซึ่งขณะนั้นท่านอุปสมบทได้ ๙ พรรษา

         วัดลำน้ำ เป็นวัดราษกร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เริ่มก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๔ โดยแรกเริ่มนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑

หลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี

         หลังจากที่หลวงพ่อแปลกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ 

         โดยเริ่มการย้ายกุฏิจากริมคลองมาปลูกสร้างใหม่ยังพื้นที่ปัจจุบัน ต่อมาได้สร้างศาลาการเปรียญโดยรวบรวมไม้จากแหล่งต่างๆเป็นเวลาถึง ๘ ปี 

         จึงยกเสาเอกศาลาการเปรียญเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ทั้งยังได้สร้างหอสวดมนต์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และสร้างหอฉันอีกด้วย

         นอกจากนี้ท่านยังให้การอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้อยู่ในศีลในธรรม ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ หลวงพ่อแปลก ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสมุห์แปลก

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นประทวน ที่พระครูใบฏีกาแปลก

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสงฆ์ องค์การสาธารณูปการอำเภอบางแพ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อแปลก ท่านจึงได้พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร ที่พระครูกัลยาฌกิจโกศล เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

ภาพถ่ายหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี
หลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประจำเขตอำเภอบางแพ 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านจึงได้พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นโท โดยใช้ราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ท่านจึงได้พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นเอก โดยใช้ราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

         หลวงพ่อแปลกท่านได้สร้างพระอุโบสถหลังปัจจุบันแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมลงตรมกาลเวลา โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และใช้ระยะเวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงได้จัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตร วันที่ ๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

         หลวงพ่อแปลกปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ นับรวมสิริอายุได้  ๘๘ ปี ๖๔ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ

         เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยเหรียญรุ่นนี้มีการสร้างออกมาหลายวาระด้วยกัน เพราะเมื่อแจกหมดแล้วก็ได้มีการสั่งปั๊มออกมาแจกอีกเรื่อยๆ จนบล็อกมีกลาก และบล็อกได้แตกพังลงไปจึงหยุดสร้าง มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่นแรก 2504 ทองแดง ไม่มีกลาก
เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้อทองแดง (ไม่มีกลาก)

เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่นแรก 2504 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้อทองแดง (มีกลากน้อย)

เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่นแรก 2504 ทองแดง มีกลาก
เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้อทองแดง (มีกลากเยอะ)

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแปลกครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูกัลยาณกิจโกศล" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์และมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "ทุ สะ มะ นิ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดลำน้ำ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ๒๕๐๔" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ 

         เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อแจกในคราวฉลองตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่น 2 2505 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่นแ 2 2505 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่นแ 2 2505 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแปลก วัดลำน้ำ ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแปลกครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูกัลยาณกิจโกศล (แปลก)" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฉลองพระอุปัชฌายะ วัดลำน้ำ อ.บางแพ จ.ราชบุรี"
 โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง
 


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

2 ความคิดเห็น:

  1. เหรียญรุ่นแรกด้านหลังต้องอ่านว่ะ ทุ สะ มะ นิ >> ทุกข์ สมุทัย มรรค นิโรธ ครับ

    ตอบลบ

ค้นหาบล็อกนี้