โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม ผู้สร้างเหรียญปาดตาลบล็อกมรณะของหลวงพ่อคง

ภาพถ่ายหลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม หรือ พระครูสมุทรสารโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ท่านมีนามเดิมว่า ไสว ราชฐาน ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓ พื้นเพเป็นชาวบ้านท่ามะขาม หมู่ ๗ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ หลวงพ่อไสว ท่านมีอายุได้ ๒๔ ปี ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รับฉายาว่า "พุทธสโร" โดยมี

         พระราชสมุทรเมธี(เจริญ) วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการปล้อง พรหมสโร วัดบางกะพ้อม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบางกะพ้อมเรื่อยมาเพื่อศึกษาวิชาและพระธรรมวินัยกับหลวงพ่อปล้อง

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ พระอธิการปล้องได้มรณภาพลงเมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงได้พร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อไสว ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทน และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔

ภาพถ่ายหลวงพ่อปล้อง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อปล้อง (พรหมสโร) วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม

         หลังจากที่หลวงพ่อไสวได้เป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านก็ได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างและซ่อมบำรุงเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด รวมทั้งการส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่รักษาศีล ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ หลวงพ่อไสว ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ท่าน จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภออัมพวา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

         หลวงพ่อไสว ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๐.๔๕ น. นับรวมสิริอายุได้ ๗๗ ปี ๕๓ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม

         เหรียญหลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม รุ่นแรก

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อแจกในงานฉลองอายุครบ ๖๐ ปี โดยหลวงพ่อพระอธิการอิฏฐ์ ภทฺทจาโร (สมณศักดิ์ในสมัยนั้น) เป็นผู้จัดสร้างถวายในฐานะศิษย์ ซึ่งการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกในครั้งนี้ หลวงพ่ออิฏฐ์ ท่านเป็นผู้ดำเนินการออกแบบจัดการว่าจ้างโรงงานเป็นผู้แกะพิมพ์และดำเนินการปั๊ม พร้อมทั้งรวบรวมชนวนมวลสารเป็นอันมากมาหล่อหลอมและปั๊มเหรียญนี้ขึ้น เมื่อเหรียญทำการผลิตเสร็จสิ้นแล้ว หลวงพ่ออิฏฐ์ก็ได้นำเหรียญนี้ไปขอความเมตตาจากครูบาอาจารย์หลายรูปทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกอยู่นาน พระเกจิที่ได้อธิษฐานจิตเหรียญรุ่นนี้ ที่จะพอสืบค้นได้ อาทิ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก จ.อยุธยา หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข เป็นต้น เมื่อเข้าพิธีอธิษฐานจิตจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลวงพ่ออิฏฐ์ท่านได้นำเหรียญไปถวายหลวงพ่อไสว เพื่อทำการแจกในวันคล้ายวันเกิด ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินสร้างจำนวน ๑๑๖ เหรียญ และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2533 เงิน
เหรียญหลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2533 เงิน
เหรียญหลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2533 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อไสวครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม ชนมายุ ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๓"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภ ผล พูน ทวี ศิษย์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อ" มีการตอกโค้ดตัวเฑาะห์ที่พื้นเหรียญ

           เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม บล็อกมรณะ

          สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าฉลุลงยา และเนื้อทองแดง เหรียญรุ่นปาดตาลบล็อกมรณะนี้ สร้างในสมัยของหลวงพ่อไสว พุทธฺสโรเป็นเจ้าอาวาส โดยสร้างตามแบบเหรียญปาดตาลของหลวงพ่อคง ที่แจกในงานศพ แต่ด้านหลังมีคำว่ามรณะ เพื่อใช้แจกให้แก่ผู้ที่ร่วมทำบุญกับทางวัดบางกะพ้อม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้
เหรียญปาดตาล หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อเงินลงยา บล็อกมรณะ 2504
เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้ออัลปาก้าลงยาสีเขียว บล็อกมรณะ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔
เหรียญปาดตาล หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อทองแดง บล็อกมรณะ ปี พ.ศ. 2504
เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อทองแดง บล็อกมรณะ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ที่ระลึก"

          ด้านหลัง มีอักขระขอมผูกเป็นยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "มรณะ ๒๔๘๖"

         เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่น ๐๕

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยหลวงพ่อไสวเจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น 05 2505 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น ๐๕ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น 05 2505 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น ๐๕ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อคงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๐๕" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอุปัชฌาย์คง วัดบางกะพ้อม ชนมายุครบ ๗๙ ปี มรณะ ๒๔๘๖"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภ ผล พูน ทวี ศิษย์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อ"

         เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่น ๐๙

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยหลวงพ่อไสวเจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง เนื้อทองแดง และเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น 09 2509 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น ๐๙ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น 09 2509 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น ๐๙ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณนคร อิงค์พิสุทธิ์

เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น 09 2509 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น ๐๙ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น 09 2509 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น ๐๙ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อคงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๐๙" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอุปัชฌาย์คง วัดบางกะพ้อม ชนมายุครบ ๗๙ ปี มรณะ ๒๔๘๖"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภ ผล พูน ทวี ศิษย์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อ"

         เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่น ปี ๑๒

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด จัดสร้างในสมัยของหลวงพ่อไสว พุทธฺสโรเป็นเจ้าอาวาส มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้ออัลปาก้าลงยาหลากหลายสี จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้
เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม 2512 อัลปาก้าลงยา
เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นปาดตาล ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้ออัลปาก้าลงยา

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ที่ระลึก"

         ด้านหลัง มีอักขระขอมผูกเป็นยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "มรณะ ๒๔๘๖"

         เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นอายุครบ ๑๐๘ ปี

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยหลวงพ่อไสวเจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น ได้นิมนต์หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี หลวงพ่อปึก วัดสวนหลวง ช่วยในการปลุกเสก มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น 108 ปี 2516 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่น อายุครบ ๑๐๘ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อคงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอุปัชฌาย์คง วัดบางกะพ้อม ฉลองชนมายุครบ ๑๐๘ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภ ผล พูน ทวี ศิษย์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อ"

         เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นพิเศษ

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยหลวงพ่อไสวเจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น ได้ขอบารมีหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี หลวงพ่อปึก วัดสวนหลวง ช่วยในการปลุกเสก มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม 2517 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม รุ่นพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อคงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอุปัชฌาย์คง วัดบางกะพ้อม ชนมายุ ๗๙ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗"

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภ ผล พูน ทวี ศิษย์สร้าง รุ่นพิเศษบูชาพระคุณของหลวงพ่อ"

           เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่น ปี ๑๗

          สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด จัดสร้างในสมัยของหลวงพ่อไสว พุทธฺสโรเป็นเจ้าอาวาส มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้ออัลปาก้าลงยาหลากหลายสี จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม 2517 อัลปาก้าลงยา
เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นปาดตาล ๑๗ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้ออัลปาก้าลงยา

เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม 2517 อัลปาก้า
เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นปาดตาล ๑๗ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้ออัลปาก้า

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ที่ระลึก"

          ด้านหลัง มีอักขระขอมผูกเป็นยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "มรณะ ๒๔๘๖ รุ่น ๒๕๑๗"

          เหรียญหลวงพ่อคง หลังหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยหลวงพ่อไสว อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อมในสมัยนั้น ขออนุณาตหลวงพ่อเนื่องสร้าง เพื่อแจกในงานกฐินของทางวัดบางกะพ้อม ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินจำนวน ๒๕ เหรียญ เนื้อสตางค์จำนวน ๑๐๐ เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหล่อหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี 2527 หลวงพ่อคง  เงิน
เหรียญหลวงพ่อคง หลังหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อเงิน ของคุณยุ่ยซี อัมพวา

เหรียญหลวงพ่อคง หลังหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อคง ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอุปัชฌาย์คง วัดบางกะพ้อม พ.ศ. ๒๕๒๗" มีอักขระยันต์ล้อมรอบไปกับขอบเหรียญ

         ด้านหลัง มีรูปหลวงพ่อเนื่อง ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอุปัชฌาย์เนื่อง วัดจุฬามณี ลาภ ผล พูน ทวี" มีอักขระยันต์ล้อมรอบไปกับขอบเหรียญ

         เหรียญหล่อหนุมานแบกโมคคัลลา-สารีบุตร หลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญหล่อแบบฉีด ถือเป็นเหรียญหนุมานรุ่นที่ ๒ ของวัดบางกะพ้อม มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหนุมานแบกโมคคัลลา-สารีบุตร หลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม รุ่น 2 2530 ทองเหลือง
เหรียญหล่อหนุมานแบกโมคคัลลา-สารีบุตร หลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เนื้อทองเหลือง

เหรียญหล่อหนุมานแบกโมคคัลลา-สารีบุตร หลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม รุ่น 2 2530 ทองเหลือง
เหรียญหล่อหนุมานแบกโมคคัลลา-สารีบุตร หลวงพ่อไสว วัดบางกะพ้อม ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปปางพนมมือ ประทับยืนบนหนุมานแบกโมคคัลลา-สารีบุตร ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์แบบเดียวกับเหรียญหล่อหนุมานแบกโมคคัลลา-สารีบุตรของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม

 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้