โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก เจ้าของตะกรุดยิงฟันไม่เข้าของเมืองราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี
หลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี

          หลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก หรือ พระครูศีลคุณาสัย อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ดก ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พื้นเพท่านเป็นคนบ้านโพธิ์คู่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่า ขวัญ คงณรงค์ เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ โยมบิดาชื่อนายผึ้ง คงณรงค์ โยมมารดาชื่อนางส้มป่อย คงณรงค์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๗ คน เป็นชาย ๔ และหญิง ๓

         สมัยเป็นฆราวาสท่านได้สมรสและมีบุตรสาว ๓ คน คนแรกชื่อนางสงวน คนที่ ๒ ชื่อนางเสงี่ยม คนที่ ๓ ชื่อนางลำจวน

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ หลวงพ่อขวัญ ท่านมีอายุได้ ๔๑ ปี เกิดความเบื่อหน่ายในทางโลก ประกอบกับการที่ท่านได้ทำหน้าที่ส่งเสียบุตรสาวทั้ง ๓ คน จนมีครอบครัวและเลี้ยงดูตนเองได้เป็นอย่างดีแล้ว 

         ท่านจึงได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดช่องลม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้รับฉายาว่า "สุขวัคฒโน" โดยมี

         พระครูอินเขมาจารย์ (หลวงพ่อเปาะ) เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูสังฆ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระพร จนฺทสโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพอาวาส ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ต่อมาได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิ์ดก ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรีและพระลูกวัด
ภาพถ่ายหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรีและพระลูกวัด

        ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เจ้าอธิการวัดโพธิ์ดกได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงได้นิมนต์หลวงพ่อขวัญขึ้นรักษาการเจ้าอาวาส สืบแทนตำแหน่งที่ว่างลง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐

         วัดโพธิ์ดก เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๘ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๑ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘

         หลังจากที่หลวงพ่อขวัญได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างถาวรวัตถุ และก่อสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัด ทั้งหอระฆังและกุฏิสงฆ์ ที่แต่เดิมทรุดโทรมเป็นอันมาก

         โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อขวัญ ท่านได้สร้างพระอุโบสถหลังปัจจุบันจนแล้วเสร็จ และผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตร ไปเมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อขวัญ ที่ได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ "พระครูศีลคุณาสัย" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

         หลวงพ่อขวัญ ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการทำตะกรุด ถือเป็นตะกรุดสายเหนียวของเมืองราชบุรี ที่หาชมยากมากๆ ถือเป็นของล่ำค่า คู่ชาติชายสายบู๊มาช้านาน

         หลวงพ่อขวัญ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ นับรวมสิริอายุได้ ๑๐๒ ปี ๖๐ พรรษา. 

วัตถุมงคลของหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก

         ตะกรุดหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก

         สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๐- ๒๕๒๒ เป็นตะกรุดที่มีเอกลักษณ์สามารถจดจำได้ง่าย โดยมีขนาดการสร้างตั้งแต่ขนาดยาว ๓ นิ้ว ถึงขนาด ๗ นิ้ว โดยหลวงพ่อจะทำตะกรุดเอง ทั้งการจารตะกรุดและใส่ของวิเศษต่างๆลงไปในตะกรุด 

         แล้วจึงม้วนซึ่งหลวงพ่อพ่อจะมีแกนในการม้วนตะกรุดจึงทำให้รูตะกรุดมักจะกลม เสร็จแล้วท่านจะนำตะกรุดของท่านไปใส่ในปลอกโลหะ แล้วทุบปลายตะกรุดให้บี้เพื่อป้องกัน วัตถุมงคลที่ท่านใส่ไว้ในตะกรุดหลุดออกมา

ตะกรุดหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี ยาว 3.5 นิ้ว ปลอกทองเหลือง
ตะกรุดหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี ยาว ๓.๕ นิ้ว ปลอกทองเหลือง

ตะกรุดหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี ยาว 3 นิ้วปลอกท่อแอร์
ตะกรุดหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี ยาว ๓ นิ้ว ปลอกท่ออลูมิเนียม

         ซึ่งมูลเหตุที่ดอกตะกรุดของท่านมีจะมีขนาดดอกโตๆ และหุ้มปลอกอย่างแข็งแรง นั้นเพราะเมื่อผ่าตะกรุด ท่านออกมาดูแล้ว ข้างในนอกจากจะจารแผ่นตะกรุด แผ่นทองแดง หรือแผ่นอลูมิเนียมแล้ว ยังมีมวลสาร ของศักดิ์สิทธิ์บรรจุอยู่ด้วย อาทิเช่น หนังเสือ  รูปถ่ายจารอักขระ ว่านต่างๆ ผงวิเศษ และแร่วิเศษ หรือบางดอก ก็เป็นเหรียญ บรรจุอยู่ในตะกรุดก็มี

         เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก รุ่นแรก

         แบ่งออกเป็นพิมพ์บางสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ และพิมพ์หนาสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่น 1 2509 บาง ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดง พิมพ์บาง

เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่น 1 2511 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อทองแดง พิมพ์หนา

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อขวัญครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอธิการขวัญ สุขวทฺฒโน"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโพธิโดก"

         เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกจ่ายในงานฉลองอายุครบ ๘๕ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่น 2 2517 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อขวัญ นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้องค์หลวงพ่อมีอักขระยันต์ตัว "นะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่ขวัญ ฉลองอายุครบ ๘๕ ปี"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโพธิ์โดก ต.อ่างทอง ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่น 3 2518 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อขวัญ นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่ขวัญ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโพธิ์โดก ต.อ่างทอง ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก รุ่นแจกแม่ครัว

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกให้แม่ครัวและผุ้ที่มาช่วยในงานปิดทองฝังลูกนิมิตรของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมขนาดเล็กแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่นแจกแม่ครัว 2520 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่นแจกแม่ครัว ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อขวัญครึ่งองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ  ขอบเหรียญมีเม็ดไข่ปลา แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาใดๆ

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ที่กลางเหรียญ แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก รุ่น ๔

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกจ่ายในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่น 3 2525 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อขวัญ นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูศีลคุณาสัย (หลวงปู่ขวัญ)  อายุ ๙๔ ปี"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโพธิ์โดก ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี พ.ศ. ๒๕๒๕ (๒๐๐ปี)"

         เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก รุ่น ลูกเสือชาวบ้าน

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อแจกให้กับผู้เข้าค่ายลูกเสือชาวบ้าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะนิกเกิ้ลกระไหล่ทอง และกระไหล่เงินเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่นลูกเสือชาวบ้าน ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่นลูกเสือชาวบ้าน เนื้อโลหะกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองในหลวงรัชกาลที่ ๖ และในหลวงรัชกาลที่ ๙ หลวงพ่อขวัญ หันข้างครึ่งองค์ซ้อนทับกันสวยงาม ใต้รูปในหลวงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "องค์พระอุปถัมภ์ลูกเสือชาวบ้าน"

         ด้านหลัง หลวงพ่อขวัญ ครึ่งองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระยันต์ข้างรูปและใต้รูปหลวงพ่อ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลูกเสือชาวบ้านร่วมสร้างเป็นพุทธบูชา วัดโพธิ์โดก เมืองราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อดำ วัดโพธิ์ดก รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อดำ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่น 1 2520  ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อดำ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อศรีสัมฤทธิ์หรือหลวงพ่อดำ ซึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระพุทธศรีสัมฤทธิ์(ดำ)"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ เหนืออักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโพธิ์โดก ต.อ่างทอง ราชบุรี"

         สมเด็จหลวงพ่อดำ วัดโพธิ์ดก 

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์สมเด็จสี่เหลี่ยม เนื้อผงพุทธคุณ ซึ่งเป็นผงที่หลวงพ่อขวัญรวบรวมและลบผงเองเป็นมวลสารในการสร้าง พิมพ์พระแบ่งออกเป็นพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระสมเด็จหลวงพ่อดำ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี พิมพ์ใหญ่ 2515
สมเด็จหลวงพ่อดำ  วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จหลวงพ่อดำ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี พิมพ์เล็ก 2515
สมเด็จหลวงพ่อดำ  วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ พิมพ์เล็ก

         ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อศรีสัมฤทธิ์หรือหลวงพ่อดำ ซึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด องค์พระประดิษฐานบนฐานชุกชี มีซุ้มระหังครอบ พิมพ์พระมีการลงรักปิดทองสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อดำ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี"

         รูปหล่อหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระรูปหล่อโบราณเนื้อทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อโบราณหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่น 1 2511 ทองเหลือง
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นหลวงพ่อขวัญ นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่ขวัญ"

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระยันต์

         ใต้ฐาน อุดกริ่งด้วยทองแดง มีการตอกโค้ดเลข "๑" ไทยเพื่อเป็นการบอกว่าสร้างเป็นรุ่นแรก

         รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระรูปหล่อปั๊มเนื้อทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่น 1 2511 ทองเหลือง
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อขวัญ วัดโพธิ์ดก ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นหลวงพ่อขวัญ นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์ขวัญ"

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระยันต์ ที่สังฆาฏิตอกโค้ด "พระจันทร์เสี้ยว"

         ใต้ฐาน เรียบ มีรอบตะไบ


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง


บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้