โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ อีกหนึ่งพระเกจิผู้เข้มขลังของกาญจนบุรี ศิษย์หลวงปู่เปลี่ยน วัดใต้

ภาพถ่ายหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี
หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี

          หลวงพ่อเกลี้ยง (อินฺทสโร) วัดเขาใหญ่ หรือ พระครูอินทรสรวุฒิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี ท่านมีนามเดิมว่า เกลี้ยง ครุฑศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีฉลู  ณ บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรของโยมบิดาชื่อนายเขียว ครุฑศิริ โยมมารดาชื่อนางผิว ครุฑศิริ มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน เป็นชาย ๖ คนเป็นหญิง ๒ คน 

         โยมบิดามารดามีอาชีพทำนา โดยมีลูกๆทุกคนช่วยกันทำนาอย่างขยันขันแข็ง ครอบครัวของท่านจึงเป็นปึกแผ่น จนมีฐานะดีขึ้นมาเป็นลำดับ จนกระทั่งเมื่อเด็กชายเกลี้ยงมีอายุได้ ๑๔ ปี  ได้เกิดอาการล้มป่วยมีโรคแทรกซ้อน โยมบิดามารดาจึงเที่ยวหาหมอรักษาโรคที่ว่าเก่ง แต่ก็ไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ซักราย โยมบิดามารจึงต้องพึ่งพระหมอวัดคร้อพนัน ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนัก จึงนำเด็กชายเกลี้ยงมารักษาที่นั่น โดยหวังเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้าย 

         แต่ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อใช้ ท่านได้จัดยาแผนโบราณเป็นยาต้ม ให้เด็กชายเกลี้ยงกิน ไม่นานอาการของเด็กชายเกลี้ยงก็หายเป็นปรกติ โยมบิดามารดาจึงถวายเด็กชายเกลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมอยู่รับใช้พระอาจารย์ (หลวงพ่อใช้)

         หลวงพ่อใช้ ท่านเมตตาช่วยสอนสั่งให้เรียนหนังสือ เขียนอ่านจนแตกฉานทั้งภาษาไทยและภาษาขอม เด็กชายเกลี้ยงเรียนหนังสือได้เก่ง สอนเพียงครั้งเดียวก็จำได้ จึงเป็นที่โปรดปรานของหลวงพ่อใช้ เด็กชายเกลี้ยงได้อยู่รับใช้พระอาจารย์เป็นเวลา ๔ ปี จนเติบใหญ่อายุครบ ๑๘ ปี หลวงพ่อใช้ จึงได้บวชเณรให้ เพื่อเกื้อหนุนในทางบุญ ศึกษาพระธรรมวินัย และอยู่รับใช้พระอาจารย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ หลวงพ่อเกลี้ยง มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ โยมบิดาและโยมมารดา จึงอุปสมบทให้ด้วยใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดคร้อพนัน ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับฉายาทางธรรมว่า "อินฺทสโร" โดยมี

         หลวงพ่อเปลี่ยน วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อหลิน เจ้าอาวาสวัดคล้อพนัน เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลวงพ่อใช้ วัดคล้อพนัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         หลังจากอุปสมบท หลวงพ่อเกลี้ยงได้อยู่จำพรรษาแรกที่วัดคร้อพนัน และได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราญจากหลวงพ่อใช้ ซึ่งท่านมีความชำณาญเรื่องว่านยา สมุนไพร โดยได้รับสืบทอดมาจากหลวงพ่อหลิน เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดคร้อพนัน ซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์ด้านยาแพทย์แผนโบราญที่มีการสืบทอดกันมา

ภาพถ่ายหลวงปู่เปลี่ยน วัดใต้ กาญจนบุรี
หลวงปู่เปลี่ยน วัดใต้ กาญจนบุรี พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

         พรรษาที่ ๒ ท่านได้ไปศึกษาที่วัดใต้ สอบได้นักธรรมชั้นตรี นอกจากนี้ยังได้ศึกษาพุทธาคมจากหลวงพ่อเปลี่ยน พระอุปัชฌาย์ของท่าน โดยหลวงพ่อเปลี่ยน ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำกลอง เชี่ยวชาญทางด้านไสยศาสตร์ วิปัสสนากรรมฐาน พุทธาคมแก่กล้า วัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรก เสื้อยันต์ ตระกรุดลูกอมของท่านขลัง มีชื่อเสียงลื่อลั่นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจนกระทั่งออกพรรษาจึงได้ลากลับวัดบ้านเกิด

         หลวงพ่อเกลี้ยง ท่านเป็นพระผู้คงแก่เรียน นอกจากวิชาแพทย์แผนโบราญและพุทธาคมต่างๆที่ท่านได้ร่ำเรียนจากพระอาจารย์แล้ว ท่านยังได้ศึกษาวิชาหวายคาดเอวและหวายมงคลสวมแขน ได้ดั้นดันมาเรียนวิชาหวายกับหลวงพ่อที่วัดสามกระบือเผือก จังหวัดนครปฐม จนหลวงพ่อเกลี้ยงเรียนสำเร็จและทำได้ขลังไม่แพ้ของอาจารย์ 

         พรรษาที่ ๓ ถึง ๕ จำพรรษาวัดคร้อพนันอ ยู่รับใช้ปรนนิบัติหลวงพ่อใช้ พอพรรษาที่ ๖ หลวงพ่อใช้ได้ล้มป่วยด้วยโรคขรา หลวงพ่อใช้ได้พร่ำสอนหลวงพ่อเกลี้ยง โดยให้คติธรรมโรคอื่น ๆ หาหมอพอรักษา แต่โรคชรา หมดทางแก้ไข พรรษาที่ ๗ หลวงพ่อใช้ได้สอนไว้ เรื่องความตายเป็นธรรมดา สังขารไม่เที่ยงแท้ มีแต่ทรุดโทรม แม้ท่านป่วยยังเอ่ยสอนธรรมธรรมะ หลวงพ่อใช้ท่านมีสติดีไม่หลงลืม ท่านได้กำหนดวันตายไว้ พอถึงตอนปลายปีท่านได้จากไปตามว่าไว้จริง ออกพรรษาจัดงานศพหลวงพ่อใช้ใด้เสร็จครบถ้วน 

         ก่อนมรณภาพหลวงพ่อใช้ได้สั่งไว้ว่า เมื่อท่านสิ้นแล้วให้ไปหาพระอาจารย์ชื่น วัดปากบาง ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดคร้อพนันอยู่คนละฝังแม่น้ำ เมื่อหลวงพ่อเกลี้ยงมาถึงวัดปากบางพระอาจารย์ชื่นได้รับหลวงพ่อเกลี้ยงเป็นศิษย์ เพราะก่อนหน้านั้นได้รับปากหลวงพ่อใช้เอาไว้แล้ว 

          หลวงพ่อเกลึ้ยงได้ศึกษาพุทธาคมจากพระอาจารย์ชื่น ด้วยความวิรยะ อุตสาหะ พระอาจารยชี่น ชื่นชมว่า หลวงพ่อเกลี้ยงเรียนได้ไว เพราะมีพื้นฐูานดีอยู่เล้ว จึงถายทอดวิชาให้ทุกสิงทุกอย่างไม่ปิดบังหลวงพ่อเกลี้ยงได้อยู่รับใช้และศึกษาวิชากับพระอาจารย์ชื่น ถึง ๕ ปี ตั้งแต่พรรษาที่ ๘ ถึง ๑๒ 

          เมื่อศึกษาวิชาอาคมจากพระอาจารย์ชื่นจนจบ ตั้งใจจะลาพระอาจารย์กลับวัดคร้อพนัน ถิ่นบ้านเกิด พอย่างเข้าเดือน ๕ ชาวบ้านเขาใหญ ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากวัดปากบาง ประมาณ ๔ กิโลเมตร ได้มาหาพระอาจารย์ชื่นเพื่อขอพระมาอยู่ดูแลจัดการวัดเขาใหญ่เป็นสมภารเจ้าวัด 

         พระอาจารย์ชื่น เห็นพระเกลี้ยงศิษย์รักของท่านมีความเหมาะสม เชี่ยวชาญเวทย์มนต์คาถา พอที่จะเป็นที่พึงแกชาวบ้านได้ หลวงพ่อชื่นจึงบอกให้ชาวบ้านเขาใหญ่กลับไปก่อน เมื่อถึงกำหนดชาวบ้านเขาใหญ่ได้มานิมนต์หลวงพอเกลี้ยง ไปเป็นสมภารวัดเขาใหญ่

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เมื่อหลวงพ่อเกลี้ยงมาเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ ซึ่งวัดในขณะนั้นยังไม่มีพระอุโบสถ มีเพียงกฏิเพียง ๒ หลัง หลัง จากนั้นหลวงพ่อเกลี้ยงท่านได้มาพัฒนาโดยดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะภายในวัด ศาลาการเปรียญ หอระฆัง พระอุโบสถ เมรุฌาปนกิจศพ โรงเรียนประบาล ฯลฯ 

         หลวงพ่อเกลี้ยง อยู่วัดเขาใหญ่ได้ ๓ พรรษาโยมพ่อได้ถึงแก่มรณภาพท่านจึงได้กลับมาจัดงานศพที่วัดคร้อพนัน พอเสร็จงานได้กลับวัดเขาใหญ่ 

         ปี พ ศ ๒๔๙๔ สร้างโรงเรียนประชาบาล เพื่อให้ลูกหลาน ของชาวบ้านเขาใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียงได้เล่าเรียน เพื่อความเจริญก้าวหน้า

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ สร้างศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์เพื่อประกอบการบุญการกุศลของชาวบ้าน เขาใหญ่ 

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ สร้างกุฏิสงฆ์และปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อมาได้ขุดสระน้ำ เพื่อวางรากฐานการสร้างพระอุโบสถพอถึง

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โยมเม่ของหลวงพ่อเกลี้ยงได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา หลวงพ่อเกลี้ยงท่านต้องกลับมาจัดงานศพของโยมแม่ที่วัดคร้อพนัน อีกครั้งหนึ่ง 

         นับว่าหลวงพ่อเกลี้ยงเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คณผู้มีพระคุณ เมื่อโยมบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านจะมาคอยดูแลรักษาโดยตลอด จนกระทั่งโยมบิดามารดาถึงแก่กรรมท่านก็จัดงานศพโดยเรียบร้อย

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ หลวงพ่อเกลี้ยงได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ที่ "พระครูอินทรสรวุฒิคุณ" 

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางวัดเขาใหญ่ได้จัดงานฉลองพระอุโบสถผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ชึ่งพระอุโบสถนี้ หลวงพ่อเกลี้ยงได้ออกแบบก่อสร้างได้อย่างสวยงามมาก ประตูและหน้าต่างพระอุโบสถแกะจากไม้สักลวดลายฉลุเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ หน้าบรรณพระอุโบสถด้านบนเป็นพระปางนาคปรก ด้านล่างพระนารายณ์ทรงโค

         หลังจากงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต หลวงพ่อเกลี้ยงมีสุขภาพอ่อนแอ เนื่องจากตรากตรำงานหนักนับแต่รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ ซึ่งการสร้างเสนาสนะภายในวัดหลวงพ่อเกลี้ยงท่านตั้งใจสร้างด้วยความพากเพียร ตัดไม้เอง เลื่อยไม้เอง

         เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราเกิดโรคเเทรกซ้อนเป็นเวลา ๑ ปี มีอาการหนัก ลูกศิษย์จึงนำท่านส่งโรงพยาบาล แต่อาการมีแต่ทรงและทรุดหนักลง หลังจากรักษาอยู่ ๑ ปีครึ่ง ลูกศิษย์จึงนำหลวงพ่อเกลี้ยงกลับวัดเขาใหญ่โดยมีลูกศิษย์คอยดูแลปรนนิบัต เเต่ด้วยวัยชรา

          หลวงพ่อเกลี้ยง ได้มรณภาพด้วยโรคชราอย่างสงบ ณ วัดเขาใหญ่ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ นับรวมสิริอายุได้ ๘๒ ปี ๖๓ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

         เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในการสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี รุ่นแรก 2503 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี รุ่นแรก 2503 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี รุ่นแรก 2503 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี รุ่นแรก 2503 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเกลี้ยง ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเกลี้ยง อินฺทสโร วัดเขาใหญ่ อ.ท่ามะกา"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "จ.กาญจนบุรี" 

         เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในการสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัด ลักษณะเป็นเหรียญเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ข้อควรระวังสำหรับเหรียญรุ่นนี้จะมีการเอาเหรียญย้อนมาเล่นหาเป็นพระที่ทันหลวงพ่อ ให้สังเกตุตรงไม้เอกของคำว่า วัดเขาใหญ่ ของย้อนจะอยู่บนตัว ห.หีบ ซึ่งสร้างโดยอาจารย์แถม ประมาณปี ๒๕๔๐ กว่าๆ

เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี รุ่นสอง อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี รุ่นสอง ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี รุ่นสอง อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี ย้อนยุคอาจารย์แถมสร้าง เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเกลี้ยง ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี" 

         สมเด็จหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในการสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัด ซึ่งในปีนั้นได้ทำพิธีในวันเสาร์ห้า ลักษณะเป็นพระสมเด็จพิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อผงพุทธคุณ โดยผงพุทธคุณต่างๆ นั้นเป็นผงที่ได้รวบรวมโดยหลวงพ่อ และผงที่หลวงพ่อได้ลบเองผสมอยู่ด้วย  จำนวนการสร้าง ๕,๐๐๐ องค์

สมเด็จหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี 2516
สมเด็จหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๖

         ด้านหน้า เป็นรูปพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ ประทับนั่งบนฐาน ๓ ชั้น ครอบด้วยซุ้มระฆังสวยงาม

         ด้านหลัง มีสัญลักษณ์ธรรมจักร ใต้ธรรมจักรมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเขาใหญ่" 

         เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นพิเศษ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในการสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปใบโพธิ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อนวะโลหะ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี เงิน
เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อเงิน

เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี เงิน
เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อเงิน

เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี ทองแดง
เหรียญใบโพธิ์หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อนวะโลหะ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเกลี้ยง นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่นพิเศษ อินทสรวุฒิคุณ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เขาใหญ่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี" 

          เหรียญกริ่งหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกจ่ายในงานผูกพัทธสีมาของวัดเขาใหญ่ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว แต่มีเอกลักษณ์ที่มีการบรรจุเม็ดกริ่ง มีการสร้างด้วยเนื้อนวะหน้ากากเงิน และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญกริ่งหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี 2520 นวะหน้ากากทอง
เหรียญกริ่งหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อนวะหน้ากากทองคำ

เหรียญกริ่งหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ 2520 นวะหน้ากากเงิน
เหรียญกริ่งหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อนวะหน้ากากเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเกลี้ยง ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูอินฺทสรวุฒิคุณ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ และมีนูนเนื่องจากมีการบรรจุเม็ดกริ่ง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานผูกพัทธสีมา วัดเขาใหญ่ อ.ท่ามะการ จ.กาญจนบุรี" ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเกลี้ยง"

          ล็อกเก็ตหินอ่อนหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตรของทางวัด ลักษณะเป็นล็อกเก็ตหินอ่อนสกีนรูปหลวงพ่อ โดยมีการเลี่ยมทองเดิมมาจากวัด มีการสร้างอยู่ด้วยกันเพียง ๓ แบบ คือรูปไข่ขนาดเล็ก รูปไข่ขนาดใหญ่ และรูปหัวใจ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

ล็อกเก็ตหินอ่อนหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี 2520
ล็อกเก็ตหินอ่อนหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรีปี พ.ศ. ๒๕๒๐

ล็อกเก็ตหินอ่อนหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี 2520
ล็อกเก็ตหินอ่อนหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรีปี พ.ศ. ๒๕๒๐

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อเกลี้ยง ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อินทสรวุฒิคณ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฝังลูกนิมิตร วัดเขาใหญ่"

          พระบูชาหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตรของทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อบูชาขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว สร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้
พระบูชาหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี 2520 เนื้อทองเหลือง
พระบูชาหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า รูปจำลองหลวงพ่อเกลี้ยง นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี"

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ ใต้ฐานกลวงไม่มีดินไทย

          รูปหล่ออุดกริ่งหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ลักษณะเป็นพระรูปหล่อปั๊มอุดกริ่ง มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้
รูปหล่อหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี รุ่นแรก ทองเหลือง อุดกริ่ง
รูปหล่อหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี รุ่นแรก ทองเหลือง อุดกริ่ง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเกลี้ยง นั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเกลี้ยง"

         ด้านหลัง ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเขาใหญ่"

          ผ้ายันต์หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ลักษณะเป็นผ้าสีขาวพิมพ์ยันต์หมึกสีดำ จัดเป็นเครื่องรางที่หายากของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ผ้ายันต์หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี
ผ้ายันต์หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี

         ด้านหน้า เป็นอักขระยันต์ดวง มีเอกลักษณ์ที่สามารถจดจำได้ง่าย แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

         ด้านหลัง ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ แต่ในบางผืนจะเป็นแบบ ๒ หน้า (หายาก)

         ผ้ายันต์พระพุทธหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตรของทางวัด ลักษณะเป็นผ้าสีขาวพิมพ์ยันต์หมึกสีดำ จัดเป็นเครื่องรางที่หายากของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ผ้ายันต์พระพุทธหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี 2520
ผ้ายันต์พระพุทธหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๒๐

         ด้านหน้า เป็นอักขระยันต์รูปพระ มีเอกลักษณ์ที่สามารถจดจำได้ง่าย ใต้ย้ันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิต วัดเขาใหญ่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐" 

         ด้านหลัง ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ 

         ผ้ายันต์ธงหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตรของทางวัด ลักษณะเป็นผ้าสีเหลืองทรงสามเหลี่ยม พิมพ์ยันต์หมึกสีดำ มีชายธงเป็นเส้นด้าย จัดเป็นเครื่องรางที่หายากของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

ผ้ายันต์ธงหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ 2520
ผ้ายันต์ธงหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๒๐

         ด้านหน้า เป็นอักขระยันต์ที่มีเอกลักษณ์ที่สามารถจดจำได้ง่าย ใต้ย้ันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิต วัดเขาใหญ่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๐" 

         ด้านหลัง ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ 

         หวายคาดเอวหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๐ สร้างจากหวายที่ตัดมาอย่างถูกต้องตามตำราของหลวงพ่อเกลี้ยง ซึ่งวิชาหวายลงอาคมของหลวงพ่อเกลี้ยงนั้น จัดว่าเป็นของดี หายาก หวายของหลวงพ่อเกลี้ยง มีเอกลักษณ์ตรงที่หวายของหลวงพ่อเกลี้ยงจะใช้หวายเต็มทั้งเส้นไม่มีการผ่า (ถ้าผ่าเชื่อกันว่าสร้างในยุคแรกๆ)

หวายคาดเอวหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี
หวายคาดเอวหลวงพ่อเกลี้ยง วัดเขาใหญ่ กาญจนบุรี

         ส่วนตรงหัวจะถักด้วยด้ายดิบเพื่อใช้คาดเอว โดยส่วนหัวเป็นกลมๆ  ซึ่งหวายจะมีรอยจารเต็มทั้งเส้น ในด้านพุทธคุณนั้น เชื่อกันว่าเมตตา มหานิยม ค้าขายเป็นเลิศ แก้คุณไสย์มนต์ดำ แคล้วคลาด นับเป็นของดีที่น่าเสาะหาเป็นอย่างมาก

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้