โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง อีกหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของสมุทรสาคร

หลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง สมุทรสาคร
หลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง สมุทรสาคร
 
         หลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบบ จังหวัดสมุทรสาคร ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของเมืองสมุทรสาคร ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดนาโคก หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ หรือหลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก แต่อย่างใด
 
         วัดบางยาง เป็นวัดโบราณเก่าแก่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด แต่เดิมเป็นวัดชุมชนของชาวสวนย่านคลองบางยาง ซึ่งเป็นคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๐๙ สมัยปลายรัชกาลที่ ๔ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงโปรดฯ ให้ขุดคลองเพื่อผันน้ำจืดจากแม่น้ำแม่กลอง ในเขตอำเภอบางคนที เมืองสมุทรสงคราม 
 
วัดบางยาง สมุทรสาคร
วัดบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 
         เพื่อให้ชาวสวนเกษตรหรือสวนส้มของชาวจีนย่านบางยางเพื่อใช้ในการเกษตร และไล่น้ำทะเลที่หนุนเข้ามาในแม่น้ำท่าจีนจนทำให้เกิดเป็นน้ำเค็ม สวนผลไม้เสียหาย โดยเฉพาะสวนส้มเขียวหวาน 
 
         ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงโปรดฯ พระราชทานนามว่า "คลองดำเนินสะดวก" ซึ่งตัดผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม เพราะเป็นเส้นทางตรงจากแม่น้ำท่าจีน ตรงไปเชื่อมแม่น้ำแม่กลองในเขตอำเภอบางคนที เมื่อครั้งนั้นคือเขตอำเภอสี่หมื่นของเมืองราชบุรี

         หลวงพ่อศรีธรรมราช เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ แกะสลักจากหินศิลาแลงศิลปะศรีวิชัย ถูกอันเชิญมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาประดิษฐาน ณ วัดบางยาง ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเจ้าอาวาสวัดบางยางในสมัยนั้นได้ธุดงค์ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วพบองค์พระพุทธรูปแกะสลักด้วยศิลาแลงถูกทิ้งขว้างอยู่ในบริเวณวัดแห่งหนึ่ง จึงขอพระองค์นี้จากท่านเจ้าอาวาส เมื่อได้รับอนุญาติแล้วจึงอัญเชิญลงเรือสำเภาล่องมาจากเมืองนครศรีธรรมราช 
 
         เมื่อกลับมาถึงวัดบางยาง จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ดั่งกล่าวไปประดิษฐานภายในอุโบสถของวัดบางยาง แต่เมื่ออัญเชิญมาที่วัด ทุกคืนท่านเจ้าอาวาส ก็นิมิตเห็นองค์พระพุทธรูป บอกไม่ต้องการประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถ แรกๆท่านเจ้าอาวาสก็คิดว่าตนเองคิดไปเอง จนเมื่อเกิดนิมิตแบบเดิมซ้ำๆกันหลายคืนเข้าจึงเชื่อว่าพระพทุธรูปองค์ดังกล่าวได้มานิมิตเพราะไม่อยากอยู่ภายในพระอุโบสถจริงๆ
 
มณฑลหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง สมุทรสาคร
มณฑปหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง สมุทรสาคร
 
         เมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านเจ้าอาวาสวัดบางยางจึงได้จัดสร้างมณฑปขึ้น โดยตั้งอยู่ริมน้ำคลองดำเนินสะดวก แล้วอัญเชิญองค์พระพุทธรูปมาประดิษฐานตามนิมิต แล้วจึงตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นั้นว่า "หลวงพ่อศรีธรรมราช" เพราะอัญเชิญมาจากเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 
         หลวงพ่อศรีธรรมราช ตามความเชื่อที่เล่าขานกันมานั้น เล่ากันว่าท่านชอบน้ำใครที่พอขอพรหรือบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้สมความปรารถนาแล้ว มักนิยมแก้บนด้วยการใช้น้ำล้างทำความสะอาดหรือรดที่องค์หลวงพ่อศรีธรรมราช หรือล้างพื้นมณฑลด้วยน้ำให้สะอาด เพราะเชื่อกันว่าองค์หลวงพ่อศรีธรรมราชท่านชอบน้ำจริงๆ จึงได้ไปนิมิตท่านเจ้าอาวาสขอมาอยู่ริมน้ำจนถึงปัจจุบัน.
 
วัตถุมงคลหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง 

         เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่นแรก
 
         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบไม่มีหูในตัว แต่ใช้วิธีเจาะรูเพื่อใช้ร้อยเชือกสำหรับแขวนพระแทน สร้างขึ้นในสมัยที่พระอธิการผ่องเป็นเจ้าอาวาส โดยทางวัดจัดสร้างขึ้นเพื่อสมนาคุณกับผู้ที่ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญของวัดบางยาง มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะ ๒ ชนิด คือเนื้อเงิน และทองแดง โดยมีการเชิญพระเกจิชื่อดังมาร่วมปลุกเสก อาทิเช่น หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เป็นต้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่นแรก 2481 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่นแรก 2481 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อศรีธรรมราชประดิษฐานอยู่ในมลฑป มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง สมุทรสาคร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ.๒๔๘๑" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ 

         ขอบข้าง ของแท้เป็นเหรียญข้างกระบอกเท่านั้น 
 
         เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มขอบกระบอกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรก แต่มีหูในตัว สร้างขึ้นเพื่อสมนาคุณกับผู้ที่ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อหารายได้ในการบูรณวัด มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะ ๒ ชนิด คือเนื้ออัลปาก้า และทองแดง โดยมีการเชิญพระเกจิชื่อดังมาร่วมปลุกเสก อาทิเช่น หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี หลวงพ่อสุด วัดกาหลง หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เป็นต้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่น 2 2505 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่น 2 2505 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อศรีธรรมราช มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อศรีธรรมราชวัดบางยาง สมุทรสาคร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ.๒๕๐๕" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มขอบกระบอกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบเดียวกับเหรียญรุ่นสอง สร้างขึ้นเพื่อสมนาคุณกับผู้ที่ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อหารายได้ในการบูรณะวัด มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะ ๒ ชนิด คือเนื้อทองแดงชุปนิกเกิ้ล และทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่น 3 2521เนื้อทองแดงชุปนิกเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อศรีธรรมราช วัดบางยาง รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดงชุปนิกเกิ้ล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อศรีธรรมราช มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อศรีธรรมราชวัดบางยาง สมุทรสาคร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ.๒๕๒๑" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ  

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้