โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ ราชบุรี พระเกจิชื่อดังของลำพญา

ภาพถ่ายหลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ
หลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ ราชบุรี

         หลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ หรือ พระครูสังวราธิมุต (เปลี่ยน มหาวิริโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามว่า เปลี่ยน นามสกุล ศรีนาค เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๘ ที่บ้านหัวโพ ตำบลหัวโพ(ลำพญา) อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อนายผาง ศรีนาค โยมมารดาชื่อนางขาว ศรีนาค มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน ๔ คน ที่เป็นบุตรคนที่ ๒

         ในวัยเด็กเมื่อบิดาของท่านเสียชีวิตแล้ว มารดาของท่านได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านโคกทอง ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ ๓ ปี แล้วมารดาขางท่านก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านยาง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ต่อจากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่บ้านบึงหัวแหวน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ หลวงพ่อเปลี่ยน มีอายุครบบวช จึงได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "มหาวิริโย"  โดยมี

         พระครูศรัทธาสุนทร (กล่อม) วัดขนอน เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระอาจารย์จุ่น เป็นพระกรรมวาจารย์ 

         พระอาจารย์ปึก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         เมื่อหลวงพ่อเปลี่ยนได้อุปสมบทแล้ว ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดโคกทอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นเวลา ๒ ปี พอถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นเวลา ๒ ปี 

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ญาติโยมชาวหัวโพเห็นว่า หลวงพ่อฮง เจ้าอาวาสวัดหัวโพ ชราภาพมากแล้ว จึงพร้อมใจกันไปกราบนิมนต์หลวงพ่อเปลี่ยน ให้มาจำพรรษาที่วัดหัวโพ เพื่อช่วยหลวงพ่อฮง ดูแลและพัฒนาวัดหัวโพ 

หลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ หรือ พระครูสังวราธิมุต (เปลี่ยน มหาวิริโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวโพ
หลวงพ่อเปลี่ยน หรือ พระครูสังวราธิมุต วัดหัวโพ ราชบุรี

         หลวงพ่อเปลี่ยน จึงได้ย้ายจากวัดบ้านไร่ มาจำพรรษาที่วัดหัวโพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นต้นมา ครั้นถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๗ หลวงพ่อฮงถึงแก่มรณภาพ คณะกรรมการวัดและชาวบ้านหัวโพจึงพร้อมใจกันกราบนิมนต์หลวงพ่อเปลี่ยนให้เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวโพ ตั้งแต่บัดนั้นมา 

         ด้วยการปกครองดูแลวัดและพระภิกษุสงฆ์ได้เป็นที่เรียบร้อย จนเมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูสังวราธิมุต"

         ครั้นถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงพ่อเปลี่ยน จึงได้จัดงานบำเพ็ญกุศลทำบุญให้โยมบิดามารดาและหลังจากนั้นไม่นานท่านก็เริ่มมีอาการอาพาธและอาการรุนแรงขึ้น จนกระทั้งพระครูใบฎีกาน้ำวัง อตฺถโกวิโท(ปัจจุบันเป็น พระครูสังฆการโกวิท) พร้อมกับศิษยานุศิษย์

         ได้นำหลวงพ่อเปลี่ยนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งในจังหวัดราชบุรีและกรุงเทพมหานคร ในที่สุดได้มารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวกเป็นเวลา ๒ เดือน จนในวาระสุดท้าย 

          หลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ ท่านได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ นับรวมสิริอายุได้ ๗๙ ปี ๕๘ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ

         เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปใบโพธิ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ ราชบุรี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ ราชบุรี รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อเปลี่ยนครึ่งองค์ ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเปลี่ยน" เหนืออักขระมีเลข ๑ ไทย

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดหัวโพ" 

         เหรียญเสมาใหญ่หลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ (รุ่นสอง)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบทรงเสมา หรือรูปอาร์มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเสมาใหญ่หลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ ราชบุรี ปี พ.ศ. 2511 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญเสมาใหญ่หลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อเปลี่ยนครึ่งองค์ ห่มจีวรคลุมไหล่ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเปลี่ยน" ใต้รูปหลวงพ่อเป็นอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ (รุ่นสอง)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาขนาดเล็ก หรือรูปอาร์มขนาดเล็กแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ ราชบุรี ปี พ.ศ. 2511 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเปลี่ยน วัดหัวโพ ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อเปลี่ยนครึ่งองค์ ห่มจีวรคลุมไหล่ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเปลี่ยน"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้