โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น เหรียญเก่าของราชบุรี

หลวงพ่อฮั้ว (ปุณณสิริ) วัดกลางวังเย็น จ.ราชบุรี

          หลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น หรือ พระครูอาจารโสภณ  ฮั้ว ปุณณสิริ แห่งวัดกลางวังเย็น ถือเป็นพระเกจิยุคเก่าอีกรูปหนึ่งของจังหวัดราชบุรี โดยประวัติของท่านที่สามารถสืบค้นได้มีอยู่น้อยนิด เท่าที่พอทราบจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่สามารถลำดับได้ดังนี้

          หลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น ท่านเจ้าอาวาสลำดับที่ ๕ ของวัดกลางวังเย็น เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๕ ที่บ้านหัวนาคราม ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี นามเดิมชื่อ ฮั้ว นามสกุล แซ่ตัน ท่านเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ในสมัยเด็กพอหลวงพ่อฮั้วมีอายุได้ ๑๓ ปี ท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาเล่าเรียนวิชาต่าง ๆ

          จนกระทั่งอายุได้ ๑๕ ปีเศษ ท่านจึงลาสิกขาบท เพื่อมาช่วย บิดา-มารดา ค้าขาย ต่อมาเมื่ออายุครบบวช จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดกลางวังเย็น ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้รับฉายาว่า "ปุณฺณสิริ" โดยในส่วนของพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุสาวนาจารย์ นั้นไม่สามารถสืบค้นได้

          หลวงพ่อฮั้ว ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดกลางวังเย็น เรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดกลางวังเย็น และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นหลวงพ่อฮั้ว ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะแขวงหัวโพ จังหวัดราชบุรี ตามลำดับ

วัดกลางวังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี

          วัดกลางวังเย็น เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๙๒ เดิมชื่อวัดเพียง หรือ วัดกลาง ตั้งอยู่ที่ ๖ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคารามในปี พ.ศ. ๒๔๔๕  อันดับเจ้าอาวาสวัดกลางวังเย็นที่สามารถสืบค้นได้มีดังนี้

          ๑. พระมหานาค อริยเจ้า
          ๒. พระเสาร์
          ๓. พระสี
          ๔. พระเงิน
          ๕. พระครูโสภณ ฮั้ว แซ่ตัน
          ๖. พระครูโสภณ ชม บุญถนอม
          ๗. พระครูโสภณ สาย ภู่ระหงษ์
          ๘. พระครูโสภณ เริ่ม คงสิน
          ๙. พระครูโสภณอาจารคุณ เขียน

          หลวงพ่อฮั้ว ท่านปกครองดูแลวัดด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ จนวัดกลางวังเย็น เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น ถึงขนาดที่มีพระภิกษุจำพรรษาที่วัดร่วมร้อยรูป หลวงพ่อฮั้ว ท่านเป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีจริยาวัตรที่งดงาม ท่านเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาจิต อุทิศเวลาให้กับพระศาสนาอย่างแท้จริง 

          นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ทรงวิทยาคม และสติปัญญาดีสามารถท่องจำเจ็ดตำนานได้ใน ๗ วัน อีกทั้งท่านยังเป็นหมอยาที่เลื่องชื่อไปไกล เป็นที่พึ่งพา นับถือของชาววังเย็น และชาวพุทธทั่วไป

          หลวงพ่อฮั้ว ท่านเป็นเจ้าอาวาสดูแลวัดกลางวังเย็น มาตลอดจนกระทั่งถึงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ หลวงพ่อฮั้วก็มรณภาพด้วยอาการสงบ ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาญาติโยม และศิษย์เป็นอย่างมาก สิริอายุได้ ๕๑ ปี พรรษาที่ ๓๐

วัตถุมงคลของหลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น

          ในยุคแรก หลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น ท่านได้สร้างวัตถุมงคล เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน เนื่องด้วยแถบบ้านหัวนาคราม เป็นเขตที่ห่างไกล ชาวบ้านเมื่อมีปัญหาเดือดร้อนก็มักจะมาขอพึ่งบารมีของท่าน โดยท่านก็มักจะทำตะกรุดโทน ลูกอม แจกจ่ายชาวบ้าน เพื่อไว้คอยปัดเป่าทุกข์ภัยให้กับชาวบ้าน ปัจจุบันถือเป็นของที่หายาก

ปี พ.ศ. ๒๔๖๑

           เหรียญปั๊มหลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น ปี พ.ศ. ๒๔๖๑

          สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ลักษณะของเหรียญถอดแบบมาจากเหรียญหลวงพ่อฟัก วัดบ้านโป่ง คือเป็นเหรียญรูปไข่ ขอบกระบอก ห่วงเชื่อม สร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่มีการจดบันทึกไว้ แต่คาดว่าน่าจะไม่เกิน ๑,๐๐๐ เหรียญ สามารถจำแนกออกได้เป็น ๒ บล็อก คือ

          เหรียญปั๊มหลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น รุ่นแรก บล็อก ๑ อุ ตรง

เหรียญหลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ บล็อค ๑ อุ ตรง

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อฮั้วแบบครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านล่างองค์หลวงพ่อมีโบว์ ปลายโบว์มีตัวเลข "๒๔๖๑" บอกปีที่สร้าง กลางโบว์มีฉายาของท่าน เป็นอักขระขอมอ่านได้ว่า "ปุณณสิริ" ด้านบนมีอักขระยันต์ล้อมรอบไปกับขอบเหรียญอ่านได้ว่า "อาปามะจุปะ ทีมะสังอังขุ สังวิธาปุกะยะปะ"

          ด้านหลัง จารึกอักขระยันต์ประกอบไปด้วย ยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ยันต์หัวใจธาตุทั้งสี่ ยันต์พุทธสังมิ ด้านบนสุดของเหรียญมีอักขระยันต์ตัว อุ เหนือตัว อุ มีรัศมีโดยพิมพ์นี้ตัว อุ รัศมี จะไม่กลับด้าน ด้านล่างมีโบว์ภายในโบว์มีอักษรภาษาไทยอ่านว่า "สร้างวัดกลางวังเย็น"

         เหรียญปั๊มหลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น รุ่นแรก บล็อก ๒ อุ กลับ

เหรียญหลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ บล็อค ๒ อุ กลับ

           ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อฮั้วแบบครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านล่างองค์หลวงพ่อมีโบว์ ปลายโบว์มีตัวเลข "๒๔๖๑" บอกปีที่สร้าง กลางโบว์มีฉายาของท่าน เป็นอักขระขอมอ่านได้ว่า "ปุณณสิริ" ด้านบนมีอักขระยันต์ล้อมรอบไปกับขอบเหรียญอ่านได้ว่า "อาปามะจุปะ ทีมะสังอังขุ สังวิธาปุกะยะปะ"

          ด้านหลัง จารึกอักขระยันต์ประกอบไปด้วย ยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ยันต์หัวใจธาตุทั้งสี่ ยันต์พุทธสังมิ ด้านบนสุดของเหรียญมีอักขระยันต์ตัว อุ เหนือตัว อุ มีรัศมีโดยพิมพ์นี้ตัว อุ รัศมี จะกลับด้าน ด้านล่างมีโบว์ภายในโบว์มีอักษรภาษาไทยอ่านว่า "สร้างวัดกลางวังเย็น"

ปี พ.ศ. ๒๔๖๖

          เหรียญปั๊มหลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น แจกในงานศพ ปี พ.ศ. ๒๔๖๖

          สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานศพของหลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น ลักษณะเป็นเหรียญเสมาข้างเลื่อย มีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น ปี พ.ศ. ๒๔๖๖

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อฮั้ว นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ นั่งเหนือไก่ ด้านบนอักขระขอม อ่านได้ว่า "มะอะอุ" เหนือสุดมีตัว อุนาโลม มีอักขระภาษาไทยอ่านได้ว่า "พระครูอาจารย์โสภณ อายุ ๕๑ พรรษา ๓๐ พรรษา"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์ มีอักขระไทยเขียนว่า "ที่ระฦกในงานศพ พ.ศ. ๒๔๖๖"

          เหรียญหลวงพ่อฮั้ว วัดกลางวังเย็น จัดเป็นเหรียญที่หายากเนื่องด้วยจำนวนการสร้างน้อย พุทธคุณโดดเด่นในทุกๆด้าน ตามอักขระยันต์ที่ปรากฏ สวยๆสนนราคาหลักหมื่นมาเนินนานแล้ว.โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้