โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด พระผู้สักน้ำมันเหนียว จนผู้ว่าฯต้องมาขอให้เลิกสัก

หลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด สมุทรสงคราม

ประวัติและวัตถุมงคลของหลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด

         หลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด ถือเป็นพระคณาจารย์ผู้ทรงอภิญญาองค์หนึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ที่ได้รับนิมนต์ให้ร่วมปลุกเสกเหรียญของพระมหาสิทธิการทอง วัดเพชรสมุทร ปี ๒๔๘๔ ร่วมกับคณาจารย์อื่นๆ นั่นต้องแปลว่าท่านไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เพราะครานั้นหลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ เป็นแม่งานในการจัดสร้างและในยุคนั้นเมืองแม่กลองยังมีเกจิอาจารย์ชื่อดังอยู่อีกมากมายแต่หลวงพ่อแดงกลับได้รับเลือกให้ร่วมในครานั้น

ป้ายวัดท้ายหาด

         วัดท้ายหาด ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทสงคราม ด้านหน้าติดแม่น้ำแม่กลอง สมัยก่อนในฤดูแล้งจะมีหาดทรายเกิดขึ้นและยื่นลงไปในแม่น้ำแม่กลอง ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดตามทำเลที่ตั้งว่า วัดท้ายหาด จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ได้ความว่าผู้สร้างวัดคือ ท่านเจ้าคุณในโกฏิ อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่น้ำ เป็นผู้สร้าง ซึ่งทั้งวัดท้ายหาดและวัดแม่น้ำ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน

         ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปปางนั่งห้อยพระบาทขนาดเท่าตัวคน เรียกกันว่า หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปที่หลวงพ่อคง วัดบางกระพ้อม ปั้นไว้ในช่วง ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ - พ.ศ.๒๔๗๙ โดยพระอาจารย์ผิว รักษาการเจ้าอาวาสวัดท้ายหาด สมัยนั้นเป็นผู้ไปพบที่วัดบางกระพ้อมแล้วขอหลวงพ่อคง เพื่อมาประดิษฐานไว้ที่วัดท้ายหาด โดยหลวงพ่อคง เมื่อได้ยินคำขอของพระอาจารย์ผิว ก็นิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนพูดว่า ท่านมาขอองค์สำคัญของเราซะด้วย เรายกให้ท่านก็ได้ แต่ท่านต้องรับปากว่าจะต้องเอาพระนั่งองค์นี้ไปตั้งไว้ที่หน้าโบสถเท่านั้น หลวงพ่อดำ จึงมาอยู่ที่วัดท้ายหาดด้วยเหตุนี้.

หลวงพ่อดำ วัดท้ายหาด ปั้นโดยหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม


         สำหรับ ท่านเจ้าคุณในโกฏินั้น เดิมมีชื่ออะไรไม่ปรากฏว่ามีบันทึกไว้ เพียงแต่เมื่อท่านมรณะภาพได้นำสรีระของท่านบรรจุไว้ในโกฏิ พอนานวันเข้าชาวบ้านจึงเรียกท่านว่า ท่านเจ้าคุณในโกฏิ จนลืมชื่อจริงไป เจ้าอาวาสวัดท้ายหาดเท่าที่ลำดับและสามารถสืบค้นได้มีดังนี้

         ๑. ท่านเจ้าคุณในโกฏิ
         ๒. ท่านเจ้าคุณศรี
         ๓. หลวงพ่อนิ่ม  (ครองวัดจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๙)
         -   พระอาจารย์ผิว ธนะทรัพย์ รักษาการแทนเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๘๒
         ๔. พระครูสิลิฎฐสรคุณ ( หลวงพ่อแดง ปณฺฑิโต )  ครองวัด พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๕๐๓

         หลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด นามเดิมว่า "แดง พยัฆศิริ" เกิดเมื่อวันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ณ เมืองแม่กลอง หลวงพ่ออุปสมบทเมื่ออายุ ๒๒ ปี ณ พัทธสีมาวัดพวงมาลัย เมื่อเดือน ๗ ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้รับนามฉายาว่า "ปณฺฑิโต" ซึ่งแปลว่า ผู้เฉียบแหลม โดยมี 

         หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เป็นพระอุปัชฌาย์  

         หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         สำหรับพระอนุสาวนาจารย์ ไม่ปรากฏระบุไว้ในหนังสือสุทธิ

         หลังบวชหลวงพ่อแดง ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดพวงมาลัย เพื่อศึกษาวิชาทั้งอักขระภาษาไทยและขอมตลอดจนพระธรรมวินัย จนมีภูมิความรู้แตกฉาน หลังจากนั้นได้เริ่มศึกษา คันถะธุระ วิปัสสนาธุระ ตลอดจนพุทธาคมต่างๆ จากหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย เมื่อศึกษาเล่าเรียนจนเชี่ยวชาญแล้ว ได้ร่วมออกธุดงค์ร่วมกับผู้เป็นครูบาอาจารย์ ถือเป็นศิษย์ผู้มีความใกล้ชิดมากสุดองค์หนึ่งของหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย 

         นอกจากนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมจากหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม และศาสตร์บางแขนงจากหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลวงพ่อท่านจำพรรษาอยู่วัดพวงมาลัยเรื่อยมา กระทั่งภายหนังหลวงพ่อแก้ว มรณภาพไปแล้วยังพำนักอยู่อารามแห่งนี้จนกระทั่ง

รูปเหมือนเท่าองค์จริง หลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด


         ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เมื่อหลวงพ่อนิ่ม วัดท้ายหาดได้มรณะภาพลง ทางคณะสงฆ์และญาติโยมวัดท้ายหาด ได้อาราธนานิมนต์หลวงพ่อแดงให้มาดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดท้ายหาด

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท้ายหาด อย่างเป็นทางการ

         เมื่อหลวงพ่อแดง ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสได้พัฒนาบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะต่างๆ ให้กลับใช้การได้ดีตามเดิม และยังมีก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหลายประการ ด้านการศึกษาท่านได้สนับสนุนส่งเสริมอย่างยิ่ง ทั้งพระปริยัตติธรรมและโรงเรียนประชาบาลสำหรับบุตรหลานของญาติโยมในท้องถิ่น

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ พระครูสิลิฏฐสรคุณ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาวีรวงส์ (ติสโส อ้วน) วัดบรมนิวาส

         หลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด นอกจากจะเป็นผู้เข้มขลังเรืองเวทย์พุทธาคมแล้วด้านการแพทย์ ท่านยังเชี่ยวชาญยิ่ง เห็นได้จากยุคนั้นใกล้ไกลหากเจ็บไข้ได้ป่วยต่างเดินทางมาหาท่าน ซึ่งท่านก็ได้เมตตานุรเคราะห์ช่วยเหลือ โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย วัดท้ายหาดยุคนั้น จึงเปรียบเสมือนเป็นโรงพยาบาลย่อมๆ 

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ท่านเริ่มอาพาธเจ็บป่วยบ่อยครั้ง หลังสุดเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ อยู่ประมาณ ๒ เดือน อาการก็มิดีขึ้น มีแต่ทรงกับทรุด ท่านได้พิจารณาถึงความเป็นสัจจธรรม อันมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสรณะ จึงตัดสินใจเดินทางกลับวัด และได้บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์เป็นจำนวน ๖๐๐ บาท

         หลวงพ่อแดง ปณฺฑิโต ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีชวด เวลา ๐๘.๐๓ น. ด้วยอาการสงบ รวมสิริอายุได้ ๗๓ ปี ๕๒ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด

         หลวงพ่อแดง ท่านได้สร้างและปลุกเสกวัตถุมงคลเอาไว้ด้วยกันหลายชนิด เช่น ผ้ายันต์ปืนคู่ , ผ้ายันต์ปืนเดี่ยว , ตะกรุดใบลาน , ลูกอม , ตะกรุดทองแดง , ผ้ายันต์เมตตา แตที่ทำให้หลวงพ่อแดงโด่งดังมากในสมัยนั้นคือการสักน้ำมันที่แขนขวา โดยหลวงพ่อจะลงอักขระ "โถเล พุทธะ โถเล" โดยศิษย์ที่ได้รับการสักและมีของดีของหลวงพ่อติดตัว 

         จะเป็นคนหนังเหนียวยิงฟันไม่เข้า และเมื่อมีดีก็มักจะทำตัวอันธพานก่อเหตุต่างๆให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง จนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มาขอให้เลิกสัก หลวงพ่อจึงเลิกสักและปรามลูกศิษย์ให้ประพฤติตัวเป็นคนดี หากใครฝ่าฝืนระวังของดีจะไม่คุ้มกาย พวกลูกศิษย์ที่เกเรจึงเริ่มลดน้อยลงไปมาก ด้วยกลัวคำพูดของหลวงพ่อ

          เหรียญหลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ หรือก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพ ๑ ปี ท่านได้สร้างเหรียญรูปเหมือนท่านไว้ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว เหรียญรุ่นแรกนี้ มีจำนวนการสร้างประมาณ ๓,๐๐๐ เหรียญ โดยจัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียว มีการสร้างออกมา ๒ พิมพ์ คือ พิมพ์ยันต์ตรง และพิมพ์ยันต์กลับ

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด รุ่นแรก พิมพ์ยันต์ตรง ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด รุ่นแรก พิมพ์ยันต์กลับ ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อแดง นั่งสมาธิเต็มองค์มีอาสนะรองรับ ใต้อาสนะเขียนว่า "หลวงพ่อวัดท้ายหาด" ต่ำลงมามี "พ.ศ. ๒๕๐๒" ด้านข้าง หลวงพ่อมีอักษรขอม ข้างละ ๒ ตัว เขียนว่า "ภูภี ภุภะ" อันได้แก่หัวใจเสือสมิง

         ด้านหลัง จารึกพระคาถาหมาอุดเป็นอักขระขอมมี ๓ แถว อ่านได้ว่า
                แถวที่ ๑ อ่านได้ว่า "โสปิด อุธังอะโธ โธอุธังอัด"
                แถวที่ ๒ อ่านได้ว่า "โสอุด อุธังอะโธ โธอุธังอัด"
                แถวที่ ๓ อ่านได้ว่า "โสอัด อุธังอะโธ โธอุธังอัด"

          เหรียญหลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด รุ่นหลังหลวงพ่อบ้านแหลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลังจากที่หลวงพ่อได้มรณภาพลงแล้ว ท่านวัดได้จัดสร้างเหรียญของท่านขึ้นมาโดยให้ช่างแกะบล็อกด้านหน้า แบบเดียวกับเหรียญรุ่นแรก แต่บล็อกด้านหลังแกะใหม่เป็นรูปหลวงพ่อบ้านแหลม โดยจัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด 2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดท้ายหาด หลังหลวงพ่อบ้านแหลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อแดง นั่งสมาธิเต็มองค์มีอาสนะรองรับ ใต้อาสนะเขียนว่า "หลวงพ่อวัดท้ายหาด" ด้านข้างหลวงพ่อมีอักษรขอม ข้างละ ๒ ตัว เขียนว่า "ภูภี ภุภะ" อันได้แก่หัวใจเสือสมิง

         ด้านหลัง มีรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม ๒๕๑๒" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เกร็ดความรู้ มูลเหตุของเหรียญพิมพ์ยันต์กลับเชื่อว่าเกิดจากความผิดพลาดของโรงงานในการจัดทำของเหรียญ โดยหลวงพ่อได้นำเหรียญพิมพ์ยันต์ตรงแจกจ่ายให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาและเก็บเหรียญยันต์กลับนี้ไว้มิได้แจก 

         ส่วนเหรียญพิมพ์ยันต์กลับ ทางวัดได้นำมาแจกในงานศพหลวงพ่อ ทำให้คิดกันว่าไม่ทันหลวงพ่อ แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า เหรียญพิมพ์ยันต์กลับ ด้านหลังจะคมชัดกว่า พิมพ์ยันต์ไม่กลับ โดยเฉพาะอักขระขอมตัว อะโธ จุดศูนต์กลางเหรียญ จะลบเลือน แต่พิมพ์ยันต์กลับ จะคมชัด

         ดังนั้น จึงน่าจะเกิดจากช่างพิมพ์ผิด เมื่อลูกศิษย์เห็นข้อผิดพลาด จึงให้ทำใหม่ให้ถูกต้อง แล้วนำ พิมพ์ยันต์กลับ เก็บไว้ จนหลวงพ่อมรณะภาพ มีการแจกเหรียญ พิมพ์ยันต์ตรงซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการ ลูกศิษย์จึงได้นำเหรียญ พิมพ์ยันต์กลับ มาแจกด้วยจึงเป็นสาเหตุให้เข้าใจว่าไม่ทันหลวงพ่อ.


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้