โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อบิล อินฺทสโร วัดแก้ว พระเกจิเมืองราชบุรีผู้ปลุกเสกทุกพิธีใหญ่ของไทย

หลวงพ่อบิล (อินฺทสโร) วัดแก้ว ราชบุรี

         หลวงพ่อบิล อินฺทสโร วัดแก้ว ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ท่านเป็นชาวบ้านปากดง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๖ โยมบิดาชื่อนายแผน มีช้าง โยมมารดาชื่อนางมด มีช้าง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกัน ๔ คน ท่านเป็นบุตรคนโต ซึ่งประกอบไปด้วย

         ๑. พระครูบิล มีช้าง

         ๒. นายม้วน มีช้าง

         ๓. นางคลี่ พูลเดช

         ๔. นายนาค มีช้าง

         เมื่อเยาว์วัย บิดาได้นำไปฝากไว้กับพระอาจารย์ที่วัดแก้ว ได้เรียนหนังสือขอมและหนังสือไทยสมัยโบราณจนอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี  แม้มือท่านจะพิการมาแต่กำเนิด แต่การเขียนหนังสือก็สวยงามมากไม่แพ้คนมือดีทั้งหลาย

         จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ หลวงพ่อบิล มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "อินฺทสโร" โดยมี

         หลวงพ่อแดง  วัดทำนบ  เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอาจารย์ยัง วัดแก้ว  เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์เชื่อม วัดแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         อุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแก้ว ในระหว่างที่จำพรรษาที่วัดนั้น ท่านได้ขยันหมั่นเพียรท่องบทสวดมนต์ไหว้พระ และได้ช่วยเหลือศาสนกิจมาด้วยดีจนเป็นที่ไว้วางใจของท่านสมภาร และเมื่อท่านเจ้าอาวาสวัดแก้ว มรณภาพลง ชาวบ้านวัดแก้วและคณะศิษย์จึงได้นิมนต์ท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดแก้ว สืบแทน

ภาพถ่ายหลวงพ่อบิล วัดแก้ว ราชบุรี
หลวงพ่อบิล (อินฺทสโร) วัดแก้ว ราชบุรี

         เมื่อหลวงพ่อบิล ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดแก้ว ท่านได้ปกครองคณะสงฆ์ และบริหารศาสนกิจมาด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ท่านได้พยายามก่อสร้างถาวรวัตถุ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังและเป็นศรีมิ่งขวัญแก่ตำบล อันคุณธรรมความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมานี้ เหตุแห่งความดีที่ได้ทำมานั้นย่อมตามสนองพระคุณท่านดังปรากฏหลักฐานดังนี้

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงพ่อบิล วัดแก้ว ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาอนุศาสนาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ หลวงพ่อบิล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล สมัยก่อนเรียกว่าเจ้าคณะหมวด เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๐

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ หลวงพ่อบิล ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระชั้นประทวน มีสมณศักดิ์ที่พระครู

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ หลวงพ่อบิล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔

ภาพถ่ายหลวงพ่อบิล วัดแก้ว ราชบุรี
หลวงพ่อบิล วัดแก้ว ราชบุรี นั่งองค์ที่ ๒

         แม้ว่าหลวงพ่อบิล ท่านเป็นพระพิการทางแขน แต่ท่านเคยเป็นหมอยามาก่อน เป็นพระผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชาอาคมหลายแขนง เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวบ้านมานักต่อนัก ทั้งคาถาเป่ารักษาโรคภัยต่างๆ คาถาแก้มนต์ดำ ทำนายดวงชะตา วิชาอยู่ยงคงกระพันอีกทั้งวิชาเมตตามหานิยมนั้นเห็นผลทันตา ว่ากันว่าหมากที่ท่านเคี้ยวแล้วเสกให้นั้น ใช้ในทางเมตตามหานิยมดีนักแล

         ท่านได้รับการนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดแก้วและได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลวัดแก้ว ด้วยอุตสาหวิริยะหลวงพ่อบิลท่านพัฒนาวัดแก้วจนเจริญรุ่งเรือง โดยมีพระคู่ใจที่มีวิชาอาคมใกล้เคียงกันอยู่ที่วัดแก้วคือพระอาจารย์หนู 

         หลวงพ่อบิล ท่านได้ทำวัตถุมงคลเป็นเหรียญและตระกรุดปลุกเสกร่วมกับพระอาจารย์หนู และได้ทำการฝังไว้ใต้ดินพร้อมสั่งให้ลูกศิษย์ทำลายแทงเอาไว้ เมื่อถึงเวลาให้ขุดขึ้นมาเป็นทุนทรัพย์บูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถหากชำรุดทรุดโทรม

         หลังจากท่านมรณะภาพไปแล้ว เคยมีการเข้าใจผิดท่านด้วยเหตุถูกใส่ร้าย จนเมื่อความจริงปรากฏหลวงพ่อจุ่น รัตนลาโภ จึงต้องมาทำการขอขมาท่านที่วัดแก้ว 

ภาพถ่ายจอมพล ป.พิบูลสงคราม
จอมพล ป.พิบูลสงคราม

           หลวงพ่อบิล ท่านมีวิชาอาคมแก่กล้ามาก ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ทราบประวัติท่านจึงให้พันเอกพระยาศรีสุรสงคราม เดินทางมาวัดแก้วนิมนต์ท่านไปเสกพระเครื่องที่ใช้แจกทหารไปรบในสงครามอินโดจีน พร้อมเกจิ ๑๐๘ รูปทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕

          และในสมัยพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ หลวงพ่อบิล ก็ได้รับการนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ๒๕ พุทธศตวรรษ นอกจากนี้ท่านยังได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมพิธีปลุกเสกที่วัดราชบพิตร ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ อีกด้วย นับว่าหลวงพ่อบิล อินทสโร ท่านมีวิชาอาคมเป็นที่ยอมรับของทางคณะสงฆ์ทั่วประเทศ 

         หลวงพ่อบิล ท่านมรณะภาพลงด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เวลา ๖.๐๐ น. นับรวมสิริอายุได้ ๖๘ ปี ๔๘ พรรษา ยังความเศร้าสลดอย่างสุดซึ้งให้เกิดแก่มวลญาติมิตรศิษย์ยานุศิษย์โดยทั่วไป แม้ท่านจะละสังขารไปนานแล้วแต่คุณงามความดีและวัตถุมงคลของท่านก็ยังครองใจชาวบ้านวัดแก้วตลอดมา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อบิล วัดแก้ว

         เหรียญธรรมจักรหลวงพ่อบิล วัดแก้ว

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นเหรียญที่สร้างด้วยเนื้อตะกั่วแบบมีหูในตัว พบเจอครั้งแรกที่พระอุโบสถหลังเก่าของวัดแก้ว เนื่องจากพระอุโบสถหลังเก่าชำรุดจึงทำให้พบเหรียญธรรมจักรนี้ หลังพบหลวงพ่อบิล ได้นำไปให้หลวงพ่อแก้ว วัดหนองเอี่ยน ช่วยปลุกเสก แล้วจึงนำมาปลุกเสกเองอีกครั้งที่วัด จัดเป็นเหรียญหายากอีกเหรียญของชาวบางแพ

เหรียญธรรมจักรหลวงพ่อบิล วัดแก้ว ราชบุรี

         ด้านหน้า เป็นรูปธรรมจักร รอบธรรมจักรมีอักขระยันต์
         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญหลวงพ่อบิล วัดแก้ว รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว จัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำ เนื้อทองแดงผิวไฟ และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อบิล วัดแก้ว ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อบิล วัดแก้ว ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เนื้อทองแดงผิวไฟ

เหรียญหลวงพ่อบิล วัดแก้ว ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อบิลครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอธิการบิล เจ้าคณหมวด"
         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดแก้ว ราชบุรี ๒๔๙๕" 

         ล็อกเก็ตที่ระลึก ๒๕ ศตวรรษ หลวงพ่อบิล วัดแก้ว

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกในคราวฉลองกึ่งพุทธกาล หรือ ๒๕ พุทธศตวรรษ ลักษณะเป็นล็อคเก็ตภาพถ่ายแบบมีหูในตัว จัดสร้างด้วยเนื้อนิเกิ้ล จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ล็อคเก็ตภาพถ่ายหลวงพ่อบิล วัดแก้ว ราชบุรี ปี 2500
ล็อคเก็ตภาพถ่ายหลวงพ่อบิล วัดแก้ว ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ของคุณอนวัตร โพธาราม

         ด้านหน้า เป็นรูปภาพหลวงพ่อบิล นั่งสมาธิเต็มองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบิน" ด้านบนและล่างของล็อตเก็ตมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก ครบ ๒๕ ศตวรรษ"
         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก ครบ ๒๕ ศตวรรษ แห่งพุทธกาล ๒๕๐๐ ปี" 


ข้อมูล : คุณพุก บางแพ

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้