โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเขียว(เฉียว)​ วัดบางแคน้อย พระผู้เป็นสหมิกธรรมของหลวงพ่อเหลือง วัดตาด้วง

หลวงพ่อเขียว วัดบางแคน้อย สมุทรสงคราม

          หลวงพ่อเขียว วัดบางแคน้อย หรือ พระอธิการเขียว ฐิติสสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดบางแคน้อย รูปที่ ๖ ท่านเก่งกาจในวิชาหมอยารักษาโรค โดยท่านนิยมทำยาเขียวไว้สำหรับรักษาโรคต่างๆให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้ด้านวิชาอาคมของท่านก็ถือว่าไม่ธรรมดา และท่านยังเป็นพระสหมิกธรรมกับหลวงพ่อเหลือง วัดตาด้วงอีกด้วย

          หลวงพ่อเขียว วัดบางแคน้อย ท่านมีนามเดิมว่า เขียว นามสกุล อินทร์มาตย์ เกิดเมื่อวันพุธ เดือน ๑๒ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๙ ในพื้นที่บ้านน้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบรี โยมบิดาชื่อ อินทร์ อินทร์มาตย์ โยมมารดาชื่อ เพียร อินทร์มาตย์ 

          เมื่อหลวงพ่อเขียวมีอายุได้ราว ๑๑ ปี โยมบิดา-มารดาได้ส่งท่านไปเรียนเขียนอ่านภาษาขอม-ไทย กับพระอธิการเทศน์ วัดปากน้ำ สมุทรสงคราม จนหลวงพ่อเขียวมีความรู้แตกฉานเป็นอย่างดี สามารถอ่านออกเขียนได้ จึงกราบลาพระอธิการเทศน์แล้วเพื่อกลับไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพ

พระอุโบสถ วัดบางแคน้อย สมุทรสงคราม สร้างในสมัยหลวงพ่อแพร


          ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ หลวงพ่อเขียวมีอายุได้ ๒๑ ปี ซึ่งเป็นอายุที่สมควรแก่การบวชเรียน จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดห้วยหลวง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับฉายาว่า "ฐิติสสโร" โดยมี

          พระอธิการเทศน์ วัดปากน้ำ เป็นพระอุปัชฌาย์

          พระครูอ่อน เจ้าคณะอำเภอเขาย้อย เป็นพระกรรมวาจาจารย์

          หลังอุปสมบทหลวงพ่อเขียวได้พักอยู่ที่วัดห้วยหลวง ในระยะเวลาสั้นๆ จึงได้ติดตามพระอุปัชฌาย์ไปจำพรรษาที่วัดปากน้ำ สมุทรสงคราม เพื่อศึกษาวิชาอาคมและวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อเทศน์เป็นระยะเวลาประมาณ ๒ พรรษา

          ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ หลวงพ่อเขียว ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดบางแคใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาวิชาอาคมเพิ่มเติม และเรียนวิชาปรุงยาแผนโบราณเพื่อรักษาโรคให้แก่ชาวบ้าน

          ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ หลวงพ่อเขียว ได้ถูกชาวบ้านบางแคน้อย นิมนต์ไปอยู่วัดบางแคน้อย เพราะวัดนี้มีพระจำพรรษาน้อย จนไม่สามารถทำสังฆกรรมได้ 

          เมื่อหลวงพ่อเขียวได้ทราบความประสงค์เช่นนั้น ก็ยินดีรับคำนิมนต์ ไปจำพรรษาที่วัดบางแคน้อยตามที่ชาวบ้านร้องขอ

ภาพในพระอุโบสถ วัดบางแคน้อย สมุทรสงคราม

          วัดบางแคน้อย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง คุณหญิงจุ้ย(น้อย) วงศาโรจน์ เป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๑ เดิมอุโบสถของวัดบางแคน้อย นั้นสร้างอยู่บนแพไม้ไผ่ลอยน้ำได้ โดยผูกไว้กับต้นโพธิ์ใหญ่ที่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง ต่อมาในยุคของพระอธิการรอด เจ้าอาวาสองค์ที่ ๒ ได้สร้างอุโบสถบนพื้นดิน ในปี พ.ศ. ๒๔๑๘

          เพื่อให้พระอุโบสถของวัดมีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้น และสร้างขอบเขตพัทธสีมาให้ชัดเจนจวบจนปัจจุบัน และด้วยที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดบางแคใหญ่และผู้สร้างวัดคือคุณหญิงน้อย(เรียกตามนามที่ชาวบ้านเรียกขานกัน) ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า "วัดบางแคน้อย" จวบจนปัจจุบัน

          ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ หลังจากที่หลวงพ่อเขียวได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดบางแคน้อยได้ ๑๓ ปี ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดได้ว่างลง ชาวบ้านบางแคน้อยจึงได้ทำการนิมนต์ท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘

หลวงพ่อเขียว วัดบางแคน้อย สมุทรสงคราม

          หลังจากที่หลวงพ่อเขียวได้ปกครองวัดบางแคน้อย ท่านได้ทำนุบำรุงวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ทั้งการสร้างกุฎิสงฆ์ให้แข็งแรงมั่นคง จนวัดเจริญเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

          หลวงพ่อเขียว ท่านเป็นหนึ่งในพระสหมิกธรรมกับหลวงพ่อเหลือง วัดตาด้วง ด้วยเหตุท่านเป็นคนเพชรบุรีเหมือนกัน และมีช่วงเวลาหนึ่งที่หลวงพ่อเหลือง ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบางแคน้อยแห่งนี้ ก่อนที่จะย้ายไปจำพรรษาที่วัดตาด้วง

          หลวงพ่อเขียว วัดบางแคน้อย ถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ นับรวมสิริอายุได้ ๘๕ ปี  ๖๔ พรรษา.

วัตถุมงคลหลวงพ่อเขียว

          เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดบางแคน้อย รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๙๐ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินและเนื้อทองแดง โดยเนื้อเงินเชื่อกันว่าสร้างราวๆ ๒๐๐ เหรียญ ส่วนเหรียญทองแดงมีจำนวนการสร้างหลักพันเหรียญ โดยเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญรุ่นแรก และรุ่นเดียวที่ทันท่านโดยเหรียญรุ่นนี้ช่างได้แกะชื่อท่านผิดไปว่า "หลวงพ่อเฉียว" ซึ่งเมื่อเหรียญมาถึงวัดแล้ว

          หลวงพ่อเขียว ท่านก็มิได้ติดใจอะไร หลวงพ่อได้ปลุกเสกและออกแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน โดยมิได้มีการแก้ไขใดๆ ทำให้เห็นว่าท่านเป็นพระที่สมถะ ไม่ยึดติดกับวัตถุ เหรียญรุ่นนี้มีการบอกเล่ากันมาว่าสร้างขึ้นเพื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถในปี พ.ศ. ๒๔๙๒

เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดบางแคน้อย รุ่นแรก เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดบางแคน้อย รุ่นแรก เนื้อทองแดง

          ด้านหนัา เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเขียวครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฎิ ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเฉียว" ซึ่งช่างได้แกะผิดไป

          ด้านหลัง เป็นยันต์ ๔ ซ้อนทับกัน ๓ ชั้น เป็นยันต์ครูที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเขียว

          เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดบางแคน้อย รุ่นสอง

          สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๐๓ คือหลังจากที่หลวงพ่อเขียวได้มรณะภาพลงแล้ว โดยหลวงพ่อแพร นนฺโท เจ้าอาวาสรูปที่ ๗ ของวัดบางแคน้อย ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัวแบบเหรียญรุ่นแรก มีการสร้างเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกระไหล่ทองจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเขียว วัดบางแคน้อย รุ่นสอง เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

          ด้านหนัา เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเขียวครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฎิ ด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อเขียว"

          ด้านหลัง เป็นยันต์ ๔ ซ้อนทับกัน ๓ ชั้น เป็นยันต์ครูที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเขียว ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบางแคน้อย สมุทรสงคราม"


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้