โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและเหรียญของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วัดศรีสุริยวงศ์ ปี ๒๔๖๕ เหรียญเก่าหายากของราชบุรี

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

         นายช่วง บุนนาค หรือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้มีความสำคัญต่อการบริหารการเมืองการปกครองของไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศ ซึ่งขณะนั้นอยู่ในช่วงที่ลัทธิอาณานิคมจากตะวันตกกำลังพยายามเข้ามาครอบงำดินแดนต่างๆ ของไทย

         ตามประวัติของท่านเป็นบุตรคนใหญ่ของสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์(ดิศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงจัน บุนนาค เกิดในตอนปลายรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๕๑ มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันรวม ๙ คน

        บรรพบุรุษของตระกูลบุนนาคเป็นเสนาบดีคนสำคัญมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา และได้รับราชการเเผ่นดินสืบต่อกันมาหลายรุ่น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาและฝึกฝนวิชาการต่างๆ เป็นอย่างดี เนื่องจากบิดาของท่านเป็นเจ้าพระยาคลังเสนาบดีที่ว่าการต่างประเทศและว่าการปกครองหัวเมืองทางชายฝั่งทะเลมาก่อน

         ท่านมีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูด และอ่านตำราภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งนี้ยังเป็นบุคคลสำคัญในการเจรจาและทำสัญญากับชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ โดยตลอด 

         นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการต่อเรือแบบฝรั่ง จนสามารถต่อเรือกำปั่นที่มีขนาดใหญ่เป็นจำนวนหลายลำและท่านยังมีความสนใจในความรู้อื่นๆ เช่น วรรณคดี การค้าและการปกครอง เป็นต้น


สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

          สมเด็จเจ้าพระยาบรมศรีสุริยวงส์ เป็นผู้ทำการขุดคลองดำเนินสะดวกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๙ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๑ เพื่อให้เกิดการคมนาคมติดต่อระหว่างหัวเมืองตะวันตกกับพระนคร ทำให้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค มาประพาสหัวเมืองตะวันตกบ่อยครั้ง 

         สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ยังเป็นผู้ทำการสร้างพระราขวังบนภูเขาสัตตนารถ เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระองค์ท่านรัชกาลที่ ๕ 

         ภายหลังออกจากราชการ ท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ท่านมักพำนักอยู่ที่เมืองราชบุรี เสมือนเป็นผู้ปกครองเมืองราชบุรีให้มีความสงบร่มเย็น นำความเจริญมาสู่เมืองราชบุรีเป็นอย่างมาก นับเป็นบุคคลสำคัญของประเทศชาติที่ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์

         เมืองราชบุรีได้รับใช้จนถึงบั้นปลายชีวิตของท่านในขณะที่เดินทางกลับเข้าสู่พระนคร เมื่อเรือมาถึงปากคลองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่านได้มีอาการกำเริบด้วยโรคลมภายในเรือ ได้ถึงพิราลัยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๕ สิริอายุ ๗๔ ปี

เหรียญที่ระลึก

         เหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) วัดศรีสุริยวงศ์

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ เพื่อเป็นที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดศรีสุริยวงศ์ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อย มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง มีพิธีพุทธาภิเษกโดยพระคณาจารย์รูปสำคัญของเมืองราชบุรีในยุคนั้นหลายรูป ด้วยเป็นการให้ความสำคัญว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ นั้นคือ ผู้มีความสำคัญและสร้างคุณูปการต่อเมืองราชบุรี

เหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) วัดศรีสุริยวงศ์  พ.ศ. ๒๔๖๕ เนื้อเงิน ของคุณยอดชาย ตั้งสิริกุลพร

เหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) วัดศรีสุริยวงศ์  พ.ศ. ๒๔๖๕ เนื้อทองแดง

เหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) วัดศรีสุริยวงศ์  พ.ศ. ๒๔๖๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณวุฒิ นาสาร

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของท่านครึ่งองค์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงษ สร้างวัดศรีสุริยวงษ" 

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในการช่วยปฏิสังขรณ วัดศีรสุริยวงศ์ ๒๔๖๕"    

 


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้