โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม ราชบุรี ศิษย์เอกของหลวงพ่อเจริญ วัดไผ่ล้อม

ภาพถ่ายหลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม ราชบุรี
หลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม ราชบุรี

           หลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม หรือ พระวินัยธรสมบุญ อดีตเจ้าอาวาสวัดสีดาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่าสมบุญ จำรูญสุข พื้นเพเป็นคนดำเนินสะดวก เกิดที่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๓ แต่ไม่ปรากฏชื่อโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓  หลวงพ่อสมบุญมีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดไผ่ล้อม ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษพาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้รับฉายาว่า "โชติปาโล" โดยมี

         พระอธิการเจริญ วัดไผ่ล้อม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระนิ่ม วัดจันทคาม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระน่วม วัดเทพอาวาส เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดไผ่ล้อม (บางป่า) เพื่อร่ำเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อเจริญ จนมีความรู้เก่งกล้าสามารถ

ภาพถ่ายหลวงพ่อเจริญ วัดไผ่ล้อม(บางป่า) ราชบุรี
หลวงพ่อเจริญ วัดไผ่ล้อม(บางป่า) ราชบุรี

         หลังจากที่อุปสมบทได้ ๑๗ พรรษา หลวงพ่อสมบุญจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๐

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ หลังจากที่พระอธิการรอด วัดสีดารามถึงแก่มรณภาพลงในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง ทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้หลวงพ่อสมบุญไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสีดารามทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐

         หลังจากที่ท่านดำรงตำแห่นงเจ้าอาวาสวัดสีดาราม ท่านก็ได้พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ จนวัดเจริญขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลวงพ่อสมบุญ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนปริยัติธรรม เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อที่พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่พระวินัยธร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

         หลวงพ่อสมบุญ ท่านปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ นับรวมสิริอายุได้ ๘๕ ปี ๖๕ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม

         เหรียญหลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อแจกในงานฉลองอายุครบ ๖๑ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น โดยแบ่งเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม ราชบุรี รุ่นแรก 2513 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม ราชบุรี รุ่นแรก 2513 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อสมบุญครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระวินัยธรสมบุญโชติปาโล วัดสีดาราม จ.ราชบุรี" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันค์พระเจ้าห้าพระองค์ อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ ๖๑ ปี ๒๕๑๓" 

         เหรียญหลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ซ่อมพระอุโบสถ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม ราชบุรี รุ่น 2 2525 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อสมบุญ วัดสีดาราม ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อทองแดง

        ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อสมบุญครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระวินัยธรสมบุญ โชติปาโล" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันค์พระเจ้าห้าพระองค์ อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกซ่อมพระอุโบสถ วัดสีดาราม จ.ราชบุรี ๒๕๒๕"



โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้