โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี เจ้าของพระเนื้อดินลึกลับและหายากของดำเนินสะดวก

ภาพถ่ายหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี
หลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี

         หลวงพ่อรอด วัดสีดาราม หรือ พระอธิการบุญรอด วัดสีดาราม ท่านเป็นพระเกจิยุคก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ อีกรูปหนึ่งของอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่เก่งกาจด้านวิชาคาถาอาคมอีกรูปหนึ่ง แต่น่าเสียดายที่ประวัติของท่านไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานมีแต่พระเครื่องของท่านที่เล่นหากันมาเท่านั้นที่ยืนยันการมีอยู่ของท่านได้

         ในส่วนประวัติอื่นๆนั้นไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ มีแต่เพียงข้อมูลสั้นๆว่า ท่านมีนามเดิมว่า "บุญรอด" เป็นชาวดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อหลวงพ่อบุญรอดมีอายุครบบวช ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสีดาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "อินทสโร" โดยมี

         หลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อพลอย วัดใหม่สี่หมื่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลวงพ่อนิ่ม วัดสีดาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดสีดาราม และเล่าเรียนวิชาคาถาอาคม และวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์

         วัดสีดาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ หมู่ ๑ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีนายนิ่ม ศรีสารากร เป็นผู้ถวายที่ดินและบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัดแห่งนี้ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี
หลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี

         โดยได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๓ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓ และด้วยเหตุที่บริเวณที่แห่งนี้มีต้นฝรั่งสีดา (ฝรั่งขี้นก) ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากชาวบ้านในพื้นที่จึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า "วัดสีดา" และเปลี่ยนมาเป็นชื่อ "วัดสีดาราม" ในปัจจุบัน

         ซึ่งนายนิ่ม  ศรีสารากร นอกจากจะบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัดแล้วยังได้ อุปสมบทและจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วย ซึ่งเมื่อท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ท่านได้ให้ความช่วยเหลือ และอุปถัมภ์วัดมาโดยตลอด จนท่านมรณภาพ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี
หลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี

         ชาวบ้านวัดสีดาราม จึงได้นิมนต์พระอธิการบุญรอด ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสีดารามสืบต่อมา เมื่อหลวงพ่อรอด ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสีดาราม ท่านได้พัฒนาและบูรณะวัดจนเริญรุ่งเรืองโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านด้วยดี

         หลวงพ่อรอดปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ และเมื่อหลวงพ่อรอด ท่านมรภาพลงแล้ว

         ชาวบ้านได้ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนท่านเอาไว้เป็นที่เคารพสักการะ และจัดงานปิดทองประจำทุกปี ปูชนีย์วัตถุสำคัญภายในวัดคือพระพุทธรูปทำด้วยไม้แก่นจันทร์ ที่อยู่คู่กับวัดมาเป็นเวลานาน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านเชื่อกันว่าใครมาขอพรสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นสมความตั้งใจ  

วัตถุมงคลของหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม

         พระขุนแผน หลวงพ่อรอด วัดสีดาราม

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ลักษณะเป็นพระพิมพ์ทรงคล้ายพระขุนแผนบ้านกร่าง เนื้อพระสร้างจากดินผสมผง แล้วจึงไปจุ่มลักน้ำเกลี้ยง เพื่อรักษาสภาพพระไว้ จัดเป็นพระพิมพ์เนื้อดินผสมผงที่มีเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรอด สามารถจดจำได้ง่าย จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระขุนแผนหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี เนื้อดิน
พระขุนแผนหลวงพ่อรอด วีดสีดาราม ราชบุรี เนื้อดิน ของคุณวุฒิ ลุ่มน้ำ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับนั่งปางสมาธิในซุ่มเรือนแก้ว องค์พระมีหน้าตา มีผ้าสังฆาฏิพาดผ่าน ประทับนั่งบนฐานบัวสวยงาม

         ด้านหลัง มีการจารอักขระยันต์

         พระสมเด็จไพ่ตอง หลวงพ่อรอด วัดสีดาราม

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ลักษณะเป็นพระพิมพ์ทรงคล้ายไพ่ตอง เนื้อพระสร้างจากดินผสมผง แล้วจึงไปจุ่มลักน้ำเกลี้ยง เพื่อรักษาสภาพพระไว้ จัดเป็นพระพิมพ์เนื้อดินผสมผงที่มีเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรอด สามารถจดจำได้ง่าย จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระเนื้อดินหลวงพ่อรอด วีดสีดาราม ราชบุรี พิมพ์ไพ่ตอง
พระสมเด็จไพ่ตองหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี เนื้อดิน ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับนั่งปางสมาธิ บนฐานเขียง ๗ ชั้น คล้ายพระสมเด็จ

         ด้านหลัง มีการจารอักขระยันต์ 

         พระลีลา หลวงพ่อรอด วัดสีดาราม

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ลักษณะเป็นพระพิมพ์ปางลีลา เนื้อพระสร้างจากดินผสมผง แล้วจึงไปจุ่มลักน้ำเกลี้ยง เพื่อรักษาสภาพพระไว้ จัดเป็นพระพิมพ์เนื้อดินผสมผงที่มีเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรอด สามารถจดจำได้ง่าย จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระลีลาเนื้อดินหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี
พระลีลาเนื้อดินหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี ของคุณอโศก สุกสาน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนปางลีลา คล้ายพระลีลาทุ่งเศรษฐี องค์พระมีลิ้วจีวรสวยงาม

         ด้านหลัง มีการจารอักขระยันต์

         เหรียญหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กว่าๆ ในยุคของหลวงพ่อบุญ เป็นเจ้าอาวาส ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว พระรุ่นนี้ถึงแม้จะสร้างไม่ทันท่านแต่ก็ได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้น มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อรอด วีดสีดาราม ราชบุรี รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อรอด วีดสีดาราม ราชบุรี รุ่นแรก เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อรอดครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อรอด อินทสโร วัดสีดาราม จ.ราชบุรี" รอบขอบเหรียญมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีหลวงพ่อปู่สีดา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดอยู่ที่กลางเหรียญ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่สีดามหาลาภ" ใต้องค์พระมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "อุ อะ ระ หัง" 

         รูปถ่ายขนาดเล็กหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม

         ไม่ทราบปีสร้างที่ชัดเจน ลักษณะเป็นภาพถ่ายกระดาษหนังไก่ขนาด ๑ นิ้ว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ภาพถ่ายหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี ขนาด 1 นิ้ว
ภาพถ่ายหลวงพ่อรอด วัดสีดาราม ราชบุรี ขนาด ๑ นิ้ว ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อรอดนั่งเต็มองค์ ห่มจีวรลดไหล่ มือทั้งสองข้างจับที่หัวเข่า

         ด้านหลัง เรียบ มีจารอักขระยันต์ด้วยปากกาอ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้