โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์ ราชบุรี พระอาจารย์สายเหนียวของชาวบ้านโป่ง

หลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายณ์ ราชบุรี

         หลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์ หรือ พระครูเกษมรัตนคุณ(อ๊ด) วัดโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ท่านถือเป็นพระที่เก่งอีกรูปหนึ่ง ท่านถือเป็นพระสักยันต์ที่เรืองชื่อมากในยุคหลังปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ในสมัยก่อนวัดโกสินารายณ์แห่งนี้ ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองโบราณโกสินารายณ์อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ติดกับริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒

         หลวงพ่ออ๊ด เขมทตฺโต วัดโกสินารายณ์ ท่านมีนามเดิมว่า อ๊ด เกิดสุข เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ โยมบิดาชื่อนายแดง เกิดสุข โยมมารดาชื่อนางขาว เกิดสุข พื้นเพเป็นชาวตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ท่านได้เข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ หลังจากที่หลวงพ่ออ๊ด ปลดประจำการแล้ว ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "เขมทัตฺโต" โดยมี

         พระครูโยคาภิรมย์ (ชื่น ชินอักษร) วัดบ้านโป่ง เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระปลัดเต่า วัดดอนตูม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระสมุห์เชย วัดท่าผา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         เมื่อบวชแล้วท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านโป่ง เพื่อศึกษาและเรียนวิชาอาคม จากสำนักวัดบ้านโป่ง วัดท่าผาและวัดบ้านยาง ที่ขึ้นชื่อว่าเก่งในยุคนั้น

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโกสินารายณ์ว่างลง ชาวบ้านจึงนิมนต์หลวงพ่ออ๊ด ให้ย้ายจากวัดบ้านโป่ง  มารับตำแห่งเจ้าอาวาสวัดโกสินารายณ์ ที่ว่างลง

ภาพถ่ายศรีระหลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์ ราชบุรี
สรีระหลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายณ์ ราชบุรี

          หลังจากได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่ออ๊ด ท่านก็ได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งในด้านของถาวรวัตถุและด้านจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ท่านยังมีชื่อเสียงด้านการสักยันต์ ยันต์หนุมานของท่านลือเลื่องด้านคงกระพันชาตรีเป็นที่สุด

         หลายคนที่ได้รับการสักยันต์จากหลวงพ่ออ๊ดไป มักห้าวหาญด้วยเหตุที่ฟันแทงไม่เข้าเลยประพฤติตัวเป็นโจรเป็นนักเลงหัวไม้สร้างความโกลาหลต่อตำรวจโรงพักบ้านโป่งเป็นอย่างมาก ถึงขนาดที่ทางตำรวจต้องมาขอให้หลวงพ่อเลิกสักยันต์

          หลวงพ่ออ๊ด มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ นับรวมสิริอายุได้ ๗๖  ปี ๕๑ พรรษา ปัจจุบันวัดยังเก็บสรีระของหลวงพ่อไว้เพื่อเป็นที่กราบไหว้ของชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป.

วัตถุมงคลของหลวงพ่ออ๊ด

         เหรียญหลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายณ์ รุ่นแรก

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ บล็อกคือบล็อกมีกลาก กับบล็อกไม่มีกลาก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายณ์ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง บล็อกไม่กลาก

เหรียญหลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายณ์ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง บล็อกกลาก

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออ๊อด ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระขอม ๔ ตัว อ่านได้ว่า "นะ มะ พ ะ ทะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออ๊ด เขมทตฺโต เจ้าอาวาส วัดโกสินารายณ์"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๐" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายณ์ รุ่น ๒

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ลักษณะเป็นเหรียญทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าและเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายณ์ รุ่น ๒ พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออ๊อด ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายร์"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๖" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ

         รูปหล่อโบราณหลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์ รุ่นแรก

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณขนาดห้อยคอ ซึ่งมีการแกะชื่อของท่านผิดเป็นหลวงพ่ออ๊อด สร้างด้วยเนื้อทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออ๊ด นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต บนฐานเขียง ภายในฐานเขียง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออ๊อด"

         ด้านหลัง ไม่มีอักขระยันต์ และไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

         พระบูชาหลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายณ์ รุ่นแรก

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ลักษณะเป็นพระบูชาหล่อ ขนาดหน้าตักประมาณ ๕ นิ้ว สร้างด้วยเนื้อทองผสมแก่เหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายณ์ รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๐๙

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออ๊อด นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต บนฐานเขียง ภายในฐานเขียง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออ๊ด วัดโกศินารายณ์ พ.ศ. ๒๕๐๙"

         ด้านหลัง ไม่มีอักขระยันต์ และไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

         พระบูชาหลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายณ์ รุ่นสอง

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ลักษณะเป็นพระบูชาหล่อ ขนาดหน้าตักประมาณ ๕ นิ้ว สร้างด้วยเนื้อทองผสมแก่เหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่ออ๊ด วัดโกสินารายณ์ รุ่นสอง พ.ศ. ๒๕๑๗

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออ๊อด นั่งสมาธิห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต บนฐานเขียง ภายในฐานเขียง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออ๊ด วัดโกศินารายณ์ พ.ศ. ๒๕๑๗"

         ด้านหลัง ไม่มีอักขระยันต์ และไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญหนุมาน หลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์

         สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ลักษณะเป็นเหรียญทรงกลม แบบมีหูในตัว ซึ่งมีการแกะชื่อของท่านผิดเป็นหลวงพ่ออ๊อด เหรียญรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์มาก ในสมัยก่อนการปลุกเสกพระจะนับเป็นคาบ เล่ากันว่าท่านทำการเสกเหรียญหนุมานนี้ถึง ๑๘ คาบ มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้


เหรียญหนุมานหลวงพ่ออ๊อด วัดโกสินารายณ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออ๊อด สวมแว่นตาครึ่งองค์หันข้างห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเกษม รัตนคุณ(อ๊อด)" มีอักขระยันต์ล้อมรอบไปตามขอบเหรียญ

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีรูปหนุมาน ถือพระขรรค์ มีอักขระยันต์ล้อมรอบไปตามขอบเหรียญ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโกสินารายณ์ ๒๕๑๙" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ

          มีเรื่องเล่าที่เกิดกับการสักยันต์ของหลวงพ่ออ๊ด มีอยู่ชาวบ้านรางวาลย์สองคนไปขอให้หลวงพ่อสักยันต์ให้ คนนึงตั้งใจมาแต่อีกคนไม่ค่อยเชื่อแต่ก็มาตามเพื่อน คนแรกสักเสร็จก็นั่งรอให้หลวงพ่อสักให้กับเพื่อน เมื่อหลวงพ่อสักให้ทั้งสองคนเสร็จท่านก็เรียกทั้งคู่เข้ามาเพื่อทำการบริกรรมคาถา

         คนที่สองซึ่งไม่ค่อยเชื่อก็อิดออดและถามท่านว่าสักแล้วจะดีจริงไหม หลวงพ่ออ๊อดท่านจึงใช้ให้ไปตัดใบตองมาแล้วให้ชายคนนั้นนอนลงบนใบตอง หลวงพ่อบริกรรมคาถาสักครู่ก็เป่าลงไปบนร่างชายคนนั้น

         ปรากฏว่ายันต์ที่หลวงพ่อสักให้นั้นเลือนหายไปหมดในพริบตา แล้วท่านก็บอกว่าถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาไปทำเอาชาวรางวาลย์คนนั้นถึงกับตะลึงและกลายเป็นเรื่องเล่าขานมาจนทุกวันนี้.


หมายเหตุ : ชื่อจริงๆของท่านคือ อ๊ด แต่ปัจจุบันคนต่างถิ่นจะเรียกว่า อ๊อด 

ภาพพระบูชาจากเพจ ชมรมศรัทธา-พระเครื่องหลวงพ่ออ๊อด-วัดโกสินารายณ์

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้