โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน กาญจนบุรี ศิษย์สายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์รูปเดียวของกาญจนบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
หลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน กาญจนบุรี

          หลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน หรือ พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ วัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ เดิมท่านมีชื่อว่า สาย ไกวัลศิลป์ เกิดวันอาทิตย์แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล เกิดวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ตำบลหลานหลวง เขตนางเลิ้ง กรุงเทพฯ โยมบิดาชื่อนายเพิ่ม ไกวัลศิลป์ โยมมารดาชื่อนางจันทร์ โกวัลศิลป์

         เมื่อครั้งหลวงพ่อสายยังเป็นฆราวาสโยมบิดาและโยมมารดาส่งเสียให้เรียนจนจบชั้น ม.๘ และได้เข้ารับราชการในการรถไฟ จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ขณะนั้นหลวงพ่อสายอายุย่าง ๓๒ ปี ขณะที่ยังรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟ ได้ป่วยเป็นฝีประคำร้อยขึ้นรอบคอ ได้รักษาตัวโดยหมอแผนโบราณและเเพทย์แผนปัจจุบัน แต่ก็ไม่หายจากการเจ็บป่วย 

ภาพถ่ายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์
หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์

         จึงเข้ากราบมอบตัวเป็นศิษย์ของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ท่านได้เมตตารักษาจนหายขาด อันเป็นเหตุให้หลวงพ่อสายเกิดความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาจึงขอบวชเป็นพระ และหลวงพ่อเดิมท่านก็เมตตาจัดหาเครื่องอัฏฐบริขารให้ 

         โดยหลวงพ่อสาย เข้ารับการอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ พัทธสีมาวัดเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับฉายาว่า "อคฺควํโส" โดยมี 

         พระครูนิรันตสีลคุณ เจ้าอาวาสวัดเขาทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระอาจารย์น้อย วัดหนองโพ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระอาจารย์ไชย วัดเขาทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากบวชเเล้วได้ย้ายมาจำพรรษาและศึกษาพระธรรมวินัยและเวทย์มนต์คาถาจากหลวงพ่อเดิม ที่วัดหนองบัว เป็นเวลา ๕ พรรษา จนเมื่อหลวงพ่อเดิม มรณภาพลงในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงออกเดินธุดงค์ตั้งเเต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ภาพถ่ายหลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
หลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล วัดท่าขนุน กาญจนบุรี

         วัดท่าขนุน ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในสมัยนั้นมีหลวงปู่พุก อุตฺตมปาโล ซึ่งพื้นเพเดิมท่านเป็นชาวมอญ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้บุกเบิกสร้างวัดและได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปที่ ๑ ของวัดท่าขนุน จนท่านมรณภาพลงในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ 

         ต่อมาหลวงปู่เต๊อะเน็ง โอภาโส พื้นเพท่านเป็นชาวพม่า หลังจากหลวงปู่พุกมรณะภาพลง ท่านจึงได้รับเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดท่าขนุนจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ก็เดินทางกลับไปพม่า โดยไม่ได้กลับมาอีก ทางคณะสงฆ์ส่งพระภิกษุจากในเมืองกาญจนบุรีมาช่วยดูแลวัดให้ แต่อยู่ได้ไม่นานก็หนีกลับไป เพราะทนไข้ป่าไม่ไหว วัดท่าขนุนจึงกลายเป็นวัดร้างอยู่ระยะหนึ่ง

ภาพถ่ายหลวงปู่เต๊อะเน็ง โอภาโส วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
หลวงปู่เต๊อะเน็ง โอภาโส วัดท่าขนุน กาญจนบุรี

         จนกระทั่งวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ หลวงพ่อสาย อคฺควํโส เดินธุดงค์มาจากนครสวรรค์ มาปักกลดปฏิบัติธรรมอยู่ที่บริเวณวัดท่าขนุน ชาวบ้านเห็นวัตรปฏิบัติอันน่าเลื่อมใส จึงให้การอุปัฏฐากเป็นอย่างดี จนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ หลวงปู่สายก็ได้ลาชาวบ้าน เดินธุดงค์เข้าไปในประเทศพม่า

         ครั้นวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ หลวงพ่อสายเดินธุดงค์กลับจากพม่ามาถึงวัดท่าขนุน  และได้อยู่จำพรรษาที่วัดท่าขนุนจนถึง วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ชาวบ้านซึ่งนำโดยนายบุญธรรม นกเล็ก ได้นิมนต์ให้หลวงพ่อสายอยู่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดท่าขนุนเลย

         หลวงพ่อสายแนะนำให้นายบุญธรรม นกเล็ก นำคณะชาวบ้านไปกราบขอท่านกับหลวงปู่น้อย เตชปุญฺโญ (พระครูนิพันธ์ธรรมคุต) เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์และเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลท่าน แล้วหลวงปู่สายก็ลาชาวบ้าน เดินทางกลับไปวัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

ภาพถ่ายหลวงพ่อน้อย วัดหนองโพ นครสวรรค์
พระครูนิพันธ์ธรรมคุต (หลวงพ่อน้อย) วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์

         หลังออกพรรษา ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ นายบุญธรรม นกเล็ก จึงนำศรัทธาชาวบ้านเดินทางไปนครสวรรค์กราบหลวงปู่น้อย ขอหลวงปู่สายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน เมื่อหลวงปู่น้อยอนุญาตแล้ว หลวงปู่สายจึงเดินทางกลับมาพร้อมกับคณะศรัทธาชาวบ้าน ถึงวัดท่าขนุนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ และเริ่มทำการบูรณะวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


ภาพถ่ายพระวิสุทธิรังษี (ดี พุทธโชติมหาเถระ) วัดเหนือ
พระวิสุทธิรังษี (ดี พุทธโชติมหาเถระ) วัดเหนือ

         หลวงปู่สายได้รับการแต่งตั้งจากพระวิสุทธิรังษี (ดี พุทธโชติมหาเถระ) วัดเหนือ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีในขณะนั้น ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ตามหนังสือแต่งตั้งเลขที่ ๑/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หลวงพ่อสาย ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมวาจาอนุสาวนาจารย์ ตามหนังสือของเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๒/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลวงพ่อสาย ท่านได้รับเเต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌายะ ตามหนังสือของสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง เลขที่ ๖๓/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ หลวงพ่อสาย ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะตำบล ตามหนังสือเลขที่ ๓/๒๕๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
หลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน กาญจนบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ หลวงพ่อสาย ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสุวรรณเสลาภรณ์ ตามหลังสีอสัญญาบัตร ลงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ หลวงพ่อสาย ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิตามหนังสือ เลขที่ ๓/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ภาพหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะและหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ และหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน กาญจนบุรี

         หลวงพ่อสาย ท่านได้ร่วมกับชาวบ้านที่ศรัทธา ช่วยกันพัฒนาวัดท่าขนุน เรื่อยมาจนกลับมาเป็นวัดโดยสมบูรณ์อีกวาระหนึ่ง จนได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ อีกด้วย

         หลวงพ่อสาย อคฺควํโส ปกครองวัดเรื่อยจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕  นับรวมสิริอายุได้ ๗๘ ปี ๔๗ พรรษา โดยร่างกายไม่เน่าเปื่อย ยังความโศกเศร้าเสียใจมายังชาวบ้านวัดท่าขนุนจวบจนบัดนี้

วัตถุมงคลของหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อสาย ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง แบ่งออกเป็น ๒ บล็อกคือบล็อกนิยม และ บล็อกเสริม(ไม่ทันหลวงพ่อ) จำนวนการสร้างประมาณ ๑,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นแรก(บล็อคนิยม) ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นแรก ปี 2513 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นแรก(บล็อคนิยม) ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นแรก(บล็อคเสริม) ปี พ.ศ. 2513 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นแรก(บล็อคเสริม ไม่ทัน) หลังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (สาย)"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ และมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓"

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาและปฏิสังขรณ์วัด รวมทั้งแจกในบุญสงกรานต์และฉลองตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอของหลวงพ่อสายในสมัยนั้น ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปกลม แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง มีการจัดสร้างด้วยกัน ๒ บล็อกคือ บล็อกไหล่ห่าง (ทันหลวงพ่อ) และบล็อกไหล่ชิด(เสริม ไม่ทันหลวงพ่อ) จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง บล็อกไหล่ห่าง ทันยุค
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง บล็อกไหล่ห่าง(ทันยุค)
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นสอง ปี 2514 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง บล็อกไหล่ชิด(ไม่ทันยุค)

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (สาย) อคฺควํโส"

         ด้านหลัง เป็นรูปหลวงพ่อพุก (เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดท่าขนุน) ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (สาย) อคฺควํโส ๑๒ เม.ย. ๒๕๑๔"

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อสาย ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์ม แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงชุบนิกเกิ้ลกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่น 3 ปี 2515 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่น 3 ปี 2515 เนื้อทองแดงนิกเกิ้ลกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิ้ลกระไหล่ทอง

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (สาย)"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ และมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นนายพล

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญกับหลวงพ่อสาย ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์ม แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิ้ล จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นนายพล 2527 เนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นนายพล ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล

           ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (สาย)"

          ด้านหลัง มีรูปชฏาดาว ๓ ดวงและช่อมะกอกมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่นนายพล ๒๕๒๗ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี" 

         เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุนปี ๒๕๒๘

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานบริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาและปฏิสังขรณ์วัดและงานฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๖ รอบ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปกลม แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน ปี 2528 เนื้อทองแดง
เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน  ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ และมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกงานฉลองครบ ๖ รอบ พ.ศ. ๒๕๒๘"

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นหลังหลวงพ่ออุตตะมะ

         สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๒๗ สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญกับหลวงพ่อสาย ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์ม แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงชุบนิกเกิ้ลกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นหลีงหลวงพ่ออุตมะ 252กว่า เนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นหลังหลวงพ่ออุตตมะ เนื้อทองแดงชุบนิกเกิ้ลกระไหล่ทอง

          ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (สาย)"

          ด้านหลัง มีหลวงพ่ออุตตะมะหันข้างห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออุตตมะ" 

         เหรียญข้าวหลามตัดหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นสุดท้าย

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานและทำบุญบริจาคทรัพย์สร้างพระประจำเจดีย์ของวัดท่าขนุน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปข้าวหลามตัด แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดง ถือเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อสาย จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นสุดท้าย ปี 2534 เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นสุดท้าย ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นสุดท้าย ปี 2534 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน รุ่นสุดท้าย ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปของหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน พ.ศ. ๒๕๓๔"  

         ด้านหลัง มีรูปเจดีย์มีอักขระยันต์เขียนว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกสร้าง พระประจำเจดีย์" 


ข้อมูล : หนังสืออนุสรณ์งานบำเพ็ญกุศลศพ ครบ ๑ ปี พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงพ่อสาย อคฺควํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน ต. ท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี  

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

6 ความคิดเห็น:

 1. เก่งจริงครับหลวงพ่อวัดท่าขนุน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คนทองผาภูมินับถือกันมากเลยครับ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ29 มิ.ย. 2565 15:39:00

  ศัทธาจริงท่านช่วยจริง สาธุๆๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ท่านพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเลยครับ ชาวบ้านนับถือกันมาก

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ9 ก.ย. 2565 22:13:00

  ศรัทธาในความดี เชื่อมั่นในพุทธคุณ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ท่านเป็นพระที่มีศีลบริสุทธิ์​กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจครับ

   ลบ

ค้นหาบล็อกนี้