โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร พระเกจิที่ครูชลธี ธารทอง นับถือจนแต่งเพลงหนุ่มทุ่งกระโจมทอง

ภาพถ่ายหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร
หลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร

         หลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง หรือ พระครูสาครสุวรรณคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง ตำบล หลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ท่านมีนามเดิมว่าสาย ศรีอ่อน พื้นเพท่านเป็นชาวดำเนินสะดวก เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๙ แต่ไม่ปรากกฏชื่อของโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพ่อสาย ท่านมีอายุครบบวช ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทณ ณ พัทธสีมาวัดตาลบำรุงกิจ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "สุวณฺณจนฺโท" โดยมี

         หลวงพ่ออินทร์ วัดตาลบำรุงกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

        หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดตาลบำรุงกิจ เพื่อศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่ออินทร์จนสำเร็จวิชาหลายอย่าง

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ หลวงพ่อสาย ท่านได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดรางตันนิลประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ พระอธิการบุญเกิด เจ้าอาวาสวัดวังกระโจมได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดดอนขนาก ทำให้วัดกระโจมทองว่างเจ้าอาวาสลง เจ้าอธิการหงษ์ วัดเจ็ดริ้ว เจ้าคณะตำบลเจ็ดริ้วในสมัยนั้น พร้อมด้วยคณะกรรมการของวัดกระโจมทอง จึงได้พร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อสาย จากวัดรางตันนิลประดิษฐ์ ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง

ภาพถ่ายหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร
หลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร

         วัดกระโจมทอง เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างวัดเมื่อ วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๒  ตรงกับขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน เดิมชื่อวัดโพธิ์ศรีราษฎร์ศรัทธาธรรม (ที่สำนักสงฆ์)  หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

         ต่อมาส่วนราชการแยกเป็นตำบลหลักสอง วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๑ และทำพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

         ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางสุโขทัย เนื้อโลหะ สร้างเมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖  ตรงกับขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล ประดิษฐานพระประธานในอุโบสถมีนามว่า หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์พุทธนิมิตอมรเมธ มีพระศรีอริยเมตไตรย์  และมีพระพุทธสิหิงค์ เนื้อโลหะทองสัมฤทธิ์ ประดิษฐานประจำวิหารหลวงพ่อสาย  สุวณฺณจนฺโท  วิหารเรือนไทยไม้สัก

         ความเป็นมาของวัดมีบันทึกไว้ว่า นายหรั่ง ไพรสนฑ์ กำนันยิ้ม นางฟัก ธูปทอง เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด ตั้งชื่อวัดว่า วัดโพธิ์ศรีราษฎร์ศรัทธาธรรม ได้สร้างกุฏิขึ้น ๓ หลัง เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์

         โดยมีพระอธิการธูปเป็นเจ้าอาวาสดูแลปกครองเป็นรูปแรก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ ชื่อว่า วัดกระโจมทอง เพราะชาวบ้านแถบติดกับเขตวัด ได้ทำโรงกระโจมเพื่อทำการนวดข้าว โดยยอดโรงกระโจมนั้นเป็นสีเหลืองทอง ประชาชนในแถบนี้จึงนิยมเรียกชื่อว่า "วัดโรงกระโจม" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "วัดกระโจมทอง" จนถึงปัจจุบันนี้ วัดนามเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดตามลำดับ ดังนี้

         ๑. พระอธิการธูป

         ๒. พระอธิการถึก

         ​๓. พระอธิการบุญเกิด  

         ๔. พระครูสาครสุวรรณคุณ  (หลวงพ่อสาย  สุวณฺณจนฺโท  ศรีอ่อน)  พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๕๑๒ 

         ๕. พระครูสาครคุณาธาร  (หลวงพ่อสายหยุด  เหมโก  แย้มบุรี) พ.ศ. ๒๕๑๔ - ปัจจุบัน 

ภาพถ่ายหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร
หลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร

         หลังจากที่หลวงพ่อสายได้เป็นเจ้าอาวาสแล้ว ท่านจึงได้เริ่มพัฒนาวัดโดยซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายเขตวัดจำนวน ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา (แปลงที่สร้างกุฏิสงฆ์ในปัจจุบัน โดยใช้ทรัพย์มรดกส่วนตัว) 

         รวมทั้งยังจัดสร้างเสนาสนะและปรับปรุงให้เป็นระเบียบ เช่น ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิทรงไทย ๖ หลัง หอระฆัง โรงครัว เปิดโรงเรียนประถมศึกษาวัดกระโจมทอง และสร้างอาคารเรียน

         สำหรับโรงเรียนวัดกระโจมทองนั้น หลวงพ่อสาย สุวณฺณจนฺโท ได้ติดต่อราชการเปิดโรงเรียนประถมศึกษาวัดกระโจมทอง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นครั้งแรก เพื่อให้ลูกหลานชาวกระโจมทองมีที่เรียนหนังสือ  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนตลอดมา

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๘  เมื่อมีนักเรียนมากขึ้น จึงได้ซื้อที่ดินเพิ่มขยายเขตวัด จำนวน ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวาเพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนประถมศึกษาวัดกระโจมทอง  (แบบ ๐๐๘  อาคารไม้) 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อสายที่ได้พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูสาครสุวรรณคุณ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

ภาพถ่ายหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร
หลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร

         หลวงพ่อสาย ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดมา เมตตา อนุเคราะห์  ทุกท่านที่มาพึ่งบารมีธรรม ท่านใดที่ป่วยไข้ด้วยโรคใดๆ ก็ตาม ก็จักต้มยาให้กิน ท่านที่ต้องคุณไสย์คุณกระทำ เสกเป่า ถากไม้ ที่ป่วยไข้หายเป็นอัศจรรรย์ จึงเป็นหลักใจของชาวบ้านทั้งใกล้และไกล ทำให้วัดกระโจมทองเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับ

         นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระอาจารย์ที่เป็นที่นับถือของครูชลธี ธารทอง ที่แต่งเพลงหนุ่มทุ่งกระโจมทอง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ให้กับเสรี รุ่งสว่าง เพื่อขับร้องจนมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย 

         หลวงพ่อสาย ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ นับรวมสิริอายุได้ ๖๓ ปี ๔๑ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง

         เหรียญพระพุทธหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและศิษยานุศิษย์ของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระพุทธหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2494 ทองแดง
เหรียญพระพุทธหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เนื้อทองแดง ของคุณเก่ง มหาชัย

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพุทธรูปปางสมาธิ องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิประทับนั่งบนฐานชุกชีบัวคว่ำ-บัวหงาย ใต้รูปพระพุทธมีอักขระยันต์ขอมอ่านได้ว่า "พุท ธะ สัง มิ มิ"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์สาม ในบางเหรียญมีรอยจาร

         เหรียญใบสาเกหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและศิษยานุศิษย์ของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปใบสาเกแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญใบสาเกหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร  2510 ทองแดง
เหรียญใบสาเกหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อสายนั่งเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มือทั้งสองข้างจับที่หน้าแข้ง ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์สาม

         เหรียญหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและศิษยานุศิษย์ของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร รุ่นแรก 2500-2506 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๖ เนื้อทองเหลือง ของคุณเก่ง มหาชัย

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์สาม ในบางเหรียญมีรอยจาร

         เหรียญกลมหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ -​๒๕๐๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและศิษยานุศิษย์ของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองเหลือง​กระไหล่​ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญกลมหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร 2510 อัลปาก้า
เหรียญกลมหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร ปี พ.ศ. ๒๕๐๕/๐๖ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อสายนั่งเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มือทั้งสองข้างจับที่หัวเข่า ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์สาม

         เหรียญเสมาหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙  เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและศิษยานุศิษย์ของท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร เสมา 2510 ทองแดง
เหรียญเสมาหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาย สวณฺณจนฺโท"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์สาม ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดกระโจมทอง"

         เหรียญกลมหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง รุ่นพิเศษ

         ไม่ทราบปีสร้างที่แน่นอน ทางวัดสร้างเพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมขนาดเล็กแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงชุบนิกเกิ้ลเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร รุ่นพิเศษ 2512 ทองแดงชุบนิกเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร รุ่นพิเศษ  เนื้อทองแดงชุบนิกเกิ้ล

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อสายครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาย สุวณฺณจนฺโท รุ่นพิเศษ" ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ขอมอ่านได้ว่า "นะ ชา ลี ติ"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์สาม ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดกระโจมทอง"

         รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและศิษยานุศิษย์ของท่าน ลักษณะเป็นรูปเหมือนปั๊มลอยองค์ มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร รุ่นแรก ทองเหลือง
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๒ เนื้อทองเหลือง

รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร รุ่นแรก ทองเหลือง-ข้าง
รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๒ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อสายนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงปู่ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาย"

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดกระโจมทอง" ในบางองค์ใต้ฐานมีรอยจาร

         ภาพถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง

         สร้างขึ้นในก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและศิษยานุศิษย์ของท่าน ลักษณะเป็นภาพถ่ายอัดกระจก คาดว่าออกพร้อมเหรียญใบเสมา จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ภาพอัดกระจกหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร 2510
ภาพอัดกระจกหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๒

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อสายนั่งเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มือทั้งสองข้างจับที่หน้าแข้ง ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์สาย วัดกระโจมทอง"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์เขียนด้วยดินสอ

         พระเนื้อดินหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง พิมพ์หลวงพ่อโต

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและศิษยานุศิษย์ของท่าน ลักษณะเป็นพระเนื้อดินเผาโดยแกะพิมพ์พระคล้ายพระกรุวัดบางกระทิง จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระเนื้อดินหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร พิมพ์หลวงพ่อโต
พระเนื้อดินหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร พิมพ์หลวงพ่อโต ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ของคุณเก่ง มหาชัย

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพุทธรูปปางสมาธิพุทธศิลป์คล้ายพระหลวงพ่อโต วัดบางกระทิง

         ด้านหลัง เรียบไม่ปรากกฏอักขระใดๆ

         พระเนื้อดินหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง พิมพ์พนมมือ

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและศิษยานุศิษย์ของท่าน ลักษณะเป็นพระเนื้อดินเผา จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระเนื้อดินหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร พิมพ์พนมมือ
พระเนื้อดินหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร พิมพ์พนมมือ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพุทธรูปปางพนมมือ องค์พระประทับนั่งบนฐานชุกชีบัวคว่ำ-บัวหงาย

         ด้านหลัง เรียบไม่ปรากกฏอักขระใดๆ

         พระบูชาหลวงปู่สาย วัดกระโจมทอง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ในยุคที่หลวงพ่อสายหยุดเป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและแจกในคราวสร้างรูปหล่อหลวงพ่อสายขนาดเท่าองค์จริง ลักษณะพระบูชาหล่อโบราณ องค์พระมีขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองรมดำเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร รุ่นแรก ทองเหลือง
พระบูชาหลวงพ่อสาย วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร หน้าตัก ๕ นิ้ว เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อสายนั่งเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงปู่ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีรัดประคต มือทั้งสองข้างจับที่หัวเข่า ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาย สุวณฺณจนฺโท"

         ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดกระโจมทอง สมุทรสาคร" ใต้ฐานมีฝรั่งและปั๊มตราวัด


 โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้