โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น เจ้าของพระสมเด็จเก่าหายากของคลองสี่หมื่น

พระครูสุทธิ์ หรือหลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น จังหวัดราชบุรี

          หลวงพ่อสุทธิ์ พุทธสโร หรือ พระครูสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น ถือเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เก่งกาจอีกรูปหนึ่ง ที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงโด่งดังมากนัก เนื่องด้วยบริเวณแถบนี้มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งหลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ หลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม ที่มีพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน แต่ถ้าถามชาวบ้านคลองสี่หมื่นทุกคน ต่างรักและศรัทธาพระครูสุทธิ์ หรือหลวงพ่อสุทธิ์ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
 
          หลวงพ่อสุทธิ์ พุทธสโร หรือ พระครูสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น ท่านเป็นบุตรของพระโยธา (เอี่ยม) กับนางคำ เกิดที่บ้านตำบลหลักสี่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันศกร์ เดือน ๑๑ ปีระกา พ.ศ. ๒๔๑๖ หลวงพ่อสุทธิ์ มีพี่น้องรวมมารดาเดี่ยวกัน ๙ คน คือ ๑. นายพลอย ๒. นายหว่าง ๓. นางวอน ๔. นางโต๊ะ ๕. นางสาหร่าย ๖. นายสิงโต ๗. พระครูสุทธิ์ ๘. นางสาย ๙. นางเหงี่ยม (ถึงแก่กรรมแล้วทั้งหมด)

          เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๖ หลวงพ่อสุทธิ์ มีอายุครบ ๒๑ ปี ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา ณ ที่วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "พุทธสโร" โดยมี 

         พระภิกษุดำ วัดตาลเป็นพระอุปัชฌายะ 
         พระภิกษุพลอย วัดใหม่สี่หมื่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
         พระภิกษุเสม วัดพิกุลเรียง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

พื้นที่บริเวณวัดใหม่สี่หมื่น-วัดราชคาม-วัดตาลบำรุงกิจ

         เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว หลวงพ่อสุทธิ์ได้จำพรรษาอยู่วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลอดมาจนพรรษาได้ ๗ พรรษา จึงได้รับเกียรติ์ให้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ครั้งต่อมาเมื่อหลวงพ่อปุ๋ย เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่นมรณภาพลง หลวงพ่อสุทธิ์จึงได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน

         หลวงพ่อสุทธิ์ หลังจากได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่นแล้ว ได้พัฒนาวัดใหม่สี่หมื่นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ จนหลวงพ่อสุทธิ์เป็นที่รักของชาวบ้านสี่หมื่นเป็นอย่างมาก หลังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่นได้ไม่นาน ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งให้เป็นพระอุปัชฌายะ สามารถอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรเข้าเป็นสมาชิกในบวรพระพุทธศานา

          หลวงพ่อสุทธิ์ ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีทั้งการพัฒนาวัด และพระพุทธศาสนา ทางคณะสงฆ์จึงได้ตั้งให้เป็น ได้รับการแต่งตั้งพระครูสุทธิ์ เป็นพระครูชั้นประทวน ในนามเดิมใน ปี พ.ศ. ๒๔๗๘

รูปหล่อเท่าองค์จริง พระครูสุทธิ์ หรือ หลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น ราชบุรี

          ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ หลวงพ่อสุทธิ์ หรือ พระครูสุทธิ์ ได้ป่วยเป็นโรคบิด ชาวบ้านและคณะศิษย์ได้ช่วยกันรักษาพยาบาลเป็นอย่างที่สุดแล้ว แต่อาการไม่ทุเลา และมรณะภาพด้วยโรคบิดนั้น ณ วัดใหม่สี่หมื่น เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีเถาะ คำนวนนับอายุได้ ๖๗ ปี มีพรรษาได้ ๔๖ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น

          หลวงพ่อสุทธิ์ ได้ทำการสร้างวัตถุมงคลคือพระสมเด็จเนื้อผง ไว้แจกจ่ายชาวบ้านสี่หมื่นและระแวกใกล้เคียง สันนิษฐานว่าสร้างขั้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๘๓ แบ่งออกเป็น ๒ พิมพ์หลักคือ พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ซึ่งทั้ง ๒ พิมพ์จะมียันต์ด้านหลัง แต่อาจแตกต่างกันไปบ้าง ส่วนในองค์ที่หลังเรียบจะเป็นพระที่ถูกฝนเนื้อพระไปทำยา
        
          สมเด็จวัดใหม่สี่หมื่น พิมพ์ใหญ่

          สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณที่หลวงพ่อสุทธิ์ เขียนและลบผงเอง มีลักษณะเหมือนพระสมเด็จทั่วไปแต่มีเอกลักษณ์ที่สามารถจดจำได้ง่ายในพิมพ์ใหญ่องค์พระและฐานจะมีขนาดใหญ่ เป็นที่สังเกตุได้ง่าย
 
สมเด็จหลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น ราชบุรี พิมพ์ใหญ่ ของคุณสุนทร เจียมกิตติ

สมเด็จหลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น ราชบุรี พิมพ์ใหญ่ ของคุณสุนทร เจียมกิตติ

สมเด็จหลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น ราชบุรี พิมพ์ใหญ่ ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

สมเด็จหลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น ราชบุรี พิมพ์ใหญ่
สมเด็จหลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น ราชบุรี พิมพ์ใหญ่ ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

           ด้านหน้า เป็นพระพิมพ์สมเด็จเข่าบ่วง หูบายศรี ประทับบนฐาน ๗ ชั้น มีครอบระฆังและกรอบสี่เหลี่ยมบังคับพิมพ์ โดยฐานทั้ง ๗ ชั้นยาวจรดซุ่มระฆัง

           ด้านหลัง มีอักขระยันต์ 

           สมเด็จวัดใหม่สี่หมื่น พิมพ์เล็ก

          สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณที่หลวงพ่อสุทธิ์ เขียนและลบผงเอง มีลักษณะเหมือนพระสมเด็จทั่วไปแต่มีเอกลักษณ์ที่สามารถจดจำได้ง่ายในพิมพ์เล็กจะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนองค์พระและฐานพระมีขนาดเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่

สมเด็จหลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น ราชบุรี พิมพ์เล็ก ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

สมเด็จหลวงพ่อสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น ราชบุรี พิมพ์เล็ก ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

           ด้านหน้า เป็นพระพิมพ์สมเด็จเข่าบ่วง หูบายศรี ประทับบนฐาน ๖ ชั้น มีครอบระฆังและกรอบสี่เหลี่ยมบังคับพิมพ์ โดยฐานทั้ง ๖ ชั้นยาวไม่จรดซุ่มระฆัง

           ด้านหลัง มีอักขระยันต์ (ถ้าเรียบจะเป็นพระย้อนยุค)

          เหรียญหล่อหลวงพ่อสุทธิ วัดใหม่สี่หมื่น

          สร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญหล่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมีหูในตัว สร้างจากเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง ปัจจุบันมีคนเข้าใจผิดว่าเป็นพระของหลวงปู่ศุข วัดคลองขอมนำมาออกที่วัดใหม่สี่หมื่นเพื่อให้ขายได้ราคา แต่แท้จริงแล้วเป็นพระของหลวงพ่อสุทธิที่หล่อกันเองที่วัด จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่อสุทธิ วัดใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
เหรียญหล่อหลวงพ่อสุทธิ วัดใหม่สี่หมื่น ราชบุรี

           ด้านหน้า เป็นพระพุทธนั่งสมาธิบนฐานบัวขีด เศียรขององค์พระมีเส้นรัศมี ข้างองค์พระมีอักขระยันต์ "อุ" ๒ ตัว พิมพ์พระคล้ายของวัดคลองขอม จึงเป็นที่มาของการเข้าใจผิด

           ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ (หากมียันต์จะเป็นของวัดคลองขอม)

           พุทธคุณของพระสมเด็จวัดใหม่สี่หมื่น เชื่อกันว่าดีทางมหาเสน่ห์ มหานิยม จัดเป็นพระลึกลับอีกองค์ของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง การเช่าหาต้องระมัดระวัง เพราะปัจจุบันมีพระย้อนยุคที่ทางวัดสร้าง แล้วโดยพวกหัวใสฝนยันต์​ด้านหลังออก มาหลอกขายเป็นพระยุคแรก.

 
ข้อมูลจากเพจชมรมพระเครื่องเมืองดำเนินฯ
โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

1 ความคิดเห็น:

  1. หลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์​ ในปี พ.ศ.๒๔๒๕

    ตอบลบ

ค้นหาบล็อกนี้