โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า พระนักพัฒนาของเมืองกาญจนบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี
หลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี

         หลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า ท่านเป้นศิษย์สืบทอดวิชาจากหลวงพ่อสอน วัดทุ่งลาดหญ้า และหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว พื้นเพท่านเป็นคนลาดหญ้า ท่านมีนามเดิมว่า ลำใย เกษมโสตร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ที่บ้านเลขที่ ๑๘๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ท่านได้บรรพชาเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดศรีอุปลาราม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้รับฉายาว่า "ปิยวัณโณ" โดยมี

         พระโสภณสมาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ) วัดศรีอุปลาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระกาญจนวัตรวิบูลย์ (หลวงพ่อสอน) วัดทุ่งลาดหญ้า เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระครูสิงคีคุณธาดา วัดเทวสังฆาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังอุปสมบท ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองบัว อยู่ในช่วงสั้นๆ เพื่อเรียนวิชาต่างๆกับหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว หลังจากนั้นจึงได้ย้ายกลับไปจำพรรษาที่วัดทุ่งลาดหญ้า เพื่อเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อสอน

         ท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาและมีความวิริยะอุตสาหะ และใฝ่รู้ทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ท่านสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ หลวงพ่อสอน ได้มรณภาพลง ชาวบ้านและศิษย์วัดทุ่งลาดหญ้า จึงนิมนต์หลวงพ่อลำใย ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสืบแทน

ภาพถ่ายหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี
หลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี

         หลังจากที่หลวงพ่อลำใย ได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ อย่างสุดความสามารถ 

         หลวงพ่อลำใย ท่านได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ พร้อมทั้งศึกษาวิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้น เช่น หลวงพ่อเปลี่ยน หรือพระครูวิสุทธรังษี และหลวงพ่อเหรียญ หรือพระโสภณสมาจารย์ พระอุปัชฌาย์ของท่าน เป็นต้น

         ในช่วงชีวิตชองท่าน ท่านได้สร้างวัดและร่วมพัฒนาวัดทั้งในเขตปกครองและนอกเขตปกครองอีกกว่า ๒๐๐ วัด เป็นประธานหาทุนทรัพย์สร้างโบสถ์ ศาลาการเปรียญ อีกกว่า ๑๐๐ วัด สร้างโรงเรียน ทั้งมัธยม-ประถม (รวมที่ดินและอาคารเรียน) กว่า ๑๐ แห่ง (โรงเรียนมัธยมวัดทุ่งลาดหญ้า-หลวงพ่อลำใย อุปถัมภ์ ได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบลเป็นแห่ง แรกของประเทศไทย)

         หลวงพ่อลำใยสร้างสถานีอนามัยมอบให้แก่ทางราชการทั้งอาคาร และที่ดินนับได้ประมาณ ๒๐ แห่ง ครั้งหลังสุดเพิ่งสร้างสถานพยาบาลบ้านพักคนชรา บนเนื้อที่ราว ๗๐ ไร่ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท มอบให้แก่กรมประชาสงเคราะห์ และห้องสมุดประชาชนกาญจนาภิเษก ตำบลลาดหญ้า พร้อมที่ดิน มูลค่ากว่า ๒๐ ล้าน(ที่ดินติดถนนใหญ่)

         หลวงพ่อลำใย ท่านปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงที่โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ.เมื่อเวลา ๒๑.๓๐ น.คืนวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ นับรวมสิริอายุได้ ๗๘ ปี ๕๖ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า

         เหรียญหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี รุ่นแรก 2519 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี รุ่นแรก 2519 ทองแดงผิวไฟ
เหรียญหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า ตรงกลางมีอักขระยันต์ มีรูปจำลองของพระอาจารย์ของหลวงพ่อลำใย ประกอบไปด้วยรูปจำลองหลวงพ่อยิ้ม หลวงพ่อเหรียญ หลวงพ่อเปลี่ยน และหลวงพ่อสอน

         ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีรูปจำลองหลวงพ่อลำใย นั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูกาญจโนปมคุณ วัดทุ่งลาดหญ้า ก.จ. ๑๙" 

         พระท่ากระดานหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า พิมพ์เล็กหลังยันต์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อแจกให้ผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองศาลา ญ.ส.ส. ๘๐ พรรษา โดยหลวงพ่อลำใยได้รวบรวมเนื้อชินตะกั่วเก่าๆ จากกรุศรีสวัสดิ์มาเป็นขนวนในการจัดสร้าง ลักษณะคล้ายพระท่ากระดานแต่จะมีขนาดเล็กกว่าประมาณเหรียญสิบบาท โดยพิมพ์พระจะมี ๒ พิมพ์แตกต่างกันที่ยันต์ด้านหลังองค์พระ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระท่ากระดานพิมพ์เล็กหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า 2520 เนื้อตะกั่วเก่า
พระท่ากระดาน พิมพ์เล็กหลังยันต์(ขาด) หลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อชิน
พระท่ากระดานพิมพ์เล็กหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า 2520 เนื้อตะกั่วเก่า แบบที่2
พระท่ากระดาน พิมพ์เล็กหลังยันต์(ครบ) หลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อชิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระท่ากระดาน แต่มีขนาดเล็กกว่าพระท่ากระดานทั่วไป 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท ธะ สัง มิ" โดยพิมพ์พระจะมีพิมพ์ด้านหลัง ๒ บล็อก บนสุดมีตัวอุณาโลม

         พระท่ากระดานน้อย ๒ หน้า หลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อแจกให้ผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองศาลา ญ.ส.ส. ๘๐ พรรษา โดยหลวงพ่อลำใยได้รวบรวมเนื้อชินตะกั่วเก่าๆ จากกรุศรีสวัสดิ์มาเป็นขนวนในการจัดสร้าง ลักษณะคล้ายพระท่ากระดานแต่จะมีขนาดเล็กและมีปีก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระท่ากระดานน้อยหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า 2537 เนื้อชิน
พระท่ากระดานน้อย หลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อชิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระท่ากระดานคล้ายพระท่ากระดานกรุท่าเสา แต่มีขนาดเล็กกว่าพระท่ากระดานทั่วไป องค์พระมีปีก

         ด้านหลัง เหมือนกันด้านหน้าคือเป็นรูปจำลองพระท่ากระดาน แต่มีขนาดเล็กกว่าพระท่ากระดานทั่วไป องค์พระมีปีก

         พระสังกัจจายน์กวักหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อแจกให้ผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระบูชาหล่อด้วยเนื้อโลหะทองเหลือง โดยหลวงพ่อลำใยได้นิมิตรถึงพระสังกัจจายน์ในปางกวักมือจึงนำมาออกแบบสร้าง มีการสร้างด้วยกัน ๓ ขนาด คือขนาดเล็กสำหรับห้อยบูชา และขนาดหน้าตัก ๓ นิ้ว หน้าคัก ๕ นิ้วและหน้าตัก ๙ นิ้ว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาสังกัจจายน์กวักหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า หน้าตัก 9 นิ้ว
พระบูชาสังกัจจายน์กวักหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ขนาด ๙ นิ้ว ของร้านตลับเงินตลับทอง

พระบูชาสังกัจจายน์กวักหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า หน้าตัก 5 นิ้ว
พระบูชาสังกัจจายน์กวักหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ขนาด ๕ นิ้ว

พระบูชาสังกัจจายน์กวักหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า หน้าตัก 5 นิ้ว ทาทอง
พระบูชาสังกัจจายน์กวักหลวงพ่อลำใย วัดทุ่งลาดหญ้า ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ขนาด ๕ นิ้ว

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระสังกัจจจายน์ยกมือขวาขึ้นในลักษณะกวักมือเรียกทรัพย์ บนฐานบัว ๒ ชั้น ที่มือมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "มา" ที่ท้องขององค์พระมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ ชา ลี ติ" มือซ้ายถือถุงใส่ทรัพย์ ที่ฐานมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อวัดทุ่งลาดหญ้า"

         ด้านหลัง มีมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ ชา ลี ติ" ที่ฐานมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "จ.กาญจนบุรี" ใต้ฐานกลวงปิดทับด้วยปูนปาสเตอร์

 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้