โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อจั๊บ ติกฺขวีโร วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี
หลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี

         หลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ท่านจัดเป็นพระยุคเก่าที่ไม่มีประวัติจดบันทึกไว้เลย แต่จากการสืบคนพอทราบประวัติของท่านคราวๆว่าพื้นเพท่านเป็นชาวมอญ เกิดที่ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีการบันทึกถึงโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ท่านมีอายุครบบวช จึงได้บรรชาเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดดอนกระเบื้อง ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "ติกฺขวีโร" โดยมี

         พระอธิการโพธิ์ วัดบ้านโป่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         หลวงพ่อเข็ม วัดม่วง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         เจ้าอธิการวัดดอนกระเบื้อง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

          เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดดอนกระเบื้องเรื่อยมา เพื่อศึกษาวิชาและคาถาอาคมต่างๆ ตามความนิยมในสมัยนั้น นอกจากนี้ท่านยังเดินทางไปเรียนวิชากับพระอธิการเจี๊ยะ วัดคงคาราม และ หลวงปู่เข็ม วัดม่วง ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าในสมัยนั้นอีกด้วย

ภาพถ่ายหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี
หลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี

         วัดดอนกระเบื้อง เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ บ้านต้นมะขาม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  จากการสืบค้นพบว่าวัดดอนกระเบื้อง สร้างเมื่อก่อนปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ประกาศตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๘ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๙ 

          ประวัติความเป็นมาของวัดเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยรัชกาลที่ ๑ มีมอญอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจำนวนมาก จึงโปรดให้พระยามอญทั้ง ๗ คนไปตั้งบ้านริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ชาวมอญอพยพเหล่านั้นจึงตั้งถิ่นฐานตลอดสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่อำเภอบ้านโป่งไปจนถึงอำเภอโพธาราม โดยมีวัดคงคารามเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวมอญที่บ้านคงคา

          ต่อมาเมื่อประชากรเริ่มหนาแน่นขึ้น พระยานิโครธาราม หนึ่งในพระยามอญทั้งเจ็ด ได้นำผู้คนอพยพไปทำมาหากินด้านทิศตะวันออกของบ้านคงคา และขออนุญาตเจ้าคณะใหญ่ของวัดคงคารามสร้างวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่งชื่อว่า "วัดดอนกระเบื้อง" (ชาวมอญเรียกว่า "เผี่ยเดิงเริด" แปลว่าวัดที่มีต้นลานมาก

         สันนิษฐานว่าวัดนี้น่าจะสร้างในราวปี พ.ศ. ๒๓๕๘ (รัชกาลที่ ๒) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ เจ้าอธิการทอ หรือ ทอง และชาวมอญดอนกระเบื้องได้สร้างอุโบสถ ๑ หลังโดยขอให้พระยานิโครธาภิโยค เจ้าเมืองไทรโยคกราบบังคมทูลขอพระราชทานวิสุงคามสีมาและได้รับพระราชทานในปี พ.ศ. ๒๔๐๙

         สำหรับชื่อของวัดนั้น คนโบราณเล่าสืบกันมาว่าเมื่อเริ่มสร้างศาลาการเปรียญ ได้พบกระเบื้องดินเผาแบบโบราณแตกหักจมอยู่ใต้พื้นดินเป็นจำนวนมาก ทุกแผ่นมีจารึกว่า "เผี่ยเดิงเริด" คนมอญจึงเรียกชื่อวัดตามจารึกบนกระเบื้อง 

         ส่วนชื่อภาษาไทยนั้นมาจากทำเลที่ตั้งของวัดซึ่งเป็นที่ดอนบวกกับการที่ชาวมอญได้ใช้กระเบื้องดินเผาเหล่านี้มุงหลังคาศาลาการเปรียญและกุฏิในการสร้างวัดจึงเรียกว่า "วัดดอนกระเบื้อง" จวบจนปัจจุบัน

ภาพถ่ายหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี
หลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี

         ในส่วนของประวัติของพระอธิการจั๊บ นั้นไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่าเป็นเจ้าอาวาสเมื่อไหร่ แต่มีบันทึกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๑๐ ของวัดเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

          หลวงพ่อจั๊บ ปกครองวัดเรือยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ นับรวมสิริอายุได้ ๘๒ ปี ๖๒ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง

         เหรียญหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง รุ่นแรก (ยันต์พุทซ้อน)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว มีสร้างเป็นเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี รุ่นแรก 2498 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจั๊บ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอธิการจั๊บ ติกขวีโร" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์พุทซ้อน อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดดอนกระเบื้อง ปีมะเมีย เดือน ๑๐ วันจันทร์ อายุ ๘๒ ปี" (ซึ่งตรงกับเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญตาย)

         เหรียญหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง รุ่นแรก (ยันต์สี่)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว โดยด้านหน้าใช้บล็อกเดียวกับเหรียญรุ่นแรกแต่มีการแกะบล็อกด้านหลังขึ้นมาใหม่ มีสร้างเป็นเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2498 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจั๊บ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอธิการจั๊บ ติกขวีโร" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์สี่ บนสุดมีตัวอุณาโลม ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึก ๒๔๙๘"

         ภาพถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง

         สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ในสมัยของพระครูสังวาล เข็มจารีย์ เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นภาพถ่ายอัดกระจก มีสร้างการสร้างด้วยขนาด ๑ นิ้วเพียงขนาดชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ภาพถ่ายห้อยคอหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี
ภาพถ่ายห้อยคอหลวงพ่อจั๊บ วัดดอนกระเบื้อง ราชบุรี หลังปี พ.ศ. ๒๕๐๐

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อจั๊บ เต็มองค์นั่งสมาธิ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่จั๊บ ติกขวีโร" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

 

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 
***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้