โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม ศิษย์สายหลวงพ่อชุ่ม วัดกุฏิบางเค็ม

ภาพถ่ายหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม
ภาพถ่ายหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุบุญญศิริ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ท่านเป็นพระเกจิที่ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อชุ่ม วัดกุฏิบางเค็ม และหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ 

         เดิมท่านมีชื่อว่าช่อ บุษษะ พื้นเพเป็นคนเพชรบุรี เกิดเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ที่บ้านตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เมื่อท่านมีอายุ ๒๒ ปี ท่านจึงเข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดกุฏิบางเค็ม ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้รับฉายาว่า "ปญฺญาทีโป" โดยมี

         หลวงพ่อชุ่ม วัดกุฏิบางเค็ม เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระอาจารย์หงส์ วัดกุฏิบางเค็ม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         หลวงพ่อชื่น วัดโพธิ์บางเค็ม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดกุฏิบางเค็ม เพื่อศึกษากรรมาฐานและพุทธาคมกับหลวงพ่อชุ่ม วัดกุฎิบางเค็ม จนสำเร็จแล้ว จึงได้เดินทางไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อชุ่ม วัดกุฏิ บางเค็ม เพชรบุรี
หลวงพ่อชุ่ม วัดกุฏิบางเค็ม เพชรบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ พระอธิการวงศ์ นวลจันทร์ เจ้าอาวาสวัดโคกเกตุได้มรณภาพลง ทางวัดไม่สามารถหาเจ้าอาวาสมาดำรงตำแหน่งแทนได้ เนื่องด้วยในสมัยนั้นวัดโคกเกตุเป็นวัดเล็กๆ ที่มีพระอุโบสถสร้างด้วยไม้ที่ผุพัง และมีน้ำท่วมทุกปี ทางพระผู้ใหญ่จึงมีบัญชาแต่งตั้งหลวงพ่อช่อ ให้ไปครองวัดโคกเกตุ 

         วัดโคกเกตุบุญญศิริ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

         วัดโคกเกตุบุญญศิริ เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ภายในวัดมีต้นเกดใหญ่อยู่บนโคกจึงชื่อว่า "วัดโคกเกตุ" โดยพระอธิการบุญมี สายทอง เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างและได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นวัดในปีเดียวกัน

         ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและผูกพัทธสีมาอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๕ อุโบสถได้มีการสร้างมาแล้ว ๓ หลัง 

         ตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างวัดต่อมาได้ทรุดโทรมไป จึงสร้างใหม่ในสมัยพระอธิการวงศ์ นวลจันทร์ เป็นเจ้าอาวาส และขอวิสุงคามสีมา ผูกพัทธสีมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘  

         และพระอุโบสถหลังที่ ๓ สร้างในสมัยหลวงพ่อช่อ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ วัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ตลอดมา โดยเฉพาะในสมัยพระครูใบฎีกาช่อ บุสสระ หรือครูสังวรานุโยค 

         สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระประธานในอุโบสถเป็นพระปูนปั้นปางมารวิชัยคู่มากับวัด กุฏิสงฆ์ทรงไทย สำนักชีเกตุสันตินารี ซึ่งหลวงพ่อช่อ เป็นผู้บริจาคปัจจัยส่วนตัว ซื้อที่ดินให้ วัดนี้พระยังพายเรือบิณฑบาตอยู่ เพราะหน้าวัดติดกับคลองขุดตากล่อม จึงมีพระบิณฑบาตทั้งทางบกและทางน้ำ 

         เมื่อหลวงพ่อช่อ ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัด ซึ่งท่านขึ้นชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่ง ท่านจึงได้พัฒนาวัด โดยมีลูกศิษย์ลูกหาที่เลื่อมใสศรัทธาช่วยกันอีกแรงหนึ่ง 

         หลวงพ่อช่อได้ปรับพื้นดินบริเวณวัดที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังทุกปี ให้เป็นที่สูงพ้นน้ำ และเริ่มก่อสร้างอุโบสถจตุรมุก ๒ ชั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้นกว่า ๓ ล้านบาทเศษ 

         โดยเงินที่นำมาจัดสร้างทุกบาททุกสตางค์ท่านไม่เคยเรี่ยไร ปัจจัยที่หามาได้เกิดจากความศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนทั้งสิ้น 

         นอกจากจะพัฒนาวัดโคกเกตุจนเจริญรุ่งเรืองแล้ว ท่านยังสร้างวัดบ้านกล้วย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ควบคู่ไปอีกด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยคุณงามความดีของท่าน ท่านจึงได้รับสมณศักดิ์ที่พระครูสังวรานุโยค 

         หลวงพ่อช่อ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นับรวมสิริอายุได้ ๙๑ ปี  ๖๙ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ

         เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคสร้างเสนาสนะของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้นแบ่งออกเป็นเหรียญกระไหล่ทองและเหรียญรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2513 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2513 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อช่อครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรานุโยค วัดโคกเกตุ" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ตรงกลางเหรียญ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี ๒๕๑๓"

         เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ รุ่นแรก (บล็อกอุทิศ)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคสร้างพระอุโบสถของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้นแบ่งออกเป็นเหรียญกระไหล่ทองและเหรียญรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม รุ่นแรก อุทิศ 2513 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม รุ่นแรก(อุทิศ) ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อช่อครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรานุโยค วัดโคกเกตุ" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ตรงกลางเหรียญ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี ๒๕๑๓ อุทิศสร้างอุโบสถ วัดโคกเกตุ"

          เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ออกวัดโคกเกตุ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อช่วยหาทรัพย์สร้างพระอุโบสถวัดโคกเกตุ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปไข่ใบมะนาวหรือลูกท้อ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี ออกวัดโคกเกตุ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อเนื่อง ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโกวิทสมุทรคุณ (เนื่อง) วัดจุฬามณี" โดยบางเหรียญจะมีรอยจาร

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี อุทิศสร้างอุโบสถ วัดโคกเกตุ ๒๕๑๓" มีอักขระยันต์ล้อมไปกับขอบเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ รุ่นผูกพัทธสีมา (รูปไข่)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างรวมกันราว ๒๐,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม รุ่น 2 2519 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม รุ่นผูกพัทธสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อช่อครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรานุโยค (หลวงพ่อช่อ)" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ตรงกลางเหรียญ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดโคกเกตุบุญญศิริ สมุทรสงคราม ๒๙ มกราคม ๒๕๑๙"

         เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ รุ่นผูกพัทธสีมา (อาร์ม)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างรวมกันราว ๒๐,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญอาร์มหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม รุ่น 2 2519 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญอาร์มหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ รุ่นผูกพัทธสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อช่อนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรานุโยค" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ด้านบนของเหรียญ มีอักขระยันต์ใต้ยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดโคกเกตุ ๒๕๑๙"

         เหรียญหลวงพ่อสุขโข วัดโคกเกตุ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างรวมกันราว ๒๐,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อสุโข วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม  2519 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อสุโข วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อสุโข พระประธานของวัดประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานชุกชี มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสุขโข" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ล้อมรอบตามขอบเหรียญ ตรงกลางเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาวัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม ๒๙ มกราคม ๒๕๑๙"

         เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ รุ่นหล่อพระประธาน

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์หล่อพระประธานของวัดท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม รุ่นหล่อพระประธาน ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ รุ่นหล่อพระประธาน ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อช่อนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรานุโยค" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ด้านบนของเหรียญ มีอักขระยันต์ใต้ยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานหล่อพระประธาน วัดโคกเกตุ"

         สมเด็จหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยม แบบพระสมเด็จทั่วไป จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม 2515
สมเด็จหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๕

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระสมเด็จพระประธาน ฐาน ๓ ชั้น

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโคกเกตุฯ สมุทรสงคราม ๒๕๑๕"

         พระพุทธชินราชวัดโคกเกตุ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระพุทธชินราชวัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม 2519
พระพุทธชินราชวัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๙

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระพุทธชินราชประทับอยู่ภายในซุ้ม องค์พระและซุ้มปิดทองสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ใต้ยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานผูกพัทธสีมา วัดโคกเกตุบุญญศิริ สมุทรสงคราม ๒๙ ม.ค. ๑๙"

         เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ ออกวัดบ้านกล้วย

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์หล่อพระประธานวัดบ้านกล้วย เพชรบุรี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว สร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม ออกวัดบ้านกล้วย  ทองแดง2529
เหรียญหลวงพ่อช่อ วัดโคกเกตุ ออกวัดบ้านกล้วย ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อช่อครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสังวรานุโยค (หลวงพ่อช่อ)" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ตรงกลางเหรียญ ล้อมรอบด้วยอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกหล่อพระประธาน วัดบ้านกล้วย จ.เพชรบุรี วัดโคกเกตุบุญญศิริ  อัมพวา สมุทรสงคราม ๒๕๒๙"โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้