โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อวงศ์ วัดโคกเกตุบุญญศิริ สมุทรสงคราม

ภาพปกหลวงพ่อวงศ์ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม
หลวงพ่อวงศ์ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม

          หลวงพ่อวงศ์ วัดโคกเกตุบุญญศิริ ท่านเป็นพระเกจิยุคก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่มีชื่อเสียงมากอีกรูปหนึ่งของเมืองสมุทรสงคราม  หลวงพ่อวงศ์ ท่านมีนามเดิมว่าวงศ์ นวลจันทร์ โยมบิดาชื่อนายจันทร์ นวลจันทร์ โยมมารดาชื่อนางหอม นวลจันทร์ พื้นเพท่านเป็นคนราชบุรี เกิดที่บ้านหัวป่า อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถหาปีเกิดของท่านได้

         เมื่อท่านมีอายุครบบวช ท่านได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหัวป่า ตำบลวัดปากท่อ อำเภอปากท่อ จังวหัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "พุทธสิริ" โดยมี

         พระอธิการคง วัดศรัทธาราษฏร์ เป็นพระอุปัชฌาย์  

         พระอธิการเกตุ วัดหัวป่า  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระอาจารย์เพ็ชร์ วัดหัวป่า เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้จำพรรษาที่วัดหัวป่าเพื่อร่ำเรียนวิชาภาษีบาลีและวิชาอาคมต่างๆ กับพระอธิการเกตุ และเดินทางไปเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อคง วัดศรัทธาราษฏร์ จนสำเร็จวาอาคมหลายอย่าง

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ เจ้าอธิการถึก เจ้าอาวาสวัดโคกเกตุได้มรณภาพลง ชาวบ้านทราบถึงจริยวัตรที่งดงามและความเก่งกาจทางพุทธาคมของหลวงพ่อวงศ์ จึงเดินทางมานิมนต์หลวงพ่อวงศ์ ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโคกเกตุ (สมันนั้นวัดโคกเกตุเป็นวัดเล็กๆ ไม่เจริญเหมือนในสมัยนี้)

         วัดโคกเกตุบุญญศิริ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

         วัดโคกเกตุบุญญศิริ เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ภายในวัดมีต้นเกดใหญ่อยู่บนโคกจึงชื่อว่า "วัดโคกเกตุ" โดยพระอธิการบุญมี สายทอง เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างและได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นวัดในปีเดียวกัน

         ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและผูกพัทธสีมาอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๕

         หลังจากที่หลวงพ่อวงศ์ ได้เป็นเจ้าอาวาสท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งยังได้สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก 

         และขอวิสุงคามสีมาผูกพัทธสีมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งถือเป็นพระอุโบสถหลังที่ ๒ ของทางวัด (ปัจจุบันได้สร้างใหม่ขึ้นเป็นหลังที่ ๓ ในสมัยหลวงพ่อช่อ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ )

         หลวงพ่อวงศ์ พัฒนาและปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ท่านจึงได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อวงศ์ วัดโคกเกตุบุญญศิริ

         เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดโคกเกตุ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานศพของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดโคกเกตุ สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2494 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดโคกเกตุ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณศักดิ์ชัย พิพัฒน์กิจไพศาล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อวศ์ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปของท่านมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "คุณพ่อวงศ์วัดโคกเกตุ พ.ศ. ๒๔๙๔"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ดวงอยู่ตรงกลางเหรียญ 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้