โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ พระเกจิผู้สร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อโต วัดหลักสี่

หลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร สมุทรสาคร
หลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร

         หลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร หรือ ท่านเจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ (คุณสมฺปนฺโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เดิมท่านมีชื่อว่า บุญธรรม นามสกุล เกิดดี พื้นเพเป็นคนบ้านแพ้ว เกิดที่บ้านหลักสาม ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน 

         โยมบิดาชื่อนายปั๋ง เกิดดี โยมมารดาชื่อนางเขียน เกิดดี เมื่อยังเด็กท่านเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าเด็กทั่วไป รักการเรียนเขียนอ่าน เมื่อยังเล็กได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดธรรมจริยาภิรมย์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยมีเจ้าอธิการหงส์ วัดเจ็ดริ้ว เป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ หลวงพ่อบุญธรรม ท่านมีอายุครบบวช จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดธรรมจริยาภิรมย์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้รับฉายาว่า "คุณสมฺปนฺโน" โดยมี

         พระครูอดุลสารธรรม(หลวงพ่อเฟื่อง) วัดอมรญาติสมาคม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระครูสุทธิสุนทร วัดตึกมหาชยาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระครูบวรสมุทร วัดหลักสองราษฎร์บำรุง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดธรรมจริยาภิรมย์เรื่อยมา และเดินทางไปเพื่อศึกษาวิปัสสนากรรมฐาน และวิชาอาคมต่างๆ

         โดยท่านได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์ที่เรียนวิชาพุทธาคมจาก หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จังหวัดสมุทรสาคร หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม หลวงพ่อเฟื่อง วัดอมรญาติสมาคม จังหวัดราชบุรี และหลวงพ่อปลัดตังกวย วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร

         จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสรได้ว่างลง ชาวบ้านวัดหลักสี่จึงได้ นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาส

          หลังจากได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอันมาก และในช่วงนี้เองท่านได้เริ่มสร้างพระโดยยึดเอาหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ ซึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด มาเป็นวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์และแรงงานในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง

         หลวงพ่อบุญธรรม ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นับรวมสิริอายุได้ ๙๓ ปี ๓ เดือน ๑๓ วัน ๗๓ พรรษา. 

วัตถุมงคลของหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ฯ

         ในช่วงชีวิตของหลวงพ่อท่านจะสร้างพระที่เป็นรูปจำลองของหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านได้เริ่มสร้างวัตถุมงคลที่มีรูปท่านเป็นต้นมา

          เข็มกลัดหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกในคราวผูกพัทธสีมาวัดหลักสี่ ลักษณะเป็นเข็มกลัดรูปหยดน้ำมีรัศมีแฉกลงสีและลงถม จัดสร้างด้วยเนื้อโลหะนิกเกิ้ลเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เข็มกลัดหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นแรก 2499
เข็มกลัดหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อนิ้กเกิ้ล

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบุญธรรมเจ้าอาวาส วัดหลักสี่ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานผูกพัทธสีมาวัดหลักสี่ฯ ๒๔๙๙"

          ด้านหลัง เรียบ มีโลหะเชื่อมเพื่อทำเป็นเข็มกลัด

          เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เหรียญเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว จัดสร้างเนื้อทองแดงรมดำ และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง(ตัดหู แจกกรรมการ) จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นแรก 2508 กระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบุญธรรมเจ้าอาวาส วัดหลักสี่ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอุปัชฌาย์บุญธรรม วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ๒๕๐๘"

          ด้านหลัง มีรูปจำลองหลวงพ่อโต ใต้รูปหลวงพ่อมีดอกจันทร์ และมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ศิษย์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อโต" ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี"

          เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นศิษย์สร้างบูชาพระคุณ

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เหรียญเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว จัดสร้างเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นศิษย์สร้างบูชาคุณ  2519 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นศิษย์สร้างบูชาพระคุณ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบุญธรรมนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอุปัชฌาย์บุญธรรม วัดหลักสี่ฯ พ.ศ. ๒๕๑๙"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ และอักขระยันต์ใต้ยันต์ห้า เหนือยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผล พูนทวี" ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ศิษย์สร้างบูชาพระคุณ" 

          เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่น ปี ๑๙

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เหรียญเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว จัดสร้างเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นหันข้าง 2519 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่น ๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบุญธรรมเจ้าอาวาส วัดหลักสี่ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพิพัฒน์สาครธรรม"

          ด้านหลัง มีรูปจำลองหลวงพ่อโต ใต้รูปหลวงพ่อโตมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโต วัดหลักสี่" ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ลาภผลพูนทวี พ.ศ. ๒๕๑๙"

           เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นพัดยศ

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เหรียญเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบมีหูในตัว เพื่อแจกในคราวที่หลวงพ่อได้รับพระราชทานพัดยศ โดยเหรียญนี้มีประสพการณ์ร่ำลือกันว่ามีคนที่แขวนเหรียญรุ่นพัดยศ ๔๘ ไปพลาดท่าถูกปืนยิงใส่จนหงายท้อง แต่รอดตายปาฏิหาริย์ กระสุนพุ่งถากหน้าผาก มีแต่เขม่าดำเต็มใบหน้า มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงินลงยา เนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นพัดยศ 2548 เงินลงยา
เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นพัดยศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื้อเงินลงยา

เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นพัดยศ 2548 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นพัดยศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นพัดยศ 2548 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบุญธรรม วัดหลักสี่ รุ่นพัดยศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบุญธรรมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีโบว์ในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระมงคลพิพัฒน์"  ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบุญธรรม" ใต้โบว์มีเลขไทยเขียนว่า "๒๕๔๘" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

          ด้านหลัง มีรูปจำลองหลวงพ่อโต หลังหลวงพ่อเป็นรูปพัดยศ มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" และมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโต วัดหลักสี่"

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง
 


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้