โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต วัดป่าพระธาตุเขาน้อย เพราะสายหลวงปู่มั่น กองทัพธรรมของราชบุรี

ภาพถ่ายพระมหาปิ่น ชลิโต วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ราชบุรี
หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ราชบุรี

         ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ชลิโต หรือ พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย พื้นเพถิ่นกำเนิดของท่านอยู่ในจังหวัดนครปฐม เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โยมบิดาของท่านชื่อนายอ่อง ภิรมย์ภู่ โยมมารดาชื่อนางผิน ร่มโพธิ์ทอง มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๒ คน โดยท่านเป็นบุตรคนที่ ๔

          เมื่อยังเด็กท่านอายุได้ ๓ ขวบ ได้ป่วยไข้เป็นโรคตาลขะโมย โยมมารดาจึงนำมาฝากน้าสาวเลี้ยงดูที่บ้านยาย ที่บ้านท่าตำหนัก จนเมื่อมีอายุได้ ๙ ขวบ พระน้าชายชื่อเถิน บวชที่อยู่วัดไร่ขิง ได้นำท่านไปอยู่ที่วัดไร่ขิงด้วย ท่านจึงได้เรียนหนังสือที่วัดไร่ขิง จนจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ 

         จนเมื่อพระเถิน ได้ลาสิกขาบท ท่านจึงได้กลับมาอยู่ที่บ้านยายตามเดิม จนเมื่อท่านมีโอกาสได้เข้ากรุงเทพ ไปอยู่ที่วัดสัมประทวน จนมีอายุพอสมควร ท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดสัมประทวน โดยมี

         สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์

         และได้อยู่เรียนและรับใช้พระอาจารย์ที่วัดสัมประทวน นอกจากนี้ท่านยังได้ออกติดตามพระธุดงค์ตั้งแต่อายุครบ ๑๗ ปี ท่านได้ไปมาเกือบทั่วประเทศไทยตลอดจนถึงมาเลเซีย พม่า เขมร ลาว เป็นต้น

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ อายุของท่านครบอุปสมบท ท่านจึงได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดท่าตำหนัก ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นวัดฝ่ายธรรมยุต ได้รับฉายาว่า "ชลิโต" โดยมี

         ท่านเจ้าคุณพระเทพเจติยาจารย์ วัดเสน่หา เป็นพระอุปัชฌาย์จารย์ 

         หลังอุปสมบทท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดท่าตำหนัก แต่ด้วยการที่ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในธุดงค์วัตร ท่านจึงนิยมการธุดงค์แทบทุกปี ท่านเคยดั้นด้นธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพร จากภาคใต้มาถึงกรุงเทพฯ จากกรุงเทพฯ ไปถึงแม่ฮ่องสอน จากแม่ฮ่องสอนไปภาคอีสาน ก็ได้อาศัยเท้าทั้งสองเท่านั้น เดินเพื่อค้นคว้าหาความจริงในธรรมะ และความอดทนอันยอดเยี่ยม

         จนท่านธุดงคืมายังภาคอีสาน ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ชลิโต ท่านจึงฝากตัวเป็นศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านเป็นพระสายป่าเป็นที่ได้รับการเคารพบูชาของประชาชนทั่วประเทศ

ภาพหลวงปู่มหาปิ่น-ชลิโต นั่งแถวแรกองค์ที่ 1
คณะกองทัพธรรมที่เผยแพร่ในภาคใต้ หลวงปู่มหาปิ่น-ชลิโต นั่งแถวแรกองค์แรก

         ท่านเป็นกำลังสำคัญ ในกองทัพธรรม สายหลวงปู่มั่นองค์หนึ่ง ที่ได้เที่ยวเผยแพร่หลักธรรมความเป็นจริงขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

         ความดีงามของท่านนี้ ทำให้ชาวบ้านในภาคต่างๆ เช่น ภาคกลางและภาคใต้ ต่างก็ได้ร่วมกันช่วยสร้างสำนักสงฆ์อันเป็นสาขาได้ ๒๐ กว่าแห่ง

         ท่านพระมหาอาจารย์มหาปิ่น ชลิโต ท่านรักในความสันโดษวิเวกท่ามกลางป่าเขา ชีวิตธุดงคกรรมฐานของท่าน ได้เดินทางมาไกลแสนไกลบุกป่าฝ่าดง ปีนป่ายภูเขาลูกแล้วลูกเล่า จากลูกนี้สู่ลูกโน้น และในที่สุด

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ หลวงพ่อปิ่น ชลิโต ได้เดินทางธุดงค์มาพักปฏิบัติธรรมในที่นี้ ซึ่งเป็นป่าใหญ่เป็นที่สัปปายะ เหมาะสำหรับกัมมฐาน จึงสร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นชาวบ้านนิยมเรียกว่าสำนักสงฆ์พระธาตุเขาน้อย 

         ต่อมาพระอาจารย์สิทน มาพักปฏิบัติธรรม มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านและเจ้าอาวาสวัดป่าพระธาตุเขาน้อย เล่ามาว่า มีพระสงฆ์จากภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้เดินธุดงค์มาและปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพระธาตุเข้าน้อยอยู่เสมอ ๆ พระอาจารย์สีทน (วัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย) มาพักปฏิบัติธรรม 

         ท่านได้รับคำบอกเล่าจากชาวบ้านว่า เห็นแสงสว่างพุ่งขึ้นจากยอดเขาในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ พระอาจารย์สีทน จึงชักชวนชาวบ้านขึ้นไปสำรวจ พบก้อนหินประกอบเป็นรูปเจดีย์ จึงช่วยกันเปิดก้อนหิน พบพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในพาน 

         เจ้าของเหมืองแห่งหนึ่งได้ขอนำไปบูชาที่บ้าน ซึ่งเป็นสำนักงานของเหมือง แต่เกิดน้ำท่วมเหมือง เจ้าของเหมืองฯ จึงนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในเจดีย์เล็กๆ บนภูเขาตามเดิม ซึ่งต่อมาก็ได้นำอัฐิธาตุของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี มาบรรจุในเจดีย์เรียกว่า "พระธาตุเขาน้อย" และตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดป่าพระธาตุเขาน้อย 

         และที่วัดแห่งนี้เอง ท่านได้พัฒนาวัดและพัฒนาจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ให้เจริญในธรรมตามหลักธรรมสายพระอาจารย์มั่น อย่างสุดความสามารถ จนเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ จากพระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

         เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านคาและบ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง กิ่งอำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (ในขณะนั้น) มีข้าราชากรและราษฎรเป็นจำนวนมากที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับบรรดาราษฎร 

         แล้วเสด็จไปยัง สำนักสงฆ์พระธาตุเขาน้อย (ปัจจุบันคือ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี) เสด็จขึ้นศาลาการเปรียญ ทรงจุดธูปเทียน ทรงนมัสการพระรัตนตรัย และมีพระราชดำรัสกับ พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ (หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต) เกี่ยวกับทุกข์สุขของราษฎร แล้วเสด็จลงทรงเยี่ยมราษฎร และทรงปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นปีบ (ต้นกาซะลอง) และต้นอินทนิล ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ 

         ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ชลิโต ได้มรณภาพอย่างสงบ ณ วัดอริยวงศาราม ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๔ สิริอายุรวมได้ ๖๒ ปี พรรษา ๔๐

วัตถุมงคลของหลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต

         เหรียญหลวงพ่อมหาปิ่น วัดป่าพระธาตุเขาน้อย รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัดป่าพระธาตุเขาน้อย ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มแบบมีหูในตัว มีการตอกโต้ดอักขระขอมตัว "นะ" มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่มหาปิ่น-ชลิโต วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ราชบุรี 2518 บล็อก นะ หน้า ทองแดง
เหรียญหลวงปู่มหาปิ่น-ชลิโต วัดป่าพระธาตุเขาน้อย รุ่นแรก(บล็อกนิยม) ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงปู่มหาปิ่น-ชลิโต วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ราชบุรี 2518 ทองแดง
เหรียญหลวงปู่มหาปิ่น-ชลิโต วัดป่าพระธาตุเขาน้อย รุ่นแรก(บล็อกธรรมดา) ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพระมหาปิ่น องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขารยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต วัดป่าพระธาต์เขาน้อย ราชบุรี ๒๓ พ.ค. ๒๕๑๘"

         ด้านหลัง เป็นรูปจำลองหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงปู่ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต"

         เหรียญหลวงพ่อมหาปิ่น วัดป่าพระธาตุเขาน้อย รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จัดสร้างโดยว่าจ้างกองกษาปณ์เป็นผู้ผลิตให้ โดยสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัดอริยวงศาราม ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลม มีการสร้างด้วยเนื้อนวะ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่มหาปิ่น-ชลิโต วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ราชบุรี 2521 นวะ
เหรียญหลวงปู่มหาปิ่น-ชลิโต วัดป่าพระธาตุเขาน้อย รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อนวะ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพระมหาปิ่นหันข้าง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ 

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เหรียญพระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ ปิ่น ชลิโต พ.ศ. ๒๕๒๑"

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้