โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม(วัดสุทธิวาตวราราม) พระเกจิเรืองนามของท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร

ภาพถ่ายหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร
หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม(วัดสุทธิวาตวราราม) สมุทรสาคร

        หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม หรือ พระเทพสาครมุนี อดีตเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร และอดีตเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

         เดิมชื่อแก้ว นามสกุล ธนสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีเถาะ เวลา ๒๑.๐๐ น. ณ ที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดพระตะบอง ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นอาณาจักรของประเทศไทย มีโยมบิดาชื่อนายกัน ธนสุวรรณ โยมมารดาชื่อนางวงษ์ ธนสุวรรณ

         เมื่อท่านมีอายุได้ ๑๒ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดจำบกมาศ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดพระตะบอง เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ เพื่อศึกษาเล่าเรียนชั้นสามัญ จนท่านมีความรู้อ่าน-เขียนภาษาไทย และภาษาขอมเป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะภาษาขอมมีความรู้แตกฉานเป็นพิเศษ

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ หลวงพ่อแก้ว ท่านมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ พัทธสีมาวัดจำบกมาศ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดพระตะบอง ได้รับฉายาว่า "สุวณณโชโต" โดยมี

         พระปัญญาสุธรรม เจ้าอาวาสวัดจำบกมาศ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอาจารย์เผือก พรหมสโร วัดกระสัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอาจารย์เกตุ วัดชำนิหัตถการ กรุงเทพฯ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบท ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดจำบกมาศ อยู่ช่วงหนึ่งจึงเดินทางไปจำพรรษาที่วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาต่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ จึงสอบได้นักธรรมชั้น ตรี-โท-เอก ตามลำดับ ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านได้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อแก่น วัดช่องลม สมุทรสาคร
หลวงพ่อแก่น วัดช่องลม สมุทรสาคร

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ หลวงพ่อแก่น เจ้าอาวาสวัดช่องลม หรือ วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ได้มรณภาพลง ทางสำนักพระพุทธศาสนาจึงแต่งตั้งให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลม และในปีนั้นเองท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง

ภาพถ่ายหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร
หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร

         หลังจากหลวงพ่อแก้วได้เป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลม ท่านได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของกุลบุตรและกุลธิดาของชาวบ้านในพื้นที่ ท่านจึงส่งเสริมและเป็นผู้อุปการะโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) ด้วยการจัดตั้งทุนการศึกษาประจำสำนักเรียน จัดส่งนักเรียนไปศึกษาต่อเพิ่มเติม จัดพิมพ์หลักสูตรทั้งบาลีและนักธรรมใช้ในสำนักเรียน ซึ่งหลักสูตรที่แพร่หลายคือ หลักสูตรย่อนักธรรมตรี

         นอกจากนี้ท่านยังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างสะพานสาครบุรี สร้างถนนเชื่อมต่อระหว่าง ตำบลท่าจีน-ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

         สร้างสถานีตำรวจภูธรชั่วคราว และโครงการสร้างสถานีอนามัย ตำบลท่าฉลอม เป็นผู้อุปถัมภ์ในการปรับปรุงวัดใหญ่บ้านบ่อ เป็นผู้วางแผนผังการก่อสร้างวัดบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

         จากคุณงามความดีของท่านในการพัฒนาวัด ตลอดจนเสนาสนะอย่างต่อเนื่อง จนมีเจ้าอาวาสวัดต่างๆ เดินทางมาดูตัวอย่างการก่อสร้างที่วัดอยู่เสมอๆ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร
หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม และพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

         จากการพัฒนาวัดดังกล่าว ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ 

         เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระกฐินต้น เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ทรงพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ พระราชทานฉัตรขาว ๙ ชั้น ตั้งสองข้างพระประธาน และพระราชทานนามวัดช่องลมให้ใหม่ว่า "วัดสุทธิวาตวราราม"

         หลวงพ่อแก้ว ปกครองวัดเรื่อยมาจนมรณภาพอย่างสงบ เมื่อตอนเช้าตรู่ วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลา ๐๔.๔๕ น. นับรวมสิริอายุได้ ๗๙ ปี ๕๙ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม

         เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว เพื่อแจกให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อเงินกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างประมาณ ๒๐๐๐ กว่าเหรียญ

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก 2502 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรกปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อเงิน ของคุณตู่ วิโชติ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระราชสาครมุนี" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลม แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก เข็มกลัด

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบ ไม่มีหูในตัว(ตัดหูออก) เพื่อไว้แจกกรรมการที่ช่วยงานของทางวัด มีการสร้างด้วยเนื้อเงินชุบกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างประมาณ ๒๐๐ เหรียญ จัดเป็นเหรียญที่หายากของหลวงปู่

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรกหลังเข็มกลัด 2502 เนื้อเงินกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก หลังเข็มกลัด ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อเงินกระไหล่ทอง ของคุณอัด เต่ามังกร

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระราชสาครมุนี" 

         ด้านหลัง พื้นเหรียญเรียบไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ มีเข็มกลัดไว้สำหรับกลัดติดกับเสื้อ

         เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว เพื่อไว้แจกในงานฉลองอายุ ๖๐ ปีของหลวงพ่อ มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างประมาณ ๕,๐๐๐ เหรียญ​
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่น 2 2506 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระราชสาครมุนี" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลม มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฉลองชนมายุครบรอบ ๖๐ ปี"

         เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่น 3 2508 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระราชสาครมุนี" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลม แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ 

         เหรียญกลมหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่น ๔

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลม แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร รุ่น 4 2509 เนื้อทองคำ
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองคำ

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร รุ่น 4 2509 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร รุ่น 4 2509 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระราชสาครมุนี"ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ในงานผูกพัทธสีมาวัดช่องลม ๐๙"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลม แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

         แหนบหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลม แล้วมาเชื่อมติดกับแหนบ มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อนาก และเนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

แหนบหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2509 เนื้อทองคำ
แหนบหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองคำ

แหนบหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร 2509 เนื้อนาก
แหนบหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อนาก

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระราชสาครมุนี"ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ในงานผูกพัทธสีมาวัดช่องลม ๐๙"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลม แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

         แหนบพัดยศหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกในงานฉลองพัดยศของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปพัดยศหรือหยดน้ำ แล้วมาเชื่อมติดกับแหนบ มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อนาก เนื้อทองแดง และเนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

แหนบหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2512 อัลปาก้า
แหนบพัดยศหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระเทพสาครมุนี" 

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดสุทธิวาตวราราม ๒๕ ธ,ค, ๑๒"

         เหรียญพัดยศใหญ่หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกในงานฉลองพัดยศของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปพัดยศหรือหยดน้ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้ออัลปาก้ากระไหล่ทอง และเนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นพัดยศใหญ่ 2512 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญพัดยศเล็กหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้ออัลปาก้ากระไหล่เงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ รอบรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกแลองสมณศักดิ์ พระเทพสาครมุนี" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลม แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญพัดยศเล็กหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกในงานฉลองพัดยศของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปพัดยศหรือหยดน้ำขนาดเล็กแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้ออัลปาก้ากระไหล่ทอง และเนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นพัดยศเล็ก 2512 เนื้อทองคำ
เหรียญพัดยศเล็กหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองคำ

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นพัดยศเล็ก 2512 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญพัดยศเล็กหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้ออัลปาก้ากระไหล่เงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ รอบรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกแลองสมณศักดิ์ พระเทพสาครมุนี" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลม แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกในงานฉลองพัดยศของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมขนาดเล็กแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้ออัลปาก้ากระไหล่ทอง และเนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2512 เนื้อทองคำ
เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม  ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองคำ

เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2512 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญกลมเล็กหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม  ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระเทพสาครมุนี" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลม ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดสุทธิวาตวราราม ๒๕ ธ.ค. ๑๒"

         เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่น ปี ๒๕๑๗ (กองกษาปณ์)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ทางวัดได้ว่าจ้างโรงงานกษาปณ์ในการผลิต เพื่อแจกในงานทำบุญอายุ ๗๑ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงินกระไหล่ทอง เนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2517 เนื้อเงินกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อเงินกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2517 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2517 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระเทพสาครมุนี [หลวงพ่อแก้ว] วัดช่องลม" บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "สทา ภทฺรานิ ปสฺสตุ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ รอบอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อายุครบ ๗๑ บริบูรณ์ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๗"

         เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่น ปี ๒๕๑๘ (กองกษาปณ์)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทางวัดได้ว่าจ้างโรงงานกษาปณ์ในการผลิตอีกครั้งหลังจากเหรียญครั้งแรกได้หมดไปอย่างรวดเร็ว เพื่อแจกในงานทำบุญอายุ ๗๒ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2518 เนื้อทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองเหลือง

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2518 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2518 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระเทพสาครมุนี [หลวงพ่อแก้ว] วัดช่องลม" บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "สทา ภทฺรานิ ปสฺสตุ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ รอบอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อายุครบ ๗๒ บริบูรณ์ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๘"

         เหรียญฉลุหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นสร้างโรงเรียนธรรมฯ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางวัดได้ว่าจ้างโรงงานกษาปณ์ในการผลิต เพื่อแจกให้ผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาฉลุแบบมีหูในตัว ๒ ชิ้นฉลุแล้วประกบกัน มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ และเนื้อเงิน จัดเป็นพระหายาก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร รุ่นสร้างโรงเรียน 2520 เนื้อเงิน(ฉลุ)
เหรียญฉลุหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นสร้างโรงเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อเงิน ของร้านรักแห่งสยาม

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร รุ่นสร้างโรงเรียน 2520 เนื้อเงิน(ฉลุ)
เหรียญฉลุหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นสร้างโรงเรียน ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อเงิน ของร้านรักแห่งสยาม

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วนั่งสมาธิเต็มองค์บนตั่ง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท โธ" พื้นเหรียญมีการฉลุลวดลายสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สามอ่านได้ว่า "อุ อะ มะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ร.ร. ธรรมฯ สุวรรณโชโต(แก้ว) บำบัดทุกข์ มั่งมีศรีสุข"

         เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นพิเศษ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางวัดได้ว่าจ้างโรงงานกษาปณ์ในการผลิต เพื่อแจกให้ผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นพิเศษสร้างโรงเรียน 2520 เงิน
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นสร้างโรงเรียน 2520 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระเทพสาครมุนี [หลวงพ่อแก้ว] วัดช่องลม" บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "สทา ภทฺรานิ ปสฺสตุ" ที่เหรียญมีการตอกโค้ดตัว "นะ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ รอบอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่นพิเศษ ๒๕๒๐ สร้าง ร.ร. ปริยัติธรรม"

         เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นฉลองอายุครบ ๗๕ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ทางวัดได้ว่าจ้างโรงงานกษาปณ์ในการผลิต เพื่อแจกในงานฉลองอายุครบ ๗๕ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2521 เนื้อทองคำ
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นฉลองอายุ ๗๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองคำ
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2521 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นฉลองอายุ ๗๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2521 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นฉลองอายุ ๗๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2521 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นฉลองอายุ ๗๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระเทพสาครมุนี [หลวงพ่อแก้ว] วัดช่องลม" บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "สทา ภทฺรานิ ปสฺสตุ" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลม รอบอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อายุครบ ๗๕ บริบูรณ์ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๑"

         เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นฉลองอายุครบ ๗๗ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ทางวัดได้ว่าจ้างโรงงานกษาปณ์ในการผลิต เพื่อแจกในงานฉลองอายุครบ ๗๗ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2523 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นฉลองอายุ ๗๗ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระเทพสาครมุนี [หลวงพ่อแก้ว] วัดช่องลม" บนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "สทา ภทฺรานิ ปสฺสตุ" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ รอบอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อายุครบ ๗๗ บริบูรณ์ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๓"

         พระสมเด็จแก้วสุทธิ หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยที่หลวงพ่อตั้งใจสร้างเพื่อให้ลูกศิษย์และประชาชนทั่วไปไว้ใช้ ติดตัว เพื่อเป็นมงคล โดยผงที่มาเป็นส่วนประกอบหลักเป็นผงปถมัง และผงอิทธิเจ ที่ท่านได้เตรียมและปลุกเสกตลอดมาเป็นเวลาถึง ๓ ปี รวมถึงดิน ทอง ดอกไม้ ว่าน๑๐๘ และแร่จากจังหวัดต่างๆ อันมี นครปฐม เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา แบ่งออกเป็นพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก จำนวนการจัดสร้างรวมกัน ๕๐,๐๐๐ องค์

สมเด็จแก้วสุทธิ หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2513 พิมพ์ใหญ่
สมเด็จแก้วสุทธิ หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พิมพ์ใหญ่
สมเด็จแก้วสุทธิ หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2513 พิมพ์เล็ก
สมเด็จแก้วสุทธิ หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พิมพ์เล็ก

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งปางสมาธิบนฐานชุกชี รองด้วยผ้าทิพย์ มีซุ้มระฆังครอบองค์พระสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลมอยู่ในซุ้มปราสาทสวยงาม ใต้ปราสาทมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "แก้วสุทธิ"

         พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก(ปลดหนี้)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อหาปัจจัยใช้หนี้ค่าก่อสร้างเขื่อนหลังวัดที่ทางวัดได้ค้างชำระไว้ ลักษณะเป็นพระปิดตาเนื้อผง มวลสารที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นพระสมเด็จแก้วสุทธิที่ชำรุดแตกหักและผงว่านต่างๆ ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ชนิด รวมทั้งผงปัถมังและผงอิทธิเจ และเกศาของหลวงพ่อ นำมาตำบดผสมรวมๆกัน จำนวนการสร้าง ๓๙,๐๐๐ องค์ สมัยนั้นออกให้บูชาองค์ละ ๕๐ บาท แต่ก็หมดภายในวันเดียว

พระปิดตาปลดหนี้หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2525
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก(ปลดหนี้) ปี พ.ศ. ๒๕๒๕

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระปิดตาคล้ายพระปิดตาของหลวงปู่โต๊ะ องค์พระอวบอิ่มสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลม แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ 

         พระสังกัจจายน์หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อหาปัจจัยช่วยเหลือวัดหงษ์อรุณรัศมีในงานปีของทางวัดซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะเป็นพระสังกัจจายน์เนื้อผงรูปไข่ มวลสารที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นผงปัถมังและผงอิทธิเจ และมวลสารต่างๆที่หลวงพ่อรวบรวมนำมาตำบดผสมรวมๆกัน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระสังกัจจายน์หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร2526
พระสังกัจจายน์หลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม  ออกวัดหงษ์อรุณรัศมี ปี พ.ศ. ๒๕๒๖

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระสังกัจจายน์ องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิประทับนั้งบนฐานบัวหงาย

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อุณาโลม และรูปหงษ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดหงษ์อรุณรัศมี

         รูปหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะเป็นพระรูปหล่อลอยองค์บนฐานเขียง มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2522 เนื้อเงิน
รูปหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อเงิน

รูปหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม 2522 เนื้อนวะโลหะ
รูปหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อนวะโลหะ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แก้วนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดสังฆาฎิ ที่ฐานเขียนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่แก้ว"

         ด้านหลัง มีการตอกโค้ดที่ฐานเขียง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดช่องลม สมุทรสาคร" ใต้ฐานเรียบ มีรอยแต่งตะไบโดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้