โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ ศิษย์เอกหลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขต ของเมืองสมุทรสงคราม

ภาพถ่ายหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ สมุทรสงคราม
หลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ สมุทรสงคราม

          หลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์  หรือ พระครูสุธรรมธาดา อดีตเจ้าอาวาสวัดน้อยแสงจันทร์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่านเกิดที่คลองบางตะบูนเมื่อวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ วันพุธ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓ โยมบิดาชื่อนายยิ้ม โยมมารดาชื่อนางเหม 

         ในวัยเด็กโยมบิดาและโยมมารดา นำท่านมาฝากเรียนหนังสือเป็นเด็กวัดอยู่วัดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายหลังย้ายมาอยู่ใกล้วัดน้อยแสงจันทร์ เคยตามอาไปอยู่ที่ปทุมธานีใกล้วัดเทียนถวาย แล้วย้ายไปที่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

         เรียนหนังสืออยู่ที่นั่นจนอายุครบอุปสมบท ท่านจึงเข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้รับฉายาว่า "ฐิตธมฺโม" โดยมี

         พระครูธีญญเขตรเขมากร(หลวงพ่อช้าง) วัดเขียนเขต เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระประทุมวรนายก (หลวงพ่อสอน) วัดเทียนถวาย เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเทียนถวาย เพื่อร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อสอน และเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขต

ภาพภถ่ายหลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขต
หลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขต ปทุมธานี

          เมื่อท่านเล่าเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อช้าง วัดเขียนเขต จนหมดสิ้นแล้ว ท่านก็ได้ไปเรียนวิชากรรมฐานเพิ่มเติมจากท่านพ่อบัณฑูรสิงห์(เจิม คุณาบุตร)ที่วัดเกตมวดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จนสำเร็จวิชาต่างๆมากมาย

ภาพถ่ายท่านพ่อบัณฑูรสิงห์(เจิม คุณาบุตร) วัดเกตมวดีศรีวราราม
ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์(เจิม คุณาบุตร) วัดเกตมวดีศรีวราราม

         แล้วจึงย้ายกลับมาจำพรรษาที่วัดน้อยแสงจันทร์ ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน และอยู่จำพรรษาเรื่อยมาเพื่อโปรดโยมมารดาที่ชราภาพ ซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อพูน เป็นเจ้าอาวาส

         จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๔ หลวงพ่อพูน ได้มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงนิมนต์ท่านให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดน้อยแสงจันทร์รูปที่ ๔ สืบแทน เพราะหลวงพ่อรักษ์ ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยอายุพรรษากาล เป็นพระนักพัฒนา และมีความรู้ทางด้านเวทวิทยาอาคม อีกทั้งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพร้อมด้วยศีลจริยาวัตร ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาควรแก่การกราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง   

         วัดน้อยแสงจันทร์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองแม่กลอง ในตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยมีผู้สร้างคือนายเหม็น นางน้อย นายจันทร์ และนางแสง

ภาพถ่ายหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ สมุทรสงคราม
หลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ สมุทรสงคราม

         ซึ่งได้สละทรัพย์สมบัติและที่ดินให้สร้างวัดพร้อมกับเรือนฝากระดานอีกจำนวน ๓ หลัง และยังได้จัดสร้างเสนาสนะต่างๆเพิ่มเติมให้ตลอดมา ชาวบ้านจึงได้ให้ชื่อวัดนี้ว่า "วัดน้อยแสงจันทร์" ตามชื่อผู้สร้าง เพียงแต่รายที่ ๔ ซึ่งมีนามว่านายเหม็นนั้นเจ้าตัวเห็นว่าชื่ออาจจะไม่เป็นมงคลนัก จึงให้ใช้ชื่อเพียง ๓ ราย

         เมื่อหลวงพ่อรักษ์ ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาวัดเพิ่มเติมอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ เพิ่มเติม ปรับปรุงถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดให้แข็งแรง มั่นคงมากขึ้น และยังได้ขัดเกลาให้ชาวบ้านอยู่ในศีลในธรรม

         หลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นับรวมสิริอายุได้ ๘๕ ปี  ๖๔ พรรษา.

วัตถุมมงคลของหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์

         เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นแรก (หลังชินราช)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว เหรียญจะมีความบางตามเหรียญนิยมในสมัยนั้น มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นแรก หลังชินราช 2506 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นแรก พิมพ์หลังพระพุทธชินราช ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อรักษ์ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปของท่านมีอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอธิการรักษ์ ฐิตธมโม เจ้าอาวาสวัดน้อยแสงจันทร์ พรรษา ๓๒"

         ด้านหลัง มีรูปจำลองพระพุทธชินราช รอบองค์พระมีอักขระยันต์ ใต้รูปองค์พระมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๐๖" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นแรก (หลังพ่อบัณฑูรสิงห์)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว เหรียญจะมีความบางตามเหรียญนิยมในสมัยนั้น มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง  จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นแรก หลังท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ 2506 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นแรก หลังท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อรักษ์ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปของท่านมีอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอธิการรักษ์ ฐิตธมโม เจ้าอาวาสวัดน้อยแสงจันทร์ พรรษา ๓๒"

         ด้านหลัง มีรูปจำลองท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ วัดบางโทรัด ครึ่งองค์ห่มผ้าลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนของรูปมีอักขระยันต์ ใต้รูปจำลองมีอักขระยันต์และอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ท่านบัณฑูรสิงห์ พ.ศ. ๒๕๐๖" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นหลังชินราช

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว เหรียญจะมีความบางตามเหรียญนิยมในสมัยนั้น มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่น หลังชินราช 2515 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นหลังพระพุทธชินราช ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อรักษ์ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปของท่านมีอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อรักษ์ ฐิตธมโม"

         ด้านหลัง มีรูปจำลองพระพุทธชินราช รอบองค์พระมีอักขระยันต์ ใต้รูปองค์พระมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๑๕" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญพระนารายณ์ปราบนนทก หลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มแบบมีหูในตัว เป็นเหรียญที่หายากและสร้างน้อย เชื่อกันว่าถ้ามีไว้บูชาจะช่วยเรื่องป้องกันภัยและอุปสรรคต่างๆ มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระนารายปราบนนทุกหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์  2516 อัลปาก้า
เหรียญพระนารายณ์ปราบนนทกหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์  ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญพระนารายปราบนนทุกหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์  2516 ทองแดง
เหรียญพระนารายณ์ปราบนนทกหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์  ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อรักษ์เต็มองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปของท่านมีอักขระไทยเขียนว่า "พ่อ แม่" และอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีหนุมานแบกอาสนะของท่าน ใต้หนุมานมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อรักษ์ ฐิตธมฺโม"

         ด้านหลัง มีรูปจำลองพระนารายณ์แปลงกายเป็นนางฟ้าปราบยักษ์นนทก และมีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดน้อยแสงจันทร์ จ.สมุทรสงคราม นารายณ์ปรายนนทก ๒๕๑๖" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นชนะมาร

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มแบบมีหูในตัว เป็นเหรียญที่มีศิลปสวยงามอีกเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อ มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นชนะมาร 2519 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นชนะมาร ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อรักษ์เต็มองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อรักษ์ อายุ ๖๖ ปี รุ่นชนะมาร"

         ด้านหลัง มีรูปจำลองพระพุทธเจ้าปางพระแม่ธรณีบีบมวยผม มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดน้อยแสงจันทร์ จ.สมุทรสงคราม ๒๔ เม.ย. ๑๙" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นไตรมาส

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นไตรมาส 2522 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์ รุ่นไตรมาส ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อรักษ์ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปของท่านมีอักขระไทยเขียนว่า "พ่อ แม่" และอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ อะ ระ หัง" และตัว "มิ" ที่สังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รักษ์ พระครูสุธรรมธาดา พระอุปัชฌาย์"

         ด้านหลัง มีรูปจำลองพระลักษ์ พระรามและมีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ศิษย์สร้างถวาย รุ่นสร้างเขื่อนวัดน้อยแสงจันทร์ ไตรมาส ๒๕๒๒ สมุทรสงคราม" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         ผ้ายันต์หอยสังข์หลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ.๒๕๒๒ ลักษณะเป็นผ้ายันต์ผืนทรงสี่เหลี่ยม พิมพ์ลายยันต์ด้วยบล็อกพิมพ์ มีทั้งที่พิมพ็ด้วยหมึกสีดำ และสีน้ำเงินเข้า เชื่อกันว่าดีทางเมตตาค้าขาย มีโชคมีลาภ จัดเป็นเครื่องรางที่เป็นมาตรฐานของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ผ้ายันต์หอยสังข์หลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์
ผ้ายันต์หอยสังข์หลวงพ่อรักษ์ วัดน้อยแสงจันทร์

         ด้านหน้า เป็นรูปยันต์หอยสังข์ อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยม มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุธรรมธาดา (รักษ์) วัดน้อยแสงจันทร์"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ แต่ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

 

 

หมายเหตุ :  พระบางรุ่นไม่ได้ถูกจัดเก็บต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้