โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง (พระครูพรหมสมาจาร) พระสายกรรมฐานอันดับหนึ่งของราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง (พระครูพรหมสมาจาร) ราชบุรี
หลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง (พระครูพรหมสมาจาร) ราชบุรี

          หลวงพ่อสาลี หรือ พระครูพรหมสมาจาร (สาลี มฺมสโร ) ท่านมีนามเดิมว่า สาลี นามสกุล สุวรรณรังษี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๖ ที่บ้านเกาะปม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โยมบิดาชื่อ นายดำ สุวรรณรังษี มีอาชีพเป็นนายอากรและทำนาทำสวน โยมมารดาชื่อ นางวัณณา สุวรรณรังษี มีพี่น้องรวมกัน ๗ คน ท่านเป็นคนที่ ๖ เมื่อเยาว์วัยได้เรียนหนังสือกับบิดาที่บ้านจนพออ่านออกเขียนหนังสือไทยได้ จึงนำไปฝากให้เรียนหนังสือต่อที่สำนักสงฆ์ใกล้บ้านท่าน 

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๖ หลวงพ่อวสาลี มีอายุครบ ๒๐ ปี จึงได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ณ พัทธสีมาวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี

         พระครูอุทานธรรมนิเทศ (สุข) วัดหนองขุนชาติ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระครูอุทิศธรรมวินัย(สือ) วัดทุ่งทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระปลัดเสือ วัดหนองขุนชาติ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         เมื่ออุปสมบทแล้วได้อยู่จำพรรษา ณ วัดหนองขุนชาติ อยู่จนถึงพรรษาที่ ๘ โดยวัดหนองขุนชาติเป็นสำนักที่เรียนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีด้วย เมื่อพระอุปชฌาย์เห็นว่าการศึกษาภาษาบาลีเป็นที่แข็งแรงแล้ว จึงพามาฝากให้อยู่ ณ สำนักเรียนบาลี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เป็นผู้ดูแล

หลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี
หลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี

        ในเวลาต่อมามีเหตุให้ท่านต้องกลับไปยังเมืองอุทัยธานีด้วยอาการป่วยของโยมบิดาและโยมมารดาจนเมื่อท่านทั้งสองถึงแก่กรรมแล้ว ได้มีเหตุทำให้ท่านต้องลาสิกขาเพื่อมาดูแลเรือกสวนไร่นาและทรัพย์สมบัติของบุพการี รวมเวลาที่ออกไปครองเพศคฤหัสถ์อยู่ได้ ๑๑ เดือน 

        ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เมื่อท่านปลดเปลื้องจัดแจงเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติได้เรียบร้อยแล้ว จึงได้ไปปรึกษากับพระอุปัชฌาย์องค์เดิม ขออุปสมบทเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ณ พัทธสีมาวัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับฉายาว่า "ธมฺมสโร" โดยมี

         พระครูอุทานธรรมนิเทศ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระครูอุทิศธรรมวินัย วัดทุ่งทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระอาจารย์จำรัส วัดหนองขุนชาติ เป็นพระอนุสาวนาจารย์           

         ครั้นได้อุปสมบทแล้วไม่นานก็กราบลาพระอุปชฌาย์ออกจาริกแสวงหาที่วิเวก (แบบพระธุดงค์) พบสถานที่แห่งใดเป็นสัปปายะ ก็พักทำการเพียรเจริญกรรมฐนอยู่ในสถานที่นั้นๆ จนใกล้จะถึงฤดูกาลเข้าพรรษา จึงจะกลับมาอยู่ในสำนักที่มีปฏิปทาข้อปฏิบัติเคร่งครัดเท่านั้น 

พระเทพนิมิตร พระประธานศักดิ์ศิทธิ์ ของวัดเขาวัง ราชบุรี
พระเทพนิมิตร พระประธานศักดิ์สิทธิ์ ของวัดเขาวัง ราชบุรี

          หลวงพ่อสาลี ท่านทำอยู่อย่างนี้เสมอๆ จนในพรรษาที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๖๗ จึงได้จาริกมาถึงจังหวัดราชบุรีกับพระฉายและอุบาสกทองย้อย โดยพักที่เขาวัง ซึ่งเป็นพระราชวังร้างอยู่ในตอนนั้น เมื่อญาติโยมจากในตัวเมืองราชบุรีได้ข่าวก็พากันมาทำบุญและฟังธรรมกันมาก 

         จนชาวบ้านอ้อนวอนนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาเสียที่เขาวังนี้ โดยมีข้อเสนอว่าจะพากันทำหนังสือขอพระราชทานเขาวังให้เป็นวัด ท่านจึงตกลงใจรับภาระร่วมกับชาวราชบุรีที่จะสร้างวัดขึ้นบนเขาวังนับแต่บัดนั้น

ภาพถ่ายหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง (พระครูพรหมสมาจาร) ราชบุรี
หลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง (พระครูพรหมสมาจาร) ราชบุรี

          ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าฯ พระราชทานอุทิศเขาวัง ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ และในปีเดียวกันนั้น เจ้าคณะแขวงเมืองราชบุรีได้มีประกาศแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาวัง ราชบุรี งานก่อสร้างของวัดเขาวัง ได้วิวัฒนาการสืบมาเป็นลำดับ

หนังสืออนุสรณืงานพระราชมทานเพลิงศพ หลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี
หนังสืออนุสรณืงานพระราชมทานเพลิงศพ หลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี

         จนลุถึง พ.ศ.๒๔๗๗ ถาวรวัตถุที่เป็นหลักใหญ่ของวัดก็นับได้ว่ามีสมบูรณ์แล้ว แต่ด้วยตัวท่านเป็นพระกรรฐานที่มุ่งมาดปรารถนาที่จะบำเพ็ญสมณธรรมถือสมาทานธุดงควัตรอยู่ตลอด และนับตั้งแต่ปีนั้นท่านจึงออกธุดงค์จาริกไปยังท้องถิ่นต่างๆ โดยทั่วไป แล้วจะกลับมาจำพรรษาที่วัดเขาวังสลับกันไปต่อเนื่องอย่างนี้เรื่อยมา

         จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๘ หลวงพ่อสาลี ท่านเรื่มมีอาการอาพาธ จึงได้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี และได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ด้วยอาการอันสงบ สมกับเป็นนักปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐาน นับรวมสิริอายุ ๘๒ ปี ๖๑ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง

         เหรียญหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายในงานทำบุญอายุครบ ๘๐ ปีของหลวงพ่อสาลี โดยนายสมศักดิ์ นาคสุข เป็นผู้สร้างถวาย ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มมีหูในตัว จัดเป็นพระรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่หลวงพ่อสาลีได้สร้างไว้ มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ แต่จากจำนวนที่พบเห็นหมุนเวียนอยู่ทำให้คิดได้ว่า สร้างในจำนวนที่น้อยมากประมาณ ๑,๐๐๐ เหรียญ จัดเป็นเหรียญหายากของจังหวัดราชบุรีอีกเหรียญเลยทีเดียว

เหรียญหลวงพ่อสาลี วัดเขายวัง ราชบุรี รุ่นแรก ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

เหรียญหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗

เหรียญหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี รุ่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ ปี พ.ศ. 2507
เหรียญหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี รุ่นแรก ลองพิมพ์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสาลีครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้องค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพรหมสมาจาร"  

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเขาวัง ราชบุรี"   

         เหรียญหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง รุ่นสอง ออกชลบุรี

         สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่มีหูในตัว จัดสร้างโดยหลวงพ่อหุ่น เจ้าอาวาสรูปถัดมา ซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เก่งกาจ และเมื่อมรณภาพลงสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อย มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงรมดำเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี รุ่นสอง ออกชลบุรี ปี พ.ศ. 2509 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี รุ่นสอง ออกชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสาลีนั่งสมาธิเต็มองค์ ห่มจีวรลดไหล่ เหนือองค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพรหมสมาจารย์ วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ๒๕๐๙" ใต้องค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสาลี"  

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกสร้างอุโบสถวัดโกมุทรัตนาราม จ.ชลบุรี"   

         พระบูชาหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่อคราวฉลองที่หลวงพ่อสาลีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ลักษณะเป็นพระบูชาหล่อโบราณหน้าตัด ๕ นิ้ว เนื้อพระเป็นเนื้อทองผสม ถือเป็นพระบูชารุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ท่านสร้าง จัดเป็นพระบูชาของเกจิอาจารย์ที่หายากมากองค์หนึ่งของจังหวัดราชบุรี จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

พระบูชาหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง รุ่นแรก ขนาด 5 นิ้ว
พระบูชาหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง รุ่นแรก (ปิดทอง) ขนาด ๕ นิ้ว ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

พระบูชาหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง ราชบุรี รุ่นแรก 5 นิ้ว 2495
พระบูชาหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง รุ่นแรก ขนาด ๕ นิ้ว ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

พระบูชาหลวงพ่อสาลี วัดเขายวัง ราชบุรี รุ่นแรก ลงรักปิดทอง
พระบูชาหลวงพ่อสาลี วัดเขาวัง รุ่นแรก ขนาด ๕ นิ้ว ของคุณภัทรเมท ธรรมกิจวัฒน์

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อสาลีนั่งสมาธิเต็มองค์ ห่มจีวรลดไหล่ บนฐานเขียง ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูพรหมสมาจารย์"

         ด้านหลัง ไม่มีอักขระใดๆ ใต้ฐานมีดินไทย

 

ข้อมูล : หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมสมาจาร หลวงพ่อสาลี วัดเข้าวัง
โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้