โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง พระเกจิผู้เข้มขลังของชาวนางตะเคียน สมุทรสงคราม

ภาพถ่ายหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม
หลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง หรือ พระครูถาวรสมุทรสาร เจ้าอาวาสลำดับที่ ๖ ของวัดลาดเป้ง ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทร​สงคราม ท่านเป็นชาวสมุทรสงครามแต่กำเนิด มีนามเดิมว่า โหนด  ศักสิทธิ์  

         เกิดเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๗ ณ บ้านลาดใหญ่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โยมบิดาชื่อนายเฮี้ยน ศักดิ์สิทธิ์ โยมมารดาชื่อนางพิมพ์ ศักดิ์สิทธิ์ ในวัยเยาว์ท่านเป็นเด็กที่ฉลาดกว่าเด็กทั่วไป ชอบในการศึกษาหาความรู้ต่างๆ

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ หลวงพ่อโหนด มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ โยมบิดาและโยมมารดาจึงได้จัดพิธีอุปสมบทให้ตามคตินิยมของคนในสมัยนั้น ณ พัทธสีมาวัดลาดเป้ง ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้รับฉายาว่า "จนฺทโชติ" โดยมี

         พระมหาสิทธิการแดง วัดอัมพวันเจติยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พลวงพ่อพัน วัดตะโหนดลาย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         หลวงพ่อขวัญ วัดลาดเป้ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์        

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดลาดเป้งเรื่อยมา เพื่อศึกษาวิชาอาคมและวิปัสสนากับหลวงพ่อขวัญ  

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระอาจารย์คำ เจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง ได้ถึงแก่มรณภาพลง ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลาดเป้งได้ว่างลง ชาวบ้านลาดเป้งและคณะกรรมการวัดจึงได้นิมนต์หลวงพ่อโหนด ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดลาดเป้งสืบแทน 

ภาพถ่ายหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม
หลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม

         วัดลาดเป้ง เป็นวัดโบราณ ไม่ทราบว่าผู้ใดสร้าง สันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่แหล่งข้อมูลของกรมการศาสนาระบุว่าตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ 

         ซึ่งคงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยอาศัยศรัทธาของประชาชนในเขตพื้นที่และใกล้เคียง วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยมีรายนามเจ้าอวาสดังนี้

        ๑. หลวงพ่อกล่ำ ไม่ปรากฏหลักฐาน

        ๒. หลวงพ่อนวม ไม่ปรากฏหลักฐาน

        ๓. หลวงพ่อขวัญ ครองวัดปี พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๖๘

        ๔. พระอาจารย์เชื่อม ครองวัดปี พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๓

        ๕. พระอาจารย์คำ ครองวัดปี พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๗๕

        ๖. พระครูถาวรสมุทรสาร (โหนด ศักดิ์สิทธิ์) ครองวัดปี พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๒๒

        ๗. พระครูศรีสมุทรวงศ์ (สรรเสริญ จันทร์คง) ปี พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๓

        ๘. พระครูปัญญาสมุทรคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๔

        ๙. พระครูพิศาลสมุทรกิจ (ไพศาล แสงทอง) วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงปัจจุบัน

ภาพถ่ายหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม
หลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม

        หลังจากที่หลวงพ่อโหนดได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัด ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นทั้งทางด้านถาวรวัตถุ เสนาสนะต่างๆ ตลอดจนได้พัฒนาจิตใจของชาวบ้านให้ดำรงในศีลในธรรม

         ในด้านวิชาอาคมของหลวงพ่อโหนดนั้น ท่านมีความเก่งกาจในวิชาคงกะพันชาตรี ดังจะเห็นได้จากที่ท่านเป็นพระอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงพ่อเล็ก วัดบังปืน ซึ่งหลวงพ่อเล็กนั้นขึ้นชื่อเรื่องวิชาอาคม ไม่เป็นสองรองใคร

        หลวงพ่อโหนด ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ นับรวมสิริอายุได้ ๘๕ ปี ๖๕ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง

        เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่นแรก (เต็มองค์)

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จัดเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอันมากในหมู่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างประมาณ ๒,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2502 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณเกรียงศักดิ์

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโหนด นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโหนด จนฺทโชติ ๒๕๐๒" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ 

        เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่นแรก (ครึ่งองค์)

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จัดเป็นเหรียญที่เล่นหากันสับสนพอสมควรเนื่องด้วยไม่มี ปี พ.ศ. ที่เหรียญ แต่ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่ออีกพิมพ์หนึ่งที่น่าเก็บสะสม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2502 ครึ่งองค์ อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่นแรก(ครึ่งองค์) ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2502 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่นแรก(ครึ่งองค์) ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงรมดำ

เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2502 ครึ่งองค์ ทองแดงแกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่นแรก(ครึ่งองค์) ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโหนด ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโหนด วัดลาดเป้ง" 

         ด้านหลัง เป็นยันต์เกาะเพชร  ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ 

        เหรียญกงจักรหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่น อายุ ๗๕ ปี

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ สร้างขึ้นเพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ที่มาร่วมในงานทำบุญอายุหลวงพ่อครบ ๗๕ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปกรงจักรแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น  จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม รุ่นอายุ75  2512 อัลปาก้า
เหรียญกงจักรหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่นอายุครบ ๗๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโหนด ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทำบุญอายุครบ ๗๕ ปี พระครูถาวรสมุทรสาร วัดลาดเป้ง" 

         ด้านหลัง เป็นมีอักขระยันต์ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

        แหนบหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ สร้างขึ้นเพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ที่มาร่วมในงานทำบุญอายุหลวงพ่อครบ ๗๕ ปี ลักษณะเป็นแหนบโลหะ โดยใช้เหรียญกรจักรมาตัดหูออกแล้วเชื่อมกับแหนบ มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

แหนบหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม 75 ปี 2512
แหนบหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง อายุครบ ๗๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๑๒

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโหนด ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทำบุญอายุครบ ๗๕ ปี พระครูถาวรสมุทรสาร วัดลาดเป้ง" 

         ด้านหลัง เป็นมีอักขระยันต์ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ 

        เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่น ๗ รอบ

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ สร้างขึ้นเพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ที่มาร่วมในงานทำบุญอายุหลวงพ่อครบ ๗ รอบ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น  จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม รุ่น 7 รอบ 2521 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่น ๗ รอบ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโหนด ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโหนด ศักดิ์สิทธิ์" 

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์เกราะเพชร มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม ที่ระลึกอายุครบ ๗ รอบ" 

        เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่นลำกล้องแตก

        สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ สร้างขึ้นเพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ที่มาร่วมในงานทำบุญอายุหลวงพ่อครบ ๗ รอบ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น  จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง สมุทรสงคราม รุ่นลำกล้องแตก 2521 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อโหนด วัดลาดเป้ง รุ่นลำกลัองแตก ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโหนด ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโหนด ศักดิ์สิทธิ์ วัดลาดเป้ง" 

         ด้านหลัง เป็นอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์มีรูปปืนและนกคุ้ม ใต้รูปมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกอายุครบ ๗ รอบ รวม ๖๓ พรรษา" ด้านบนยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่นลำกล้องแตก สมุทรสงคราม"  

 

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้