โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ อีกหนึ่งพระเกจิเข้มขลังของกาญจนบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี
หลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี

         หลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ หรือ พระครูธรรมรสพินิต อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเสือ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่านมีนามเดิมว่า หอม พรหมวิหาร เกิดเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๔ ณ บ้านหนองรี ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ ทอง พรหมวิหาร โยมมารดาชื่อ เกลื้อม พรหมวิหาร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน ที่บ้านมีอาชีพทำนา

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ หลวงพ่อหอมมีอายุครบบวช จึงได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้รับฉายาว่า "กนฺทรสฺส" โดยไม่ปรากฏชื่อของพระอุปัชฌาย์ของท่าน

         หลังจากอุปสมบท ท่านได้เดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัย ทั้งปริยัติธรรมและเรียนบาลีตามสมณวิสัย ที่วัดเสนหา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเรียนอยู่ในสำนักเดียวกันกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า(วาสนเถระ) วัดราชบพิตรฯ กรุงเทพฯ 

         นอกจากนี้ท่านยังได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดบางช้าง ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเล่าเรียนวิชาอาคมกับพระเกจิต่างๆในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

วัดหนองเสือ กาญจนบุรี
วัดหนองเสือ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

         ทว่าการศึกษาของท่านก็ต้องยุติลงเพียงนั้น เพราะญาติโยมที่ศรัทธาในตัวท่านต้องการให้ท่านมาเป็นผู้นำ ในการก่อสร้างวัดหนองเสือ ที่ชาวบ้านหนองเสือที่ยังไม่มีวัดไว้ทำบุญและประกอบพิธีทางศาสนา

         ท่านได้มาอยู่ที่วัดหนองเสือเมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ เพื่อช่วยกันสร้างวัดและเสนาสนะต่างๆ ร่วมกับชาวบ้านหนองเสือ 

         จนเมื่อชาวบ้านสร้างวัดหนองเสือจนแล้วเสร็จ จึงได้พากันนิมนต์หลองพ่อหอมให้ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นต้นมา

         หลังจากที่หลวงพ่อหอม ได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ยังมิได้นิ่งนอนใจ ยังคงพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และยังได้พัฒนาจิตใจของชาวบ้านหนองเสือให้เจริญในศีลในธรรม 

ภาพหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ โรงเรียน
หลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ ถ่ายร่วมกับครูโรงเรียนวัดหนองเสือ(หอมประชาวิทยาคาร)

         นอกจากนี้หลวงพ่อหอม ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้จัดสร้างโรงเรียนวัดหนองเสือ (หอมประชาวิทยาคาร) ขึ้นเพื่อเป็นที่เล่าเรียนของเด็กๆในพื้นที่ โดยใช้ที่ดินของวัดในการจัดสร้าง

         หลวงพ่อหอม ท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ โดยท่านนั้นเชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยสมุนไพรและวิชาอาคม ในสมัยก่อนผู้คนนิยมไปสักกับท่าน 

         ด้วยทราบกันดีว่ายันต์ที่ท่านสักให้นั้นเหนียวชนิดแมลงวันไม่ได้กินเลือด และด้วยเหตุนี้เองทำให้ลูกศิษย์ที่ได้สักกับท่านบางคนจึงประพฤติตัวไม่ดี จนเมื่อความทราบถึงหลวงพ่อ ท่านจึงไม่สักให้กับใครอีกเลยนับแต่นั้นมา

         ในด้านวิชาอาคมนั้น ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังของจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นเดียวกับหลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะฯ หลวงพ่อกริ่ง วัดโพธิ์ศรีสุขาราม หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม หลวงพ่อหมั่น วัดดงสัก เลยทีเดียว

หนังสืออัตชีวประวัติหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี
หนังสืออัตชีวประวัติหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี

         หลวงพ่อหอม ครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองเสือเรื่อยมาจนท่านเริ่มอาพาธเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ลูกศิษย์ลูกหาได้ช่วยกันรักษาอย่างสุดความสามารถ

         หลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ นับรวมสิริอายุได้ ๗๙ ปี ๑๐ เดือน ๒๓ วัน ๕๙ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ

         เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นแรก(ขอบเว้า)

         สร้างขึ้นในต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๘  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทองเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นเหรียญที่หลวงพ่อหอมปลุกเสกเดี่ยว ผู้ที่ได้รับไปต่างมีประสบการณ์กันเป็นอันมาก จำนวนการสร้าง ๕๐๐ เหรียญ ทำให้เหรียญรุ่นนี้ได้หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็ว 

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่นแรก 2508 ทองเหลือง1
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่นแรก 2508 ครึ่งองค์ ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหอมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เจ้าอาวาส วัดหนองเสือ"

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๐๘" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ ขอบด้านหลังใกล้หูเหรียญจะเว้า โดยหลวงพ่อจะจารคำว่า "นะ มะ พะ ธะ" กับ "อุธธัง อัธโธ" ไว้ที่หลังเหรียญ​แทบทุกเหรียญ​

         เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นสอง(เต็มองค์)

         สร้างขึ้นในปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๘  หลังจากที่เหรียญรุ่นแรกหมดไปอย่างรวดเร็ว หลวงพ่อหอมจึงให้สร้างเหรียญขึ้นอีกเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้าง ๕๐๐ เหรียญ 

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่นสอง 2508
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหอมนั่งเต็มองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เจ้าอาวาส วัดหนองเสือ" ซึ่งเหรียญ​รุ่นนี้หลวงพ่อจะจารคำว่า  "ยะ ธา พุธ โม นะ" กับ "นะ มะ พะ ธะ" ที่เหรียญ​แทบทุกเหรียญ​

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๐๘" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ โดยหลวงพ่อจะจารคำว่า "อุธ ธัง อัธ โธ" กับ "โธ อุธ ธัง อัธ" ไว้ที่หลังเหรียญ​แทบทุกเหรียญ​

         เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นสาม (มีกลาก)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ หลังจากเหรียญรุ่นแรกและรุ่น ๒ ได้หมดไปและผู้ที่ได้รับแจกไปต่างมีประสบการณ์มากมาย ทำให้มีผู้ต้องการอีกจำนวนมาก ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยใช้แม่พิมพ์บล็อกเดิมของเหรียญรุ่นแรกมาปั๊มใหม่ มีจุดสังเกตุที่พื้นเหรียญรุ่นนี้จะมีขี้กลาก มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่น 3 2510
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหอมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เจ้าอาวาส วัดหนองเสือ" พื้นเหรียญมีกลาก ซอกแขนซ้ายตรงจีวรมีรอยแตกของบล็อก ใกล้ขอบเหรียญตรงแขนขวาของหลวงพ่อมีรอยแตกของบล็อก บางเหรียญมีรอยจาร ซึ่งเหรียญ​รุ่นนี้หลวงพ่อจะจารคำว่า  "ยะ ธา พุธ โม นะ" กับ "นะ มะ พะ ธะ" ที่เหรียญ​

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๐๘" ซึ่งไม่ใช่ปีที่สร้างเหรียญ พื้นเหรียญมีขี้กลาก

         เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๔ (ยันต์หาย)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑  เพื่อแจกให้กับทหารที่ไปรบที่เวียดนาม ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่ แบบมีหูในตัวแบบเดี่ยวกับเหรียญรุ่นแรก โดยมีการใช้บล็อกของเหรียญรุ่นแรกมาปั๊มใหม่อีกครั้ง แต่บล็อกด้านหลังแกะใหม่และตัวอักขระยันต์ด้านหลังแกะไม่ครบถ้วน มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้าง ๕๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่นแรก 2508
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่น4 2512
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหอมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เจ้าอาวาส วัดหนองเสือ" พื้นเหรียญมีกลาก ซอกแขนซ้ายตรงจีวรมีรอยแตกของบล็อก ใกล้ขอบเหรียญตรงแขนขวาของหลวงพ่อมีรอยแตกของบล็อก บางเหรียญ​มีรอยจาร ซึ่งเหรียญ​รุ่นนี้หลวงพ่อจะจารคำว่า  "มะ อะ อุ" ที่ใต้รูปของท่าน

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๐๘" ซึ่งไม่ใช่ปีที่สร้างเหรียญ ตัวอักษรของยันต์บางตัวไม่ครบถ้วน เช่นตัว "โม" และตัว "พุท" ซึ่งเหรียญ​รุ่นนี้หากมีจารหลวงพ่อจะจารคำว่า "นะ มะ พะ ธะ" ไว้ที่เหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๕ (บล็อกร้าว)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒  หลังจากที่แจกให้กับทหารที่ไปรบที่เวียดนาม และมีประสบการณ์เป็นอันมาก ทหารรุ่นกองพลเสือดำซึ่งเป็นรุ่นถัดมา จึงมาขอเหรียญของหลวงพ่อไปใช้ หลวงพ่อจึงได้สร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้น ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่ แบบมีหูในตัวแบบเดี่ยวกับเหรียญรุ่นแรก โดยมีการแกะบล็อกด้านหน้าใหม่ แต่ยังใช้บล็อกด้านหลังเหมือนเดิมกับเหรียญรุ่น ๑ และรุ่น ๓ พื้นเหรียญด้านหลังจึงมีกลากและมีรอยร้าวของบล็อก มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง ๓,๐๐๐ เหรียญ 

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๕ (บล็อกร้าว) ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๕ (บล็อกร้าว) ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหอมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เจ้าอาวาส วัดหนองเสือ" พื้นเหรียญไม่มีกลาก เพราะแกะบล้อกหน้าใหม่ ซึ่งเหรียญ​รุ่นนี้หากมีจาร หลวงพ่อจะจารคำว่า  "ยะ ธา พุธ โม นะ" กับ "มะ อะ อุ" ที่พื้นเหรี​ยญ

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๐๘" ซึ่งไม่ใช่ปีที่สร้างเหรียญ ใต้ปี พ.ศ. มีรอยร้าวของเหรียญเป็นเอกลักษณ์ พื้นเหรียญมีขี้กลาก หากเหรียญ​มีรอยจารหลวงพ่อจะจารคำว่า "อุธ ธัง อัธ โธ" กับ "โธ อุธ ธัง อัธ" ไว้ที่หลังเหรียญ​

         เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๖ (กฐินดารา)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒  เพื่อแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานกฐินของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่ แบบมีหูในตัวแบบเดี่ยวกับเหรียญรุ่นแรก แต่ได้แกะขึ้นมาใหม่ มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองแดงรมดำเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ 

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่นกฐินดารา เนื้อทองแดง 2512
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๖ กฐินดารา ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดงรมดำ

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่นกฐินดารา เนื้อทองแดง 2512-1
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๖ กฐินดารา ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหอมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เจ้าอาวาส วัดหนองเสือ" พื้นเหรียญไม่มีกลาก ในเหรียญ​ที่มีจาร ซึ่งเหรียญ​รุ่นนี้หลวงพ่อจะจารคำว่า "นะ มะ พะ ธะ" ที่พื้นเหรียญ

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ไม่มีเลขปี พ.ศ. โดยเหรียญ​ที่มีจารหลวงพ่อจะจารคำว่า "อุธ ธัง อัธ โธ" กับ "โธ อุธ ธัง อัธ" ไว้ที่หลังเหรียญ​

         เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๗ (๘ อ่อน)

         สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลังจากที่เหรียญกฐินดาราหมดไป ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่ แบบมีหูในตัวแบบเดี่ยวกับเหรียญรุ่นแรก โดยใช้บล็อกหน้าของเหรียญรุ่น ๕ แต่บล็อกด้านหลังได้แกะขึ้นมาใหม่ มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่น 7 2508 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น ๗ (๘ อ่อน) หลังปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหอมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เจ้าอาวาส วัดหนองเสือ" พื้นเหรียญไม่มีกลาก เพราะใช้บล็อกของเหรียญรุ่น ๕ มาปั๊ม ซึ่งเหรียญ​รุ่นนี้หากมีจาร หลวงพ่อจะจารคำว่า  "นะ มะ พะ ธะ" กับ "มะ อะ อุ" ไว้ที่เหรียญ​

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๐๘" ซึ่งไม่ใช่ปีที่สร้างเหรียญโดยปลายหางของเลข "๘" จะกระดกขึ้นไม่เหมือนรุ่นก่อนๆ ซึ่งเหรียญ​รุ่นนี้หากมีจาร หลวงพ่อจะจารคำว่า  "อุธ ธัง อัธ โธ" กับ "โธ อุธ ธัง อุธ" ไว้ที่เหรียญ​

         เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นพิเศษ

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๘  เพื่อแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานกฐินของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่(ค่อนข้างป้อม) แบบมีหูในตัว มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๑,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่นพิเศษ
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นพิเศษ ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหอมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหอม รุ่นพิเศษ"

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดหนองเสือ จ.กาญจนบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นปี ๑๙

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกในคราวพี่หลวงพ่อได้รับตำแหน่งสัญญาบัตรที่ พระครูธรรมรสพินิจ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองเหลือง เนื้ออัลปาก้า(หายาก) และเนื้อทองแดง เหรียญรุ่นนี้มีด้วยกัน ๒ บล็อก คือบล็อกเลข ๑๙ ใหญ่กับบล็อกเลข ๑๙ เล็ก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่น 4 2519 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นปี ๑๙ เล็ก ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่น 4 2519 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นปี ๑๙ ใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหอมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เจ้าอาวาส วัดหนองเสือ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูธรรมรสพินิจ" ซึ่งเหรียญ​รุ่นนี้หากมีจาร หลวงพ่อจะจารคำว่า  "นะ มะ พะ ธะ" หรือ "มะ อะ อุ" ไว้ที่เหรียญ​

         ด้านหลัง เป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๑๙" ซึ่งเป็นปีที่สร้างเหรียญ ซึ่งเหรียญ​รุ่นนี้หากมีจาร หลวงพ่อจะจารคำว่า  "อุธ ธัง อัธ โธ" กับ "โธ อุธ ธัง อุธ" ไว้ที่เหรียญ​

         เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่น อายุ ๘๐ ปี (ไม่ทัน)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อตั้งใจจะแจกในคราวที่หลวงพ่อทำบุญอายุครบ ๘๐ ปี แต่เนื่องจากหลวงพ่อหอมป่วยจนไม่สามารถปลุกเสกได้ และมรณภาพลงเสียก่อน เหรียญรุ่นนี้จึงถือว่าไม่ทันท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโลหะรูปไข่ย่อมุมแบบมีหูในตัว มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองแดง เนื้ออัลปาก้าชุบทอง และเนื้ออัลปาก้าชุปนิกเกิ้ล จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่น 80 ปี เนื้อทองแดง 2525
เหรียญหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่น อายุ ๘๐ ปี (ไม่ทัน) ปี พ.ศ. ๒๔๒๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหอมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหอม"

         ด้านหลัง เป็นรูปเสือและอักขระยันต์อุ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทำบุญอายุ ๘๐ ปี วัดหนองเสือ กาญจนบุรี" ซึ่งเป็นเหรียญที่ไม่ทันหลองพ่อ

         พระบูชาหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖   ลักษณะเป็นพระบูชารูปเหมือน หล่อด้วยทองเหลือง จัดเป็นพระบูชารุ่นแรกของหลวงพ่อหอม แต่สร้างไม่ทันท่าน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่นแรก
พระบูชาหลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ กาญจนบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหอมนั่งสมาธิเต็มองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ องค์หลวงพ่อนั่งบนฐานเขียง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ" 

         ด้านหลัง เป็นเรียบ ไม่มีอักขระใดๆ 

         ด้านใต้ฐาน กลวงไม่มีดินไทย

         ด้วยความที่เหรียญของหลวงพ่อหอม เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์และมีความต้องการของชาวบ้านจำนวนมาก ทำให้ทางวัดมีการสร้างเสริมและย้อนยุคขึ้นมาอีกหลังจากที่หลวงพ่อได้มรณภาพลงแล้ว โดยเหรียญที่ย้อนยุคนั้นโดยมากเลข ๐ ด้านหลังเหรียญจะค่อนข้างกลมไม่เป็นเหลี่ยมแบบข้าวหลามตัดเหมือนรุ่นที่ทัน นอกจากนี้เหรียญย้อนยุคบางรุ่นจะมีการตอกโค้ด เพื่อแบ่งแยกเหรียญไว้อย่างชัดเจน. 

เรียบเรียง : หนังสือชีวประวัติพระครูธรรมรสพินิจ (หลวงพ่อหอม วัดหนองเสือ) ของคุณหวังจิตต์ อัตต์สินทอง

ผู้ให้ข้อมูล : คุณสุรินทร์ ทองเรือง

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้