วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รวมพระหล่อประจำวันหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ของดีที่คนรู้น้อย

หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จังหวัดสมุทรสงคราม

          หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ นอกจากที่ท่านได้สร้างเหรียญพระประจำวันรุ่นต่างๆแล้ว ท่านยังได้จัดสร้างพระหล่อประจำวันขึ้นอีกด้วย จากประวัติกล่าวว่าพระชุดนี้ทำการหล่อขึ้นที่วัดสุทัศน์ ในราวปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕ หลังจากสร้างเสร็จหลวงปู่ใจ จึงนำกลับไปปลุกเสกและแจกจ่ายที่วัดเสด็จอีกทีหนึ่ง มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลือง ซึ่งใช้การหล่อโบราณในการสร้าง ทำให้พระดูเข้มขลัง สวยงาม เนื้อหาจัดจ้าน

          ปัจจุบันเป็นที่เสาะแสวงหาของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ทำให้สนนราคาขยับขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

พระหล่อประจำวัน หลวงปุ่ใจวัดเสด็จ

          สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕  ลักษณะเป็นพระหล่อโบราณ สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง สามารถแยกออกเป็น ๗ บล็อกตามจำนวนวัน สามารถจำแนกออกเป็นพิมพ์ต่างๆ ได้ดังนี้

          ๑. พระหล่อประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันอาทิตย์

          สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง โดยให้วิธีการหล่อแบบโบราณเข้าดินไทย ในองค์ที่ผ่านการใช้จะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียว จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้
พระประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันอาทิตย์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕

          พุทธลักษณะ  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางถวายเนตร มีลักษระพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) มีฐานบัวคว่ำ-บัวหงายรอบรับพระบาท

          ด้านใต้ฐาน  เรียบมีรอยตะไบละเอียด สวยงาม

          ๒. พระหล่อประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันจันทร์

          สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง โดยให้วิธีการหล่อแบบโบราณเข้าดินไทย ในองค์ที่ผ่านการใช้จะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียว จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

พระประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันจันทร์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕

          พุทธลักษณะ  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร มีลักษณะพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ(อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า มีฐานบัวคว่ำ-บัวหงายรอบรับพระบาท

          ด้านใต้ฐาน  เรียบมีรอยตะไบละเอียด สวยงาม

          ๓. พระหล่อประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันอังคาร

          สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง โดยให้วิธีการหล่อแบบโบราณเข้าดินไทย ในองค์ที่ผ่านการใช้จะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียว จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

พระประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันอังคาร(บัวใหญ่) ปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕

          พุทธลักษณะ  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน มีลักษณะพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียร และมีพระเขนย (หมอน) รองรับ ที่ฐานพระเป็นฐานบัวคว่ำ-บัวหงาย สวยงาม

          ด้านใต้ฐาน  เรียบมีรอยตะไบละเอียด สวยงาม

          ๔. พระหล่อประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันพุธ

          สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง โดยให้วิธีการหล่อแบบโบราณเข้าดินไทย ในองค์ที่ผ่านการใช้จะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียว จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

พระประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันพุธ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕

          พุทธลักษณะ  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางอุ้มบาตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราวสะเอวใต้องค์พระมีฐานบัวคว่ำ-บัวหงายรองรับพระบาท

          ด้านใต้ฐาน  เรียบมีรอยตะไบละเอียด สวยงาม

          ๕. พระหล่อประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันพฤหัสบดี

          สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง โดยให้วิธีการหล่อแบบโบราณเข้าดินไทย ในองค์ที่ผ่านการใช้จะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียว จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

พระประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันพฤหัสบดี ปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕

         พุทธลักษณะ  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย ใต้องค์พระมีฐานบัวคว่ำ-บัวหงายรองรับพระบาท

          ด้านใต้ฐาน  เรียบมีรอยตะไบละเอียด สวยงาม

          ๖. พระหล่อประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันศุกร์

          สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง โดยให้วิธีการหล่อแบบโบราณเข้าดินไทย ในองค์ที่ผ่านการใช้จะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียว จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

พระประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันศุกร์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕

          พุทธลักษณะ  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางรำพึง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกัน ยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ใต้องค์พระมีฐานบัวคว่ำ-บัวหงายรองรับพระบาท

          ด้านใต้ฐาน  เรียบมีรอยตะไบละเอียด สวยงาม

          ๗. พระหล่อประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันเสาร์

          สร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง โดยให้วิธีการหล่อแบบโบราณเข้าดินไทย ในองค์ที่ผ่านการใช้จะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียว จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

พระประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันเสาร์ ปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕

          พุทธลักษณะ  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางนาคปรก มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร

          ด้านใต้ฐาน  เรียบมีรอยตะไบละเอียด สวยงาม

         ปัจจุบันพระหล่อประจำวันหลวงปู่ใจ เล่นหาสับสนกันมาก เนื่องจากมีพระหล่อประจำวันของที่อื่นๆ พยายามยัดเข้ามาเป็นของหลวงปู่ใจ เพื่อให้ขายได้ราคาดีขึ้น ซึ่งพระประจำวันเหล่านั้นล้วนแตกต่างจากพระประจำวันของหลวงปู่ใจ อย่างชัดเจน พุทธคุณของพระหล่อประจำวันโดดเด่นเรื่องทำมาค้าขาย โชคลาภ และคลาดแคล้ว เป็นที่แสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมาย พิมพ์ที่นิยมหายาก ราคาเล่นหากันมิใช่ถูก ใครมีครอบครองไว้จงเก็บไว้ให้ดี.


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น