โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทองดี วัดคูหาสวรรค์ ศิษย์เอกหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาฯ ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อทองดี วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี
หลวงพ่อทองดี วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี

         หลวงพ่อทองดี วัดคูหาสวรรค์ หรือ พระครูธรรมวรทัต อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี ท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เป็นอย่างมาก พื้นเพท่านเป็นคนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

         หลวงพ่อทองดี ท่านมีนามเดิมว่า ทองดี สกุลเดิม แดงบุรี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๒  ณ บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โยมบิดาชื่อนายเหลียง แดงบุรี โยมมารดาชื่อนางพร แดงบุรี โดยท่านเป็นบุตรคนที่ ๒ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ท่านมีอายุครบบวช จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธ แรม๕ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้รับฉายาว่า "ปุสฺสทตฺโต"  โดยมี

         พระครูธรรมสุนทร (ติ๊ว นนฺทสาโร) เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระปลัดเปลี่ยว รองเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการพ่วง วัดคลองตันราษฏร์บำรุง สมุทรสาคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดคูหาสวรรค์ เพื่อศึกษาวิชาอาคมต่างๆ กับหลวงพ่อติ้ว ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ จนสำเร็จวิชาอาคมต่างๆจนหมดสิ้น

ภาพถ่ายหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี
หลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อทองดี

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ หลังจากที่หลวงพ่อทองดี ท่านบวชได้ ๑๑ พรร๋ษา ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ เพื่อช่วยหลวงพ่อกิ๋น ที่ชราภาพมากแล้วดูแลวัด

         ปี พ.ศ.๒๔๘๖ พระอธิการกึน ที่ชราภาพได้ลาสิกขาไป ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงได้นิมนต์ท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ สืบแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดคูหาสวรรค์ เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ วัดตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ 

         วัดคูหาสวรรค์  เดิมมีชื่อว่า "วัดสวนพริก" เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนเตียนชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวน ปลูกผักต่างๆ และนิยมปลูกพริกบางช้าง จนมีชื่อเสียง โดยวัดมีอันดับเจ้าอาวาสปกครองดังนี้

         ๑. พระอธิการไซ พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๔๘

         ๒. พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อติ้ว) พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๗๔

         ๓. พระปลัดเปลี่ยว พ.ศ. ๒๔๗๔ (ครองวัดห้าเดือนก็มรณภาพ)

         ๔. พระอธิการทองสุข พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๘๐ (ลาสิกขา)

         ๕. พระอธิการกึน พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๖ (ลาสิกขา)

         ๖. พระครูธรรมวรทัศ (หลวงพ่อทองดี) พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๒๙

         ๗. พระปลัดทิม ปญฺญภาโส พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๗

         ๘. พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล ปญฺญาวโร ป.ธ.๓)​ เจ้าคณะตำบลท่านัด พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน

         หลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และสร้างความเจริญให้กับชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

         ปี พ.ศ.๒๕๑๙ ด้วยคุณงามความดีของท่าน ท่านจึงได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามที่ พระครูธรรมวรทัต

         หลวงพ่อทองดี ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เวลา ๑๗ นาฬิกาเศษ นับรวมสิริอายุได้ ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา 

วัตถุมงคลของหลวงพ่อทองดี วัดคูหาสวรรค์

         เหรียญหลวงพ่อทองดี วัดคูหาสวรรค์ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และปลุกเสกเรื่อยมาเพื่อแจกในงานสร้างศาลาการเปรียญ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบเดียวกับเหรียญปาดตาลของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม โดยหลวงพ่อปลุกเสกเดี่ยวตลอดไตรมาส มีการสร้างเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๕,๐๐๐ เหรียญ ด้วยเงิน ๒,๕๐๐ บาท (สมัยนั้น)

เหรียญหลวงพ่อทองดี วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี 2514 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อทองดี วัดคูหาสวรรค์ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดงรมดำ ของพระครูธรรมธรรัตนะ วัดใหม่ต้นกระทุ่ม

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อทองดีครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อทองดี" ของรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีอักขรยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดคูหาสวรรค์"


ข้อมูล :  

๑.หนังสือสามเดือนคูหาสวรรค์ ตีพิมพ์เมื่อ ปี ๒๕๑๙
๒.หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พระครูธรรมวรทัต(ทองดี). ตีพิมพ์เมื่อปี ๒๕๓๐

ของพระครูธรรมธรรัตนะ เจ้าอาวาสวัดใหม่ต้นกระทุ่ม

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้