โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถภุมงคลหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี เกจิยุคเก่าที่ยังไม่ค่อยทราบประวัติ

ภาพถ่ายหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี
หลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี

         หลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง ท่านถือเป็นพระเกจิยุคเก่าอีกรูปหนึ่งของตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างขึ้นในสมัยของพระครูวิธานศาสนกิจ (หลวงพ่อเทียบ)

         และเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ไม่มีประวัติของหลวงพ่อหลงบันทึกไว้เลย จะมีก็เพียงแต่บันทึกทำเนียบเจ้าอาวาสของวัดเท่านั้นที่พอจะทำให้ทราบว่า ท่านมีฉายาว่า "จนฺทสุวณโณ" แต่ไม่มีบันทึกถึงพระอุปัชฌาย์ของท่าน

         นอกจากนี้ยังมีบันทึกว่าปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระอธิการวงศ์ ชินวโส เจ้าอาวาสวัดทุ่งหญ้าคมบางได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงนิมนต์ให้หลวงพ่อหลง ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดทุ่งหญ้าคมบาง เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๘ เป็นวัดของชาวไทยวนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในราชบุรีตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

         ศาลาการเปรียญมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตรกรรมเป็นศาลาขนาดใหญ่ มี ๒ ชั้น 

         จากปากคำของคุณตาพลอย เอี่ยมทราย ชาวบ้านที่ทันเห็นการสร้างศาลาตั้งแต่ต้น ศาลาหลังนี้น่าจะสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๗ ช่วงหลังจากการซ่อมแซมภาพจิตรกรรมที่ระเบียงวัดพระแก้วเล็กน้อย 

         โดยมีช่างชื่น ชาวอัมพวาเป็นผู้เขียนภาพบนเพดานและพุทธประวัติตอนต้นบนไม้คอสอง

         ส่วนภาพพุทธประวัติช่วงท้ายเป็นฝีมือของช่างกลม คนแถบคลองประดู่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ ในสมัยของหลวงพ่อเภา โดยมีทำเนียบเจ้าอาวาสที่มีการบันทึกไว้ดังนี้

         ๑. พระปา

         ๒. พระคำ

         ๓. พระปิ่น

         ๔. พระถีร์ ถิรคุโณ พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๕๗

         ๕. พระอธิการวงศ์ ชินวโส พ.ศ.๒๔๕๗-๒๔๗๕

         ๖. พระครูหลง จนฺทสุวณโณ พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๙๕

         ๗. พระพวน (รักษาการเจ้าอาวาส)

         ๘. พระอธิการเภา เขมาภิรโต พ.ศ.๒๔๙๕-๒๔๙๙

         ๙. พระครูวิธานศาสนกิจ(เทียบ ปณีโต) พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๔๕

         ๑๐. พระอธิการเขียว โชติโย พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๖๒

         หลวงพ่อหลง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงได้มรณภาพลง นับเวลาที่ครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งหญ้าคมบางเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง

         เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ในสมัยของพระอธิการเทียบ เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้ในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อเทียบ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี 2510 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี 2510 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหลงครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลง จนทสุวณฺโณ วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์พระอธิการเทียบ ปณีโต จ.ณ.ต.ดอนแร่ ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ในสมัยของพระอธิการเทียบ เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้ในงานฉลองพระอุโบสถของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี รุ่น 2 2513 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี รุ่น 2 2513 อัลปาก้าชุบนิเกิ้ล
เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้ออัลปาก้าชุบนิเกิ้ล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหลงครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลง จนทสุวณฺโณ วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานฉลองพระอุโบสถ ๒๕๑๓"

         เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ในสมัยของพระอธิการเทียบ เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้ในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อเทียบ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง และเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี รุ่น 3 2519 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อหลง วัดทุ่งหญ้าคมบาง รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อหลงครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลง จนทสุวณฺโณ วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี"

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นรูปพัดยศ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกพระครูวิธานศาสนกิจ วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี ๒๕๑๙"

         เหรียญพระพุทธชินราช วัดทุ่งหญ้าคมบาง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ในสมัยของพระอธิการเทียบ เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้ในงานผูกพัทธสีมาทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปสามเหลี่ยมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระพุทธ วัดทุ่งหญ้าคมบาง ราชบุรี รุ่นแรก 2499 ทองเหลือง
เหรียญพระพุทธชินราช วัดทุ่งหญ้าคมบาง ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระพุทธชินราช ประทับนั่งบนฐานบัว ๒ ชั้น 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานผูกพัทธสีมา วัดทุ่งหญ้าคมบาง ร.บ. ๒๔๙๙"

 

 

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

  • ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อส่วน วัดป่าไก่ ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้