โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์ พระอาจารย์ของพระเกจิดังราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังค์ ราชบุรี
หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์ ราชบุรี

         หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์ ท่านเกิดในปี พ.ศ. ๒๓๗๗ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้มีการจดบันทึกชื่อโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน และชีวิตในวัยเยาว์ของท่านไว้อย่างละเอียด

         ปี พ.ศ. ๒๓๙๗ ท่านมีอายุครบบวช ท่านได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ (ชื่อเดิมของวัด) ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "ธมมฺโชติ" โดยมี

          พระอธิการหงษ์ วัดโพธิ์บัลลังก์ เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้จำพรรษาที่วัดโพธิ์บัลลังก์เรื่อยมา จนพระอธิการหงษ์ถึงแก่มรณภาพ ชาวบ้านและคณะศิษย์วัดโพธิ์บัลลังก์จึงได้นิมนต์หลวงพ่อเกิดขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสืบแทน

         วัดโพธิ์บัลลังก์ เป็นวัดราษฏร์สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านโพธิ์ ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๓ เดิมชื่อวัดโพธิ์ เพราะในบริเวณวัดมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง มีพระอธิการหงษ์เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก พอมาถึงยุคที่หลวงพ่อเกิดเป็นเจ้าอาวาสได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดโพธิ์บัลลังก์ และใช้ชื่อนี้จวบจนปัจจุบัน วัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒

         หลังจากที่หลวงพ่อเกิดได้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ จนวัดเจริญขึ้นตามลำดับ และมีชื่อเสียงเป็นอันมากในสมัยนั้น

         หลวงพ่อเกิดท่านยังเก่งกาจในวิชาหลายแขนง และเป็นพระอาจารย์สั่งสอนสรรพวิชาต่างๆ ให้กับพระเกจิชื่อดังมากมายอาทิ เช่น หลวงพ่อดี วัดบ้านยาง หลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ หลวงพ่อล้น วัดหัวหิน หลวงพ่อเชย วัดท่าผา หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม และหลวงพ่อหวาน วัดโพธิ์บัลลังก์ (เจ้าอาวาสวัดรูปถัดมา)

         หลวงพ่อเกิด ท่านสำเร็จอภิญญารู้เห็นเหตุการณ์ข้างหน้า ดังจะเห็นได้จากในสมัยก่อนหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จขึ้นนมัสการท่านที่วัดโพธิ์บัลลังก์ ก็ได้พบว่าท่านได้เตรียมที่ประทับไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ท่านเสด็จมาในการส่วนพระองค์ ไม่ได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด 

         และจากเหตุการณ์ในคราวนั้นเองหลวงพ่อเกิด ท่านจึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูเมธาธิการ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๐ เป็นรูปแรกของจังหวัดราชบุรี

         หลวงพ่อเกิด ท่านเป็นทั้งอุปัชฌาย์และอาจารย์ผู้สอนอาคมให้กับพระในเขตบ้านโป่งทุกรูป ซึ่งพระทุกรูปล้วนมีชื่อเสียงแทบทั้งสิ้น

          ตามบันทึกว่าท่านสามารถบอกถึงอนาคตของทุกคนได้หมด และด้วยความที่ท่านอายุยืน เมื่อเหตุการณ์ที่ท่านทำนายไว้เป็นจริงดังนั้น และท่านยังมีชีวิตอยู่คนที่ได้รับคำทำนายไปจึงศรัทธาหลวงพ่อเป็นอย่างมาก

         หลวงพ่อเกิด ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ นับรวมสิริอายุได้ ๑๐๐ ปี ๘๐ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์

         เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังค์ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เพื่อแจกในงานศพท่าน ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยอัดกระบอก มีหูเชื่อม ปลุกเสกโดยหลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อและคณะศิษย์ท่านได้แก่หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงพ่อหวาน วัดโพธิบัลลังก์ หลวงพ่อล้น วัดหัวหิน หลวงพ่อเชย วัดท่าผา มีการสร้างด้วยกันเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังค์ ราชบุรี รุ่นแรก 2480 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังค์ ราชบุรี รุ่นแรก 2480 อัลปาก้า-2
เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์ ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเกิดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาขอมที่ใต้องค์หลวงพ่ออ่านได้ว่า "ธมฺมโชติ" ซึ่งเป็นฉายาของท่าน

         ด้านหลัง มีภาพจำลองพระธรรมจักร ใต้พระธรรมจักรมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฌาปนานุสร" 

         เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์ รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลวงพ่อหวานอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์บัลลังก์เป็นผู้สร้าง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว ปลุกเสก ซึ่งหลวงพ่อหวาน นั้นท่านเป็นพระเกจิที่มีอาคมแก่กล้าอีกรูปหนึ่ง มีการสร้างด้วยกันเนื้อทองเหลือง และเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังค์ ราชบุรี รุ่นสอง 2503 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์ ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้อทองเหลือง

เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังค์ ราชบุรี รุ่นสอง 2503 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์บัลลังก์ ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเกิดครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาขอมที่ใต้องค์หลวงพ่ออ่านได้ว่า "ธมฺมโชติ" ซึ่งเป็นฉายาของท่าน

         ด้านหลัง มีภาพจำลองพระธรรมจักร ใต้พระธรรมจักรมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฌาปนานุสร"


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง
บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ19 ส.ค. 2566 22:23:00

  ผู้เขียนเว็บไซต์นี้ชื่ออะไรหรอคะ พอดีจะเอาไปทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะ ต้องอ้างอิงแต่หาชื่อไม่เจอค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้ชื่อว่า ส.แม่กลอง แทนได้เลยครับ ขอบคุณ​มาก​ครับ​

   ลบ

ค้นหาบล็อกนี้