โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม(วัดบางไผ่เตี้ย) สมุทรสาคร

ภาพถ่ายหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม วัดบางไผ่เตี้ย สมุทรสาคร
หลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย) จังหวัดสมุทรสาคร

         หลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางไผ่เตี้ย รูปที่ ๕ ท่านมีนามเดิมว่า แง รองทอง พื้นเพเป็นคนบางไผ่เตี้ย ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ โยมบิดาชื่อนายเงิน รองทอง แต่ไม่ปรากฏชื่อของโยมมารดา 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ หลวงพ่อแง ท่าน อายุได้ ๓๕ ปี ท่านเกิดความเบื่อหน่ายทางโลก จึงได้ตัดสินใจอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ (วัดโพธิ์ราษศรัทธาธรรม) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้รับฉายาว่า "ปาสาธิโก" โดยมี

         พระครูปุริมานุรักษ์ (หลวงพ่อคล้าย) วัดศิลามูล เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอาจารย์เขียว เป็นพระกรรมาวาจาจารย์ 

         พระอาจารย์ยุทธ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลักจากท่านบวชก้อได้ศึกษาวิชาความรู้กับหลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล แล้วจึงเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดดอนโฆสิตาราม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ท่านจึงได้มีโอกาส สนิทสนมกับ พระครูนาควุฒาจารย์(หลวงปู่ตั้ง วัดใหม่เจริญราษฎร์) หลวงปู่แขก วัดบางปลา หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ และหลวงปู่โน็ต วัดศิริมงคล

         วัดเจริญสุขาราม หรือ วัดบางไผ่เตี้ย ก่อตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ วัดตั้งอยู่บริเวณริมคลองหมาหอน ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยตระกูลปั้นอุดม และตระกูลมิลาวรรณ ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างสำนักสงฆ์ ทั้งหมด ๕ ไร่ ซึ่งในพื้นที่นี้มีไผ่ขนาดเล็กขึ้นเต็มพื้นที่

         โดยมีพระมหาเล่า เป็นเจ้าอาวาสปกครององค์แรก ต่อมาเมื่อพระมหาเล่า ได้มรณภาพลง 

         พระอาจารย์เปลี่ยน จึงขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทน มาสืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสและปกครองสำนักสงฆ์ ตลอดจนมาถึงมรณภาพลง

         พระอาจารย์อ่อน จึงขึ้นเป็นเจ้าอาวาสดูแลวัดต่อมา และในยุคนี้เองชาวบ้านเริ่มมีความศรัทธา เริ่มเข้าวัดมากขึ้น จึงได้มีการยกฐานะจากสำนักสงฆ์ ขึ้นเป็นวัดบางไผ่เตี้ย จวบจนสิ้นบุญของอาจารย์อ่อน 

         พระอาจารย์โอด ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  และปกครองดูแลวัดจนท่านมรณะภาพลง ชาวบ้านบางไผ่เตี้ยได้มีความศรัทธามากขึ้นจึงได้จัด พิธีปลงศพให้อย่างสมเกียติ์ และในช่วงงานพิธีปลงศพของพระอาจารย์โอด นั้นหลวงพ่อแง ท่านได้ทางมาร่วมในงานปลงศพของหลวงพ่อโอดด้วย

         หลังจากพิธีปลงศพอาจารย์โอดเสร็จสิ้นไปแล้ว ทางอุบาสกอุสิกกาตลอดจนผู้มีศรัทธา กับวัดบางไผ่เตี้ย ได้เห็นศิลจริยาวัตรอันงดงามของท่านอาจารย์แงไม่มีที่ติอันใด จึงได้พร้อมใจกันอาราธนา ท่านอาจารย์แง ให้ช่วยรับหน้าที่ปกครองวัดบางไผ่เตี้ยไปก่อน 

         แม้ว่าหลวงพ่อแงจะปกิเสธ ว่าด้วยติดขัตซึ่งเป็นสังกัดธรรมยุตนิกาย แต่ชาวบ้านก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคอันใด ถึงเวลาลงทำสังฆกรรมก็ต่างคนต่างทำสังฆกรรมในสังกัดของตนไป ก็อยู่ร่วมกันได้ไม่มีปัญหาอันใด ท่านจึงไม่มีเหตุให้ปฏิเสธได้ จึงรับนิมนต์เป็นเจ้าอาวาสดูและวัดสืบต่อมา 

         หลังจากหลวงพ่อได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านก็มิได้นิ่งนอนใจ ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ รวมถึงการสร้างพระอุโบสถไม้สัก แทนหลังเก่าที่ผุพัง นอกจากนี้ท่านยังสั่งสอนและพัฒนาจิตใจของชาวบ้านให้อยู่ในศีลในธรรมอีกด้วย

         หลวงพ่อแง ปกครองวัดเรื่อยมาจนมรณภาพลง เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ หรือวัดลอยกระทงในปีนั้นพอดี นับรวมสิริอายุได้ ๖๙ ปี ๓๔ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม(วัดบางไผ่เตี้ย)

         เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อหารายได้สร้างพระอุโบสถของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก 2490 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม(วัดบางไผ่เตี้ย) รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองพระทศพลญาณ พระประธานศักดิื์สิทธิ์ของวัดเจริญสุขาราม ประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย รอบองค์พระมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกการสร้างพระอุโบสถของพระอธิการแง ปาสาธิโก วัดเจริญสุขาราม" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกที่สามารถสร้างพระอุโบสถจนแล้วเสร็จ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 2 2495 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม(วัดบางไผ่เตี้ย) รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองพระทศพลญาณ พระประธานศักดิื์สิทธิ์ของวัดเจริญสุขาราม ประทับบนฐานชุกชีสวยงาม รอบองค์พระด้านบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดเจริญสุขาราม"  ใต้รูปองค์พระ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระทศพลญาณ" 

         ด้านหลัง เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระยันต์มอญอ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ด้านบนของรูปมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอธิการแง(โกศล)" 

         เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม รุ่น ๓

         สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้ก้บทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง เนื้อทองแดง และเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 3 2500 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม(วัดบางไผ่เตี้ย) รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 3 2500 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม(วัดบางไผ่เตี้ย) รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้ออัลปาก้าชุปนิเกิ้ล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อโกศล(แง) ปาสาธิโก" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์มอญ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเจริญสุขาราม (บางไผ่เตี้ย)​ ต.บางกะเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร"  

         เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม รุ่น ๔

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด โดยแกะบล็อกคล้ายกับเหรียญรุ่น ๓ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง เนื้อทองแดง และเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม รุ่น 4 2510 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม(วัดบางไผ่เตี้ย) รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้ออัลปาก้าชุปนิเกิ้ล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อแงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโกศล(แง) ปาสาธิโก" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์มอญ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเจริญสุขาราม (บางไผ่เตี้ย)​ ต.บางกะเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร"  

         พระหยดน้ำหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระหยดน้ำ เนื้อผงผสมใบลานและผงว่าน ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญนอกจากมีผงวิเศษ และผงพุทธคุณต่างๆแล้ว ยังมีผงที่หลวงพ่อแง ลบผงเองผสมอยู่อีกด้วย จัดเป็นพระที่หายากของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

กลีบบัวหลวงพ่อแง วัดบางไผ่เตี้ย สมุทรสาคร รุ่นแรก 2507
พระพิมพ์หยดน้ำหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม(วัดบางไผ่เตี้ย) ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธปางสมาธิประทับภายในกลีบบัว ๓ ชั้น เป็นเอกลักษณ์

         ด้านหลัง เรียบแบบหลังเต่า ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ

         สมเด็จขี่เสือหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงผสมใบลานและผงว่าน ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญนอกจากมีผงวิเศษ และผงพุทธคุณต่างๆแล้ว ยังมีผงที่หลวงพ่อแง ลบผงเองผสมอยู่อีกด้วย จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระผงพิมพ์ขี่เสือหลวงพ่อแง วัดบางไผ่เตี้ย สมุทรสาคร 2485
พระสมเด็จพิมพ์ขี่เสือหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม(วัดบางไผ่เตี้ย) ปี พ.ศ. ๒๕๐๗

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธปางสมาธิประทับนั่งบนหลังเสือ องค์พระมีเส้นซุ้มและครอบแระฆังคล้ายพระสมเด็จ ข้างครอบแก้วมีวงกลม ๒ วงเป็นเอกลักษณ์

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ

         สมเด็จนั่งหัวเสือหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อผงผสมใบลานและผงว่าน ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญนอกจากมีผงวิเศษ และผงพุทธคุณต่างๆแล้ว ยังมีผงที่หลวงพ่อแง ลบผงเองผสมอยู่อีกด้วย จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระผงพิมพ์ขี่หัวเสือหลวงพ่อแง วัดบางไผ่เตี้ย สมุทรสาคร 2485
พระสมเด็จนั่งหัวเสือหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม(วัดบางไผ่เตี้ย) ปี พ.ศ. ๒๕๐๗

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธปางสมาธิประทับนั่งบนหัวเสือ องค์พระมีเส้นซุ้มลายกนก ข้างซุ้มกนกมีวงกลม ๒ วงเป็นเอกลักษณ์

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ

         สมเด็จหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์สมเด็จสี่เหลี่ยม เนื้อผงพุทธคุณสีขาว ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญนอกจากมีผงวิเศษ และผงพุทธคุณต่างๆแล้ว ยังมีผงที่หลวงพ่อแง ลบผงเองผสมอยู่อีกด้วย จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จหลวงพ่อแง วัดบางไผ่เตี้ย สมุทรสาคร รุ่นแรก 2507
สมเด็จหลวงพ่อแง วัดเจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย) รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๗

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสมเด็จฐาน ๓ ชั้น พื้นองค์พระส่วนใหญ่จะมีรอยจารอักขระยันต์มอญเป็นเอกลักษณ์

         ด้านหลัง เรียบ มีจารอักขระยันต์มอญ

 

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้