โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม สมุทรสงคราม ศิษย์สายตรงหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัยและหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม

ภาพถ่ายหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อสิน (ติสส) วัดสาธุวนาราม ตำบลบ้านแค อำเภออัมพวา จัวหวัดสมุทรสงคราม ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย โดยท่านฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแก้วตั้งแต่ยังเป็นฆราวาส 

         ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ หลังจากที่หลวงพ่อแก้ว มรณภาพลงได้ประมาณ ๒ ปี หลวงพ่อสินจึงได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ โดยอุปสมบท ณ พัทสีมาวัดช่องลม จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับฉายาว่า "ติสส" โดยมี

         หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดช่องลมและฝากตัวเป็นศิษย์ร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม ต่อมาหลวงพ่อสินได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อบ่ายให้ไปก่อสร้างวัดศาลาพวงมาลัย ซึ่งเป็นชื่อเดิมในสมัยนั้น ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดสาธุวนาราม" ให้สำเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย ที่ล่วงลับไปแล้ว 

         ในระยะแรกของการก่อสร้างวัดศาลาพวงมาลัย หลวงพ่อสินต้องเดินทางระหว่างวัดช่องลมกับวัดศาลาพวงมาลัย อยู่บ่อยครั้งจนคุ้นชินและเลื่อมใสจากชาวบ้านในแถบนั้น 

         ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ เมื่อวัดสร้างเสร็จในบางส่วน ชาวบ้านจึงได้รับอาราธนาให้หลวงพ่อสิน อยู่จำพรรษาอย่างถาวรที่วัดศาลาพวงมาลัย 

ภาพถ่ายหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม สมุทรสงคราม

          เมื่อหลวงพ่อสินอยู่จำพรรษาที่วัดศาลาพวงมาลัย ท่านได้เริ่มสร้างโรงเรียนวัดสาธุฯ ขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดสาธุชนารามเป็นที่เรียน ปัจจุบันโรงเรียนสร้างขึ้นบนที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดเสด็จ มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา เพื่อสร้างความเจริญให้กับชุมชน ที่อยู่ใกล้วัดศาลาพวงมาลัย และเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่บุตร-ธิดาของคนในพื้นที่ 

         ในสมัยนั้นราว ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ วัดศาลาพวงมาลัย ยังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่ ชาวบ้านจึงได้ให้ท่านรับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส เพื่อจะได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัดในกาลต่อไป 

         ใน ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ หลวงพ่อสิน ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาพวงมาลัย 

         หลวงพ่อสิน มรณภาพลงเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ยังความโศกเศร้าเสียใจมายังชาวบ้านวัดสาธุวนารามเป็นอย่างยิ่ง.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม

         เหรียญหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม รุ่นแรก พิมพ์ยันต์ห้า

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม รุ่นแรก ปี 2495 เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ พิมพ์ยันต์ห้า เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน

เหรียญหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม รุ่นแรก ปี 2495 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ พิมพ์ยันต์ห้า เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อสินครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ ไม่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสิน" 

         ด้านหลัง มียันต์พระเจ้าห้าพระองค์

         เหรียญหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม รุ่นแรก พิมพ์สามแถว

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว จะต่างกับพิมพ์ยันต์ห้าที่บล็อกด้านหลัง แต่ด้านหน้าใช้บล็อกเดียวกัน มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม รุ่นแรก ปี 2495 ยันต์สามแถว เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อสิน วัดสาธุวนาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ พิมพ์ยันต์สามแถว เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อสินครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ ไม่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อสิน" 

         ด้านหลัง มียันต์ปรากฏจำนวน ๓ แถว ตามชื่อพิมพ์

         พระยอดธง วัดสาธุวนาราม รุ่นแรก

         สร้างในราวปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นพระที่ใช้วิธีการเทหล่อแบบโบราณ โดยองค์พระจะมีเดือยที่ก้น สร้างด้วยเนื้อโลหะะผสมแก่ทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่มีการจดบันทึกไว้ 

         สมัยก่อนเล่ากันว่า หลวงพ่อสินท่านได้แจกจ่ายพระยอดธงของหลวงพ่อบ่ายให้กับชาวบ้านญาติโยมที่มีส่วนช่วยเหลือในการก่อสร้างวัดศาลาพวงมาลัยในระยะต้นๆ และผู้ที่ได้รับแจกในสมัยนั้นรู้ว่าเป็นพระหลวงพ่อบ่าย เพราะหลวงพ่อสินบอกไว้ 

         แต่มาถึงสมัยนี้คนรุ่นหลังกลับเลือน ๆ กันไปเสียแล้ว ส่วนใหญ่เข้าใจเป็นพระที่หลวงพ่อสินสร้างไว้ในสมัยแรก ๆ ที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส และมักเรียกกันว่า "พระยอดธงวัดสาธุชนาราม รุ่นแรก"

พระยอดธง วัดสาธุวนาราม สมุทรสงคราม ปี 2470
พระยอดธง วัดสาธุวนาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๐

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลององค์พระพุทธปางสมาธิ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ แบบพระยอดธงทั่วไป

         ด้านหลัง มีผ้าสังหาฏิพาดยาวตลอดองค์พระ 

         ด้านใต้องค์พระ มีเดือยสำหรับการเทชนวน โดยเดือยมี ๒ เดือย เรียงกันอย่างในภาพ

 

 โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้