โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า ราชบุรี อีกหนึ่งพระดีของเมืองโพธาราม

หลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า ราชบุรี

         หลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า หรือ พระครูสุวรรณสารคุณ (อยู่ ธมฺมสโร) ท่านเป็นคนราชบุรีโดยกำเนิด ท่านมีนามเดิมว่า อยู่ นามสกุล ภูมิอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๔ ณ บ้านสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อเยาว์วัยได้ศึกษาอักษรสมัยที่สำนักสร้อยฟ้า จนมีความรู้แตกฉานในตัวหนังสือไทยและหนังสือขอมเป็นอย่างดี

         วัดสร้อยฟ้า สร้างเมื่อก่อนปี พ.ศ. ๒๓๓๒ ประกาศตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๒ โดยมีนายฟ้า และนางสร้อย เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด จึงใช้ชื่อวัดตามผู้ถวายทิ่ดินให้ และเริ่มสร้างอาคารเสนาสนะเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

         เมื่อหลวงพ่ออยู่ มีอายุครบ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสร้อยฟ้า เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้รับฉายาว่า "ธมฺมสโร" โดยมี

         พระครูศรัทธาสุนทร(กล่อม) วัดขนอน เป็นพระอุปัชฌาย์ 
         พระครูธรรมเสนานี(แดง) วัดโพธาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
         พระอธิการเอก วัดสร้อยฟ้า เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         ภายหลังอุปสมบทแล้ว ท่านได้ย้ายไปศึกษาวิชาที่สำนักวัดโตนดราย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อสำเร็จแล้ว ท่านได้กลับมาสำนักวัดสร้อยฟ้าตามเดิม 


หลวงพ่อสิงห์ พระพุทธรูป​ศักดิ์สิทธิ์ของวัดสร้อยฟ้า ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงพ่ออยู่ ได้รับนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยฟ้า เมื่อเจ้าอาวาสวัดสร้อยฟ้ามรณภาพลง ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบมา 

         หลังจากที่หลวงพ่ออยู่ ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านได้ปกครองภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จนเป็นที่เคารพของสาธุชนทั่วไป

         นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้มีความรุ้ความสามารถแตกฉานในพระปริยติธรรม ท่านส่งเสริมสนับสนุนผู้มีความตั้งใจศึกษาจนกระทั่งตั้งเป็นสำนักเรียน และท่านยังมีความรู้ในเรื่องของการต้มยา รักษาโรคภัยไข้เจ็บจนเป็นที่รุ้จักทั้งใกล้ ทั้งไกลว่า "หลวงปู่ วัดสร้อยฟ้า" 

รูปหล่อเท่าองค์จริง หลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า ราชบุรี


         ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ จากการที่ท่านยังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมอีกมาก อุปการะการศึกษาฝ่ายประชาบาลด้วยดีเสมอมา ด้วยคุณงามความดีดังกล่าวทำให้ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้า และตำบลชำแระ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลวงพ่ออยู่ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ "พระครูสุวรรณสารคุณ"

หลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า ราชบุรี
หลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า ราชบุรี

         หลวงพ่ออยู่ เมื่อล่วงเข้าปัจฉิมวัย โดยปกติท่านเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง จนคืนหนึ่งเวลา ๐๓.๐๐ น. ท่านได้เป็นลมปัจจุบันขึ้น เรียกแพทย์มาดูอาการ แต่ก็ไม่ดีขึ้น ในที่สุดท่านก็มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๙ สิริอายุได้ ๘๕ ปี ๖๘ พรรษา


วัตถุมงคลของหลวงพ่ออยู่ 

         เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดงกระไหล่เงิน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออยู่ครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ มะ พะ ทะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออยู่ ธมมสโร"

         ด้านหลัง มียันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดสร้อยฟ้า ราชบุรี ๒๔๙๙"

         ภาพอัดกระจกหลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ลักษณะเป็นภาพสี่เหลี่ยมขนาดเล็กไว้สำหรับห้อยคอ อัดกระจกแบบโบราณ ตัวภาพมีปรอทขึ้นเก่าสมอายุ จัดเป็นวัตถุมงคลที่หายากของหลวงพ่ออยู่เลยทีเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ภาพถ่ายอัดกระจกหลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ของคุณศุภกร โสภา

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออยู่ครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รอบรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่ออยู่ วัดสร้อบฟ้า ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี" ปิดทับด้วยกระจก

        ด้านหลัง ปิดด้วยกระจก

         เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้


เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออยู่ครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ เหนือรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุวรรณสวรคุณ (อยู่)"

         ด้านหลัง มียันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดสร้อยฟ้า จ.ราชบุรี ๒๕๐๔"

         เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า รุ่น ๓ (น้ำมนต์เดือด)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลังจากที่ท่านมรณภาพลงแล้ว ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง พระรุ่นนี้เป็นพระเครื่องของหลวงพ่อที่น่าใช้มาก เพราะได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิเมืองโพธารามอย่างเข้มขลัง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้


เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า รุ่น ๓ น้ำมนต์เดือด ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่ออยู่ครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุวรรณสารคุณ หลวงพ่ออยู่ ธมมสโร"

         ด้านหลัง เป็นรูปจำลองหลวงพ่อสิงห์ พระพุทธรูป​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​วัด องค์พระมีพุทธ​ลักษณะ​เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งบนฐานบัวเม็ด ใต้องค์พระมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดสร้อยฟ้า" 

         รูปหล่อหลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หลังจากที่ท่านมรณภาพลงแล้ว ลักษณะเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองเหลืองรมดำ จัดเป็นรูปหล่อรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ทำเป็นของหลวงพ่ออยู่ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อโบราณหลวงพ่ออยู่ วัดสร้อยฟ้า รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๒

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่ออยู่ นั่งสามธิเต็มองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนฐานเขียง

         ด้านหลัง ผ้าสังฆษฏิจรดฐานเขียง มีรัดประคตชัดเจน ใต้ฐานเรียบ

         ปัจจุบันเหรียญ รุ่นแรกของท่านมีการทำย้อนออกมาจากทางวัด การเช่าหาควรศึกษาให้ดีหรือควรปรึกษาสายตรง เพื่อจะได้ไม่ผิดพลาด


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้