วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม

ภาพถ่ายหลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม
หลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม

         หลวงพ่อบุญผื่ง วัดโบสถ์ หรือ พระอธิการบุญผึ่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตำบลบางบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านตำบลบางกุ้ง หมู่ที่ ๕ อำเภอสี่หมื่น(บางคนที) จังหวัดสมุทรสงคราม ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๑ แต่ไม่ปรากฏชื่อโยมบิดา-โยมมารดา

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ หลวงพ่อบุญผื่ง ท่านมีอายได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดโบสถ์ ตำบลบางบางกุ้ง อำเภอสี่หมื่น(บางคนที) จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับฉายาว่า "สุวณฺณคงฺโค" โดยมี

         พระอธิการสิน วัดปรกฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระอธิการแต้ม วัดปรกราษฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการทรัพย์ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ เป็นอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดโบสถ์เรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาอาคมกับหลวงพ่อทรัพย์ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ และพระอธิการแมว วัดโบสถ์ จนสำเร็จวิชาหลายอย่าง

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ พระอธิการแมวได้ถึงแก่มรณถาพลง ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อบุญผึ่ง ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดโบสถ์ เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่ที่ริมคลองแควอ้อม ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๔ กิโลเมตร

         เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยท่านเศรษฐีทอง ซึ่งเล่ากันว่า มีภรรยา ๒ คนเป็นพี่น้องกัน คนพี่ชื่อใหญ่เป็นภรรยาหลวง มีลูกสาวคนหนึ่งหนีไปอยู่กินกับทาสในบ้าน เศรษฐีทองโกรธมากจึงตัดออกจากกองมรดกและไม่ให้กลับมาบ้านอีก 

         จึงไปทำมาหากินอยู่ที่อยุธยา จนมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อ "สิน" บวชเป็นสามเณรตั้งแต่เด็ก ศึกษาพระธรรมวินัยจนเป็นมหาเปรียญ จากนั้นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และเดินทางมาเยี่ยมโยมตา-ยาย ที่บางกุ้ง ทำให้ดีใจมากจึงสั่งให้ไปบอกโยมบิดา-มารดาว่าให้อภัย แล้วและขอให้กลับมาอยู่ด้วยกันที่บางกุ้ง

          ขณะนั้นอยู่ในระหว่างที่เศรษฐีทองกำลังสร้างวัดโบสถ์อยู่ แต่ยังไม่เสร็จ และได้นิมนต์พระหลานชายให้กลับมาจำพรรษา พระมหาสินไม่ขัดศรัทธา 

          แต่หลังจากนั้นไม่นาน เศรษฐีสองสามี-ภรรยาได้ถูกโจรปล้นบ้านและสังหารชีวิตพร้อมกัน วัดโบสถ์จึงสร้างไม่เสร็จ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา และไม่มีผู้ใดสร้างต่อให้แล้วเสร็จจนถึงปัจจุบัน 

         มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า กำแพงโบสถ์เป็นกำแพงสองชั้น ถูกพม่ารื้อแล้วนำอิฐไปสร้างค่ายในสมัยศึกบางกุ้ง อิฐที่เหลือจากพม่าทางวัดจึงรื้อนำมาสร้างกำแพงชั้นเดียว จนถึงปัจจุบัน

         ภายในวัดมีพระพุทธมณีรัตนปฎิมากรหยก​ อายุ ๒๐๐ กว่าปี หรือที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนิยมเรียกกันว่า "หลวงพ่อหยก" เพราะองค์พระสร้างจากหินหยกขาว 

         มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางชนะมารประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถไม้สักทอง ตามประวัติ กล่าวว่า สร้างตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕​ เชื่อกันว่ามี ๒ องค์ อีกองค์ประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่นับถือกันมาก

         หลังจากที่หลวงพ่อบุญผื่งได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และสร้างถาวรวัตถุต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ในด้านวิชาอาคมนั้น ท่านร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากหลวงพ่อทรัพย์ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ และหลวงพ่อแต้ม วัดปรก จนสำเร็จวิชามากมาย หลวงพ่อบุญผื่ง ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเยื่อ วัดบางกุ้ง 

         หลวงพ่อบุญผื่ง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา พ.ศ. ๒๕๐๖ นับรวมสิริอายุได้ ๗๕ ปี ๕๔ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์

         เหรียญหลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อแจกในคราวจัดงานฉลองอายุครบ ๖ รอบของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2504 เงิน
เหรียญหลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2504 ทองแดงผิวไฟ
เหรียญหลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้อทองแดงผิวไฟ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อบุญผึ่งครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ขอบเหรียญครึ่งบนมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอธิการบุญผึ่ง สวณฺณคงฺโค วัดโบสถ์"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานทำบุญอายุครบ ๖ รอบ" 

         ผ้ายันต์หลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อแจกในคราวจัดงานฉลองอายุครบ ๖ รอบของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ผ้ายันต์หลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2504
ผ้ายันต์หลวงพ่อบุญผึ่ง วัดโบสถ์ สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ของคุณเจษฏา จันทรพงศ์

         ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อบุญผึ่งครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนรูปมีอักขระยันต์ ใต้มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบุญผื่น สุวณฺณคงฺโค วัดโบสถ์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม" ซึ่งเขียนชื่อหลวงพ่อผิดไป

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ


หมายเหตุ :  บางคณฑี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม เดิมชื่อ อำเภอสี่หมื่น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ มาเป็นชื่อ บางคณฑี

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น