โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง นครปฐม เจ้าของเหรียญพญาเต่าเรือนที่โด่งดังของเมืองไทย

ภาพถ่ายหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง นครปฐม
ภาพถ่ายหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง นครปฐม

                หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง พื้นเพท่านเป็นชาว ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดหนองอ้อ มีนามเดิมว่า "หลิว แซ่ตั้ง" โยมบิดาชื่อคุณพ่อเต่ง แซ่ตั้ง โยมมารดาชื่อคุณแม่น้อย แซ่ตั้ง ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ 

         โดยในอดีตมีโจรผู้ร้ายชุกชุม มักเข้ามาจี้ปล้นเอาทรัพย์สินชาวบ้านและของครอบครัวที่หามาอย่างยากลำบาก ด้วยความโกธรหลวงปู่หลิวจึงได้ออกไปหาครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาอาคม เพื่อนำมาปราบโจรผู้ร้าย โดยจะยึดว่า ไม่ใช้วิชาจนกว่าจะถูกผู้อื่นทำรังแกทำร้ายอย่างถึงที่สุด

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลวงปู่หลิว ท่านมีอายุได้ ๒๗ ปี ท่านจึงตัดสินใจเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดโบสถ์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "ปณฺณโก" โดยมี

         หลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         หลวงพ่ออินทร์ วัดโบสถ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลวงพ่อย่น วัดบ้านฆ้อง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังอุปสมบท ท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อร่ำเรียนวิชาและศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉาน

         ต่อมาท่านเริ่มสนใจในวิชาอาคม ท่านจึงได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อย่น วัดบ้านฆ้อง หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช และหลวงพ่ออุ้ม จังหวัดนครสวรรค์ และเกจิอาจารย์อื่นมากมาย 

ภาพถ่ายหลวงพ่อย่น ฐิตปัญฺโญ หรือ พระครูพิพิธธรรมาภิรม วัดบ้านฆ้อง
หลวงพ่อย่น วัดบ้านฆ้อง ราชบุรี พระอาจารย์ของหลวงปู่หลิว

         ใครเก่งกว่าท่านท่านขอเรียนวิชาทั้งหมด เพื่อเล่าเรียนทางพระปริยัติธรรม ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วิชาอาคมต่างๆ จนเข้มขลัง

          ต่อมาท่านได้เริ่มช่วยก่อสร้างเสนาสนะและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ทั้งวัดท่าเสา จังหวัดสุพรรณบุรี วัดไร่แตงทอง จังหวัดนครปฐม วัดสนามแย้ และวัดไทรทอง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น รวมทั้งงานด้านสาธารณสุขและการศึกษาอีกด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ พระอธิการเกลื่อน วัดสนามแย้ได้ลาสิกขา ชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงปู่หลิว ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดสนามแย้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านสนามแย้ ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่

         โดยสมัยนั้นมีกำนันโพล้ง รุ่งเรือง พร้อมด้วยชาวบ้านสนามแย้ มีศรัทธาที่จะสร้างวัดขึ้นในตำบลสนามแย้ จึงพร้อมด้วยชาวบ้านบริจาคที่ดินสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น 

         โดยมีพระอธิการดำ เป็นเจ้าวาสองค์แรกปกครองสำนักสงฆ์ ต่อมาสำนักสงฆ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏหมายเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยชื่อวัดได้ตั้งตามชื่อของตำบลคือสนามแย้ 

         ต่อมาพระอธิการดำได้ลาสิกขาไป โดยมีพระอธิการอ๋อเป็นเจ้าอาวาสแทนได้ทำการสร้างวัดเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆ หลังจากพระอธิการอ๋อลาสิกขาไปแล้ว 

         ก็มีพระอธิการเจ๊กมารับหน้าที่แทน อยู่มาได้ระยะหนึ่งพระอธิการเจ๊กพร้อมด้วยชาวบ้านได้สร้างอุโบสถขึ้นมาและได้ขอวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ และทำการปิดทองฝังลูกนิมิตรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ อยู่มาระยะหนึ่งท่านได้ลาสิกขาไป โดยมีพระอธิการเกลื่อนมารับหน้าที่แทนและได้ลาสิกขาไป 

         เมื่อหลวงปู่หลิวได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลวงปู่หลิว ท่านได้ปฏิสังขรณ์อุโบสถที่ถูกลมพัดล้มลง โดยสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง ทดแทนหลังเดิมที่เป็นไม้ทั้งหลัง นอกจากนั้นยังได้สร้างกุฎิและถาวรวัตถุไว้มากมาย 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หลวงปู่หลิว ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดไทรทอง ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยชาวบ้านไทรทองบูรณะวัด 

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ หลังจากที่หลวงปู่ย้ายไปสร้างวัดไทรทองได้ ๒ ปี ชาวบ้านสนามแย้ เห็นว่าหลวงปู่ท่านไม่กลับมาแล้ว จึงพร้อมใจกันไปนิมนต์พระครูจันทกาญจนโชติ วัดตะคร้ำเอน มารับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสทดแทนตำแหน่งที่วางลง

         วัดไทรทองพัฒนา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕ ไร่เศษ 

         วัดไทรทอง เดิมมีชื่อว่า วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดใหม่ไทรทอง และมาทำการเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งว่า วัดไทรทองพัฒนา จนถึงปัจจุบัน

         วัดไทรทองพัฒนาเป็นวัดเก่า สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ ๒๔๘๒ โดยมีนายสู่เซ้น ตั้งสุขสันต์ เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน ๑๙ ไร่เศษ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔

         เมื่อหลวงปู่หลิว ได้ย้ายมาทำหน้าที่ดูแลอุปถัมป์วัดไทรทอง ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร เสนาสนะต่างๆ จนมีหลักฐานมั่นคง โดยที่หลวงปู่ใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง ๕ ปี 

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ หลวงปู่หลิวได้พัฒนาวัดจนแล้วเสร็จ ท่านจึงได้จำพรรษาอยู่ที่วัดไทรทองพัฒนา เรื่อยมา 

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ หลวงปู่หลิว ท่านได้รับถวายที่ดิน เพื่อสร้างวัดจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ไร่ที่ชาวบ้านไว้ทำการเกษตร

         ท่านจึงได้เริ่มสร้างวัดขึ้นโดยในช่วงแรกนั้นได้ทำการจัดตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น การดำเนินการสร้างวัดเป็นไปด้วยความล่าช้าในช่วงแรกๆ ด้วยเพราะชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพทำไร่ทำนา ทำให้ไม่ได้มีปัจจัยในการจัดสร้างวัดมากนัก

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หลังจากและเมื่อวัดแล้วเสร็จ ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์ท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัด

ภาพถ่ายหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง นครปฐม
หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง นครปฐม

         วัดไร่แตงทอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยเริ่มแรกเป็นเพียงสำนักสงฆ์

         ต่อมาเมื่อสร้างวัดเสร็จในราวปี พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงตั้งชื่อวัดว่า วัดใหม่ไร่แตงทอง ตามพื้นที่เดิมของวัดที่เป็นไร่แตงมาก่อน 

         ต่อมาทางวัดได้จัดสร้างพระอุโบสถจนแล้วเสร็จ หลวงปู่หลิวจึงได้ทำเรื่องกับทางกรมพระพุทธศาสนาขอจัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเปลี่ยนชื่อให้สั่นลงวัดว่า วัดไร่แตงทอง 

         วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ถือเป็นวัดแห่งแรกที่สร้างขึ้นจากที่ดินเปล่าโดยมือของหลวงปู่หลิว พระเกจิดังของจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้น

         ในระหว่างที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสและอยู่จำพรรษาที่วัดไร่แตงทองนั้น ชื่อเสียงของท่านได้ขจรขจายไปอย่างกว้างขว้าง ด้วยเพราะลูกศิษย์ลูกหาที่เช่าบูชาวัตถุมงคลของท่านไปนั้นล้วนมีประสบการณ์มากมาย

         ซึ่งวัตถุมงคลของท่านนั้นจะโด่งดังในเรื่องของโชคลาภค้าขายเหล่าพ่อค้าแม่ขายต่างๆจึงนิยมห้อยเหรียญพญาเต่าเรือนของท่านเป็นอย่างมาก

         นอกจากนี้เหรียญของท่านยังประสบการณ์ด้านคล้าดแคล้ว คงกระพัน จึงเป็นที่นิยมเสาะหาของประชาชนที่เคารพเลื่อมใสในตัวหลวงปู่จนเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลชื่อดังของนครปฐมไปในที่สุด 

         ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ขณะที่หลวงปู่หลิวอายุ ๙๒ ปี ท่านได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง แล้วขอย้ายกลับมาจำพรรษยังวัดหนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในฐานะพระลูกวัด 

         โดยท่านปรารภว่า "อาตมาไปสร้างบุญกุศลที่อื่นมามากแล้ว ที่บ้านเกิดยังไม่ได้ทำอะไรเลย จึงจะกลับมาช่วยบูรณปฏิสังขรณ์ และประการสุดท้าย อาตมาจะขอมาตายที่นี่ เพราะเกิดที่นี่ ก็ต้องตายที่นี่"

         หลวงปู่หลิว อยู่จำพรรษาที่วัดหนองอ้อ เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่านเริ่มอาพาธด้วยโรคชรา กระทั่งเวลา ๒๐.๓๕ น. ของวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่านจึงได้ละสังขารอย่างสงบ นับรวมสิริอายุได้ ๙๕ ปี ๖๘ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก(ออกวัดสนามแย้)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์บูรณะวัดสนามแย้ กาญจนบุรี ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู ในวงการมีการแยกเป็นพิมพ์ตัวผู้และพิมพ์ตัวเมีย โดนให้สังเกตุที่ด้านหลังก้นเหรียญทั้ง ๒ ข้างจะมีเนื้อโลหะยื่นออกมานิดหนึ่งเรียกว่าตัวผู้ ส่วนพิมพ์ที่เป็นตัวเมียจะตัดเรียบกว่าไม่มีเนื้อยื่น มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะจำนวน ๓๘๐ เหรียญ และสร้างด้วยเนื้อทองแดงจำนวน ๑๒,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก (ออกวัดสนามแย้) 2516 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก ตัวผู้ ๒ แตก (ออกวัดสนามแย้) ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง ของคุณปอ เหมวงศ์วิทยา

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก (ออกวัดสนามแย้) 2516 ทองแดง-ข้าง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก ตัวผู้ ๒ แตก (ออกวัดสนามแย้) ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง  ของคุณปอ เหมวงศ์วิทยา
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก (ออกวัดสนามแย้) 2516 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก ตัวผู้ ๒ แตก (ออกวัดสนามแย้) ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก ตัวเมีย (ออกวัดสนามแย้) 2516 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก ตัวเมีย (ออกวัดสนามแย้) ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสังกัจจายน์ประทับนั่งบนอาสนะ ขอบเหรียญมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก (เต่าเล็ก)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์บูรณะวัดสนามแย้ กาญจนบุรี ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเต่าเล็ก 2517 ทองแดง
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเต่าเล็ก ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว วัดสนามแย้" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น เต่ามังกร

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดสนามแย้ ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะเพียงเนื้อเดียว จำนวนการสร้าง ๓๘๐ เหรียญ

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น เต่ามังกร 2519 นวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น เต่ามังกร ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อนวะโลหะ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสังกัจจายน์ประทับนั่งบนอาสนะ ที่ขอบเหรียญมีอักขระยันต์ ที่อาสนะมีลวดลายจึงเรียกกันว่าเต่ามังกร

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น ล. ลิง (แจกแม่ครัว)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะ เนื้อสตางค์ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น 2 ล ลิง 2525 นวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น ล.ลิง (แจกแม่ครัว) ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อนวะโลหะ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสังกัจจายน์ประทับนั่งบนอาสนะ ใต้รูปพระมีอักขระภาษาไทยตัว "ล" ที่ขอบเหรียญมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ ๘๕ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองอายุ ๘๕ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุ 85 2533 เงิน
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ ๘๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื้อเงิน

เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุ 85 2533 นวะโลหะ
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ ๘๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื้อนวะโลหะ
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุ 85 2533 ทองแดงรมดำ
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ ๘๕ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ล.๘๕" ซึ่งคืออายุของหลวงพ่อ ที่พื้นเหรียญมีการตอกโค้ด

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ ๘๖ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และแจกในคราวฉลองอายุ ๘๖ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อนวะโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุ 86 2534 นวะโลหะ
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ ๘๖ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อนวะโลหะ
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นอายุ 86 2534 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นฉลองอายุ ๘๖ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวนั่งเต็มองค์มือทั้ง ๒ ข้างจับที่หัวเข่า องค์หลวงพ่อห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หลิว ปณฺณโก" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดไร่แตงทอง ฉ.ล. ๘๖ ปี" 

         เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด 2535 เงิน
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อเงิน

เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด 2535 นวะโลหะ
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อนวะโลหะ

เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด 2535 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด 2535 ทองแดง
เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นรวยไม่หยุด ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ ที่ขอบเหรียญมีภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง นครปฐม พ.ศ. ๒๕๓๕" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพุทธซ้อน

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อฝาบาตร และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพุทธซ้อน 2535 เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพุทธซ้อน ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อเงิน

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพุทธซ้อน 2535 ฝาบาตร
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพุทธซ้อน ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื้อฝาบาตร

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสังกัจจายน์ประทับนั่งบนอาสนะ เหนือขึ้นไปมีรูปพระพุทธ จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ ขอบเหรียญมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสใหญ่

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสใหญ่ 2536 เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อเงิน

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสใหญ่ 2536 นวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อนวะโลหะ

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสใหญ่ 2536 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสังกัจจายน์ประทับนั่งบนอาสนะ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง ไตรมาส ๒๕๓๖"  ที่พื้นเหรียญมีการตอกโต้ด

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสเล็ก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสเล็ก 2536 เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสเล็ก ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อเงิน

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสเล็ก 2536 นวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสเล็ก ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อนวะโลหะ

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสเล็ก 2536 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นไตรมาสเล็ก ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสังกัจจายน์ประทับนั่งบนอาสนะ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม พ.ศ. ๒๕๓๖"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์  ที่พื้นเหรียญมีการตอกโต้ด

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ 2536 ทองคำ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองคำ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ 2536 นวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อนวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ 2536 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสังกัจจายน์ประทับนั่งบนอาสนะ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นมหาลาภ"  ที่พื้นเหรียญมีการตอกโต้ด

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ สร้างจำนวน ๓๗๔ เหรียญ เนื้อเงิน สร้างจำนวน ๒,๕๓๖ เหรียญ เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน ๒,๕๓๖ เหรียญ และเนื้อทองแดง สร้างจำนวน ๓๐,๐๐๐ เหรียญ  ไม่นับรวมเนื้อเงิน และเนื้อนวโลหะที่ถูกแบ่งออกไปอยู่ชุดทองคำอีก ๓๗๔ องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2536 ทองคำ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองคำ ของคุณสุจิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2536 เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อเงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2536 นวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อนวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ 2536 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสังกัจจายน์ประทับนั่งบนอาสนะ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นปลดหนี้"  ที่พื้นเหรียญมีการตอกโค้ด โดยแบ่งออกเป็น โค้ดสั้น โค้ดยาว และโค้ดทองคำ

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ สร้างจำนวน ๑๗๕ เหรียญ เนื้อเงิน สร้างจำนวน ๒๐,๐๐๐ เหรียญ เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน ๒๐,๐๐๐ เหรียญ และเนื้อทองแดง สร้างจำนวน ๘๔,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ 2537 เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อเงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ 2537 นวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อนวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ 2537 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสังกัจจายน์ประทับนั่งบนอาสนะ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสุขใจ"  ที่พื้นเหรียญมีการตอกโค้ดภาษาจีน โค้ดตัว โค้ดตัว (บางเหรียญที่ไม่ได้ตอกก็มี) 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยสำนักงานสาธารณะสุข กาญจนบุรี ขออนุญาติหลวงปู่จัดสร้าง เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว 2538 ทองคำ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื้อทองคำ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว 2538 เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื้อเงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว 2538 นวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื้อนวะโลหะ

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว 2538 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเจ้าสัว ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสังกัจจายน์ประทับนั่งบนอาสนะ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว ปณฺณโก  อายุ ๙๐ ปี วัดไทรทองพัฒนา จ.กาญจนบุรี รุ่นเจ้าสัว" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ เนื้อเทองคำเนื้อเงินและเนื้อนวะ จะตอกโค้ด "สธ" เนื้อทองแดงตอกโค้ดตัว "สะ"

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไทรทองพัฒนา รุ่นแซยิด ๙๐ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยวัดไทรทองพัฒนา สร้างเพื่อแจกในงานฉลองอายุครบ ๙๐ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแซยิด วัดไทรือง 2538 ทองคำ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไทรทองพัฒนา รุ่นแซยิด ๙๐ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื้อทองคำ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแซยิด วัดไทรทอง 2538 เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไทรทองพัฒนา รุ่นแซยิด ๙๐ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื้อเงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแซยิด วัดไทรทอง 2538 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไทรทองพัฒนา รุ่นแซยิด ๙๐ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์ ที่ขอบเหรียญมีภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว ปณณโก วัดไทรทองพัฒนา กาญจนบุรี ๒๕๓๘ (รุ่นแซยิด ๙๐ปี)" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ ตอกโค้ดภาษาจีนอ่านว่า "ลก" และตอกโค้ดตัว "ล"

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกใหญ่

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยสร้างด้วยเนื้อทองคำ ๗ องค์ เนื้อเงิน ๑,๐๐๐ องค์ เนื้อนวโลหะ ๑,๐๐๐ องค์ และเนื้อทองแดง ๕๐,๐๐๐ องค์

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกใหญ่ 2539 ทองคำ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อทองคำ ของเวปหลวงปู่หลิว
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกใหญ่ 2539 เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อเงิน

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกใหญ่ 2539 นวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อนวะโลหะ

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกใหญ่ 2539 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธปางเปิดโลกประทับยืนบนฐานบัว ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง"  ที่พื้นเหรียญมีการตอกโค้ด

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกจิ๋ว

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกจิ๋ว 2539 ทองคำ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกจิ๋ว ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อทองคำ

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกจิ๋ว 2539 เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกจิ๋ว ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อเงิน

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกจิ๋ว 2539 นวะโลหะ
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกจิ๋ว ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อนวะโลหะ

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกจิ๋ว 2539 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเปิดโลกจิ๋ว ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธปางเปิดโลกประทับยืนบนฐานบัว ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง"  ที่พื้นเหรียญมีการตอกโค้ด

         ด้านหลัง จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวนั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า ล.ป.หลิว ๙๐" ที่ขอบเหรียญมีอักขระยันต์ ที่พื้นเหรียญมีการตอกโค้ดตัว "นะ"

         เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างอนามัยบ้านไร่แตงทอง ลักษณะเป็นเหรียญรูปเต่า มี ๔ ขา ปลายหัวด้านบนมีหู มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำจำนวนการสร้าง ๒๕ เหรียญ เนื้อเงินจำนวนการสร้าง ๑๐๓ เหรียญ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง ๑๒,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย 2541 เงิน
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื้อเงิน

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย 2541 ทองแดง
เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสร้างอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระสังกัจจายน์ประทับนั่งบนอาสนะ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง นครปฐม รุ่นสร้างอนามัย(จัมโบ้)"  

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญหลวงปู่หลิว วัดสนามแย้ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดสนามแย้ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก 2505 ทองแดง
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อธิการปณณฺโก(หลิว) พ.ศ. 2505 อายุ ๕๔" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดสนามแย้" 

         เหรียญหลวงปู่หลิว วัดสนามแย้ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดสนามแย้ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสอง 2509 ทองแดง
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อธิการปณณฺโก(หลิว) พ.ศ. 2509 อายุ ๕๘" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดสนามแย้" 

         เหรียญหลวงปู่หลิว วัดสนามแย้ รุ่นพิเศษ (สงครมเกาหลี)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี และแจกให้กับทหารที่เข้าร่วมรบในสมครามเกาหลี ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อนวะโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษ (สงครามเกาหลี) 2518 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษ (สงครามเกาหลี) ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษ (สงครามเกาหลี) 2518 ทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษ (สงครามเกาหลี) ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน

เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษ (สงครามเกาหลี) 2518 ทองแดง
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพิเศษ (สงครามเกาหลี) ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวนั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว รุ่นพิเศษ" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ ที่ขอบเหรีญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "งานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดสนามแย้ จ.กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๘" 

         เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบาตรน้ำมนต์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับวัดไร่แตงทอง ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อสตางค์ เนื้อนวะโลหะ และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นหงส์ฟ้า 2527 สตางค์
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นหงส์ฟ้า ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อสตางค์ ของคุณTriple Fruit
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นหงส์ฟ้า 2527 ทองแดง
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นหงส์ฟ้า ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวนั่งสมาธิเต็มองค์บนอาสนะ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว ปณฺณโก" ข้างรูปหลวงพ่อมีรูปหงส์ จึงเป็นที่มาของชื่อรุ่น

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ ที่ขอบเหรีญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "สำนักสงฆ์ใหม่ไร่แตงทอง อ.กำแพงแสน นครปฐม" 

         เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบาตรน้ำมนต์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับวัดไร่แตงทอง ลักษณะเป็นเหรียญรูปวงกลม แบบไม่มีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อนวะโลหะ เนื้อทองแดง และเนื้อตะกั่ว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบาตรน้ำมนต์ 2531 ทองแดง
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบาตรน้ำมนต์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เนื้อนวะโลหะ

เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบาตรน้ำมนต์ 2531 นวโลหะ
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบาตรน้ำมนต์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบาตรน้ำมนต์ 2531 ตะกั่ว
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นบาตรน้ำมนต์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เนื้อตะกั่ว

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว ปณฺณโก วัดใหม่ไร่แตงทอง ครบรอบอายุ ๘๑" 

         ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๓๑" 

         เหรียญหลวงปู่หลิว วัดสนามแย้ รุ่นเสาร์ห้า

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับวัดไร่แตงทอง ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ 5 2536 ทองแดง
เหรียญหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นเสาร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อหลิวนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ที่ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทอง นครปฐม อายุ ๘๖ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖" 

         ด้านหลัง ตรงกลางเป็นรูปเต่าและมีอักขระยันต์ ที่รูปเต่ามีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่นเสาร์ ๕" หมายเหตุ : วัตถุมงคลของรุ่นไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้