โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่หนู ฉินนะกาโม วัดทุ่งแหลม ราชบุรี เหรียญของท่านระเบิดยังไม่ระคายผิว

หลวงพ่อหนู ฉินนฺกาโม วัดทุ่งแหลม ราชบุรี

        หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม หรือ พระครูศีลกิตติวัฒน์ ( หนู ฉินฺนกาโม ) มีนามเดิมว่า หนู เจริญวิทยา เกิดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อนายฮง เจริญรัวิทยา โยมมารดาชื่อนางบาง เจริญวิทยา

         เมื่อวัยเยาว์ได้เรียนจบชั้น ป.๔ จากโรงเรียนวัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

         จากนั้นได้บวชเป็นสามเณร ณ วัดหนองโพ ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท ตามลำดับ แล้วหันมาสนใจวิชาทางเวทมนต์ คาถา วิทยาคม

         หลวงปู่หนู บวชครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ มีอายุครบบวชจึงได้ทำการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดใหม่เจริญผล อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี  

         หลวงพ่อปลิว วัดใหม่เจริญผล เป็นพระอุปชฌาย์ 

         เมื่อหลวงพ่อหนู ได้อุปสมบทแล้วจึงไปขอเรียนวิชาการต่างๆ กับหลวงพ่อหลาบ วัดแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แล้วจึงมาเรียนกับหลวงพ่อหลุง วัดทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อีก ๓ พรรษา 

ภาพถ่ายหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี นั่งสมาธิ
หลวงพ่อหนู ฉินนฺกาโม วัดทุ่งแหลม ราชบุรี

         แล้วไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสำนักคร้อ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ ๑ พรรษา จึงไปเรียนวิชาพุทธาคมและวิปัสสนากับหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ ๓ พรรษา 

         จากนั้นได้ไปเรียนวิชาต่อกับหลวงพ่อจันทร์ วัดบ้านยาง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และมาเรียนต่อที่หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง จังหวัดนครปฐม จึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสำนักคร้อ

         เมื่อคณะสงฆ์เห็นศีลาจารวัตรของท่านและวัยวุฒิที่เหมาะสม จึงได้นิมนต์ให้ไปเป็นเจ้าอาวาส วัดกระต่ายเต้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ได้ไม่นานเกิดความเบื่อหน่ายกับการบริหารจัดการวัดของคณะกรรมการ 

         ท่านจึงได้ลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตฆราวาสอยู่ที่ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างที่เป็นฆราวาสก็ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล อยู่เป็นประจำ

หลวงปู่หนู ทูลเกล้าถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

         บวชครั้งที่ ๒ หลังจากใช้ชีวิตฆราวาสได้ระยะหนึ่ง ท่านจึงได้ตัดสินใจบวชอีกครั้งเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ พัทธสีมาวัดกุฏิ(บางเค็ม) ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับฉายาว่า "ฉินฺนกาโม" โดยมี

         พระครูเกษมสุตคุณ( ชุ่ม ) วัดกุฏิบางเค็ม เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระมหาเปรย เป็นพระอนุสาวนาจารย์  

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดกุฏิบางเค็ม เพื่อเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อชุ่ม หลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปจำพรรษา ณ วัดไทยธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นเวลา ๕ พรรษา 

ภาพถ่ายหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี
ภาพถ่ายหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี

         จึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดกุฏิ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกลับมาเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อชุ่มผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านอีกครั้งเป็นระยะเวลา ๑ พรรษา และต่อมาก็ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดสำนักคร้อ ตำบลตะคร้าเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

         ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ชาวบ้านทุ่งแหลมและลูกศิษย์ที่รู้จักมักคุ้นกับท่าน ได้นิมนต์ให้หลวงปู่หนูมาจำพรรษาที่วัดทุ่งแหลม ซึ่งขณะนั้นไม่มีพระอยู่จำพรรษาเลย 

ภาพถ่ายหลวงพ่อชุ่ม วัดกุฏิ บางเค็ม เพชรบุรี
หลวงพ่อชุ่ม วัดกุฏิบางเค็ม เพชรบุรี

         วัดทุ่งแหลม เป็นศาสนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยชาวบ้านทุ่งแหลม ได้ร่วมใจกันจัดสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยได้รับบริจาคที่ดิน จากนายโม่ง บริรักษ์ ราษฎรบ้านทุ่งแหลม

         และได้นิมนต์พระชุมมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส แต่อยู่จำพรรษได้เพียง ๑ พรรษา ต้องย้ายไปที่อื่นเนื่องจากทนพิษไข้ป่าไม่ไหว เพราะในช่วงเวลานั้นบ้านทุ่งแหลมทุรกันดารมาก วัดจึงได้ร้างเป็นเวลา ๔๐ ปี ไม่มีพระจำพรรษา 

         ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ราษฎรได้ร่วมกันบูรณะวัดขึ้นใหม่ และได้นิมนต์หลวงปู่หนู มาเป็นเจ้าอาวาสใน พ.ศ. ๒๕๑๐ และพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองขึ้น วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๕

หลวงปู่หนู ทูลเกล้าถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

         เมื่อหลวงปู่หนูย้ายมาจำพรรษาที่วัดทุ่งแหลมก็ได้เริ่มก่อสร้างวัดทุ่งแหลม ซึ่งของเก่านั้นเป็นกุฏิหลังเล็กมุงด้วยหญ้าคา หลวงปู่และชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างกุฏิหลังใหม่ ยกพื้นเป็นไม้ทั้งหลังมุงด้วยสังกะสี

          ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เริ่มวางรากฐานพระอุโบสถและยกช่อฟ้าจนมาแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ทำการสร้างศาลาการเปรียญและโรงครัวตามลำดับ 

         หลวงปู่หนู ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ นับรวมสิริอายุได้ ๙๒ ปี สรีระสังขารของท่านที่ไม่เน่าไม่เปื่อย

วัตถุมงคลของหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว เพื่อออกให้บูชาแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ เพื่อการพัฒนาวัดทุ่งแหลม มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะ จำนวนสร้าง ๙๙ เหรียญ และเหรียญเนื้อทองแดง สร้าง ๓,๐๐๐ เหรียญ 

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อนวะโลหะ
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง ของคุณยอดชาย ตั้งศิริกุลพร
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง บล็อกหูติ่ง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๗๘ ปี วัดทุ่งแหลม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี" ตอกโค้ดเลข ๑ ไทย

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว เพื่อออกให้บูชาแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ เพื่อการพัฒนาวัดทุ่งแหลม โดยเหรียญมีการสร้างขึ้นมา ๒ วาระด้วยกันแตกต่างกันที่ตัวตัด ซึ่งวาระแรกตัวตัดตรงคอหูเหรียญจะไม่มีขยัก(นิยม) ส่วนวาระที่ ๒ จะมีขยัก มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ มีการตอกโค้ดวงกลมที่ด้านหลัง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น 2 ทองแดง 2519 โค้ดวงรี วาระแรก
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ๒ วาระแรก(นิยม คอไม่หยัก โคดรี) พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ๒ วาระ ๒ (โค้ดกลม คอหยัก) พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ๒ วาระ ๒ (โค้ดกลม คอหยัก) พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดงไม่รมดำ

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๘๑ ปี วัดทุ่งแหลม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พ.ศ. ๒๕๑๙" 

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง วาระแรกนิยมจะตอกโค้ด "วงรี" ส่วนวาระที่ ๒ ตอกโค้ด "วงกลม" ซึ่งตำแหน่งการตอกโค้ดจะอยู่ที่ขาซ้ายของหนุมาน หรือ บริเวณธง ขององค์พระ

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น พ.พาน

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว เพื่อออกให้บูชาแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ เพื่อการพัฒนาวัดทุ่งแหลม มีการตอกโค้ด พ.พาน มีการสร้างด้วยเนื้อนวะโลหะ ไม่ทราบจำนวนที่สร้าง และเนื้อทองแดงรมดำจำนวน ๓,๐๐๐ เหรียญ 

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น3 นวะ 2522
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น พ.พาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อนวะโลหะ ของคุณสาโรจน์ สุดประเสริฐ

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น พ.พาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๘๔ ปี วัดทุ่งแหลม กิ่งอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ๒๕๒๒" ตอกโค้ด "พ"

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๘๔ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว เพื่อออกให้บูชาแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดทุ่งแหลม มีการสร้างด้วยเนื้อนวะโลหะ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ มีการตอกโค้ด จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น4 นวะ-2 2523
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๘๔ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อนวะ

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น4 นวะ 2523
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๘๔ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อนวะ

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๘๔ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อทองแดง(บล็อคนวะ)

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น4 ทองแดงธรรมดา 2523
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๘๔ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๘๔ ปี วัดทุ่งแหลม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี" ตอกโค้ดดอกจันทร์และตอกโค้ด "๒๓"

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น กส. อุเทนถวาย

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างโดยคณะศิษย์จากโรงเรียนอุเทนถวาย เพื่อออกให้บูชาแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดทุ่งแหลม มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ มีการตอกโค้ด จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น กส.อุเทนถวาย พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๘๕ ปี วัดทุ่งแหลม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี" ตอกโค้ดดอกจันทร์และตอกโค้ด "๒๓" ใต้รูปหลวงพ่อภาษาไทยเขียนว่า "กส" และตราอุเทนถวาย  

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ยกช่อฟ้า

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว เพื่อออกให้บูชาแก่ผู้ที่ร่วมในงานยกช่อฟ้าของวัดทุ่งแหลม มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ มีการตอกโค้ด จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ยกช่อฟ้า พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๘๕ ปี วัดทุ่งแหลม กิ่ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี" ตอกโค้ดดอกจันทร์และตอกโค้ด "๒๓"

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่นยกช่อฟ้า"

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ออกวัดตาล

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว เหรียญรุ่นนี้เรียกกันว่า รุ่นเสาร์ ๕ ออกที่วัดอัมรินทราราม (วัดตาล) มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ มีการตอกโค้ดดาวกระจาย จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น เสาร์ ๕ ออกวัดตาล พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หนู ฉินฺนกาโม วัดทุ่งแหลม กิ่ง อ.สวนผึ้ง ราชบุรี" ตอกโค้ดดาวกระจาย  

          ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง ใต้ตัวหนุมานมีเลขไทยเขียนว่า "๒๕๒๓" 

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น สร้างศาลาการเปรียญ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว เพื่อออกให้บูชาแก่ผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างศาลาการเปรียญของวัดทุ่งแหลม มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ มีการตอกโค้ดอกจันทร์ จำนวนการสร้าง ๒,๕๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น สร้างศาลาการเปรียญ พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หนู ฉินนะกาโม อายุ ๘๕ ปี วัดทุ่งแหลม กิ่งอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ๒๕๒๔" ตอกโค้ดดอกจันทร์

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง ใต้ตัวหนุมานมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "สร้างศาลาการเปรียญ"  

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น คฑาไขว้(ประสบการณ์)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว จัดสร้างขึ้นโดยศิษย์สายทหารช่าง ช.๑รอ. จัดเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์มากอีกรุ่นหนึ่ง เพราะทหารที่นำไปใช้คงกระพันคลาดแคล้วจนเป็นที่เลื่องลื่อ มีการสร้างด้วยเนื้อนวะ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ แบ่งออกเป็น  ๒ บล็อกคือบล็อกอุติด (มีทั้งทองแดงและนวะ) และบล็อกอุลอย (มีแต่เนื้อทองแดง) จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น คฑาไข้ว นวะ 2524
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น คฑาไขว้(ประสบการณ์) พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื้อนวะ บล็อก อุติด

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น คฑาไขว้(ประสบการณ์) พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื้อทองแดง บล็อก อุลอย

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น คฑาไข้ว ทองแดง 2524
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น คฑาไขว้(ประสบการณ์) พ.ศ. ๒๕๒๔ เนื้อทองแดง บล็อก อุลอย

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๘๖ ปี วัดทุ่งแหลม กิ่งอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ๒๕๒๔" ตรงคำว่าอายุสระอุ เป็นตัวที่ใช้แยกบล็อก

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง ใต้ตัวหนุมานมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ช.๑ รอ." 

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ประคำรอบ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อนวะ และเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นประคำรอบ เงิน 2525
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ประคำรอบ พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อเงิน ของคุณนคร องค์พิสุทธิ

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ประคำรอบ พ.ศ. 2525 เนื้อนวะ
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ประคำรอบ พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อนวะ ของคุณนคร องค์พิสุทธิ์
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ประคำรอบ พ.ศ. ๒๕๒๕ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินฺนกาโม" 

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง มีการตอกโค้ด "นะ" ที่ธง

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น แจกแม่ครัว

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงกลมขนาดเล็ก แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น แจกแม่ครัว พ.ศ. ๒๕๒๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู หันข้างครึ่งองค์ห่มจีวรพาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู วันทุ่งแหลม ราชบุรี ๒๕๒๖" 

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง 

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๘๙ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างแจกในงานทำบุญอายุหลวงปู่หนู ๘๙ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ ๙ เหรียญ เนื้อเงิน ๘๙ เหรียญ เนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ 89 ปี  ทองคำ 2526
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๘๙ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อทองคำ ของคุณดุสิต

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๘๙ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๘๙ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๘๙ ปี วัดทุ่งแหลม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี" มีการตอกโค้ด "๘๙" ใต้รูปหลวงปู่ และตอกเลขด้านบนของเหรียญสำหรับเนื้อเงิน

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง 

         เหรียญของขวัญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบไม่มีหูเหรียญ สร้างแจกในงานทำบุญอายุหลวงปู่หนู ๘๙ ปี มีการสร้างด้วย เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญของขวัญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ทองแดง 2527
เหรียญของขวัญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มียันต์หนุมานเชิญธง 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "เหรียญของขวัญ หลวงปู่หนู ฉินนะกาโม วัดทุ่งแหลม จ.ราชบุรี" 

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ฉลองสมณศักดิ์(หายห่วง)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ ไม่มีหูเหรียญ ชาวบ้านทุ่งแหลมนิยมเรียกกันว่าเหรียญหายห่วง สร้างแจกในงานฉลองสมณะศักดิ์ของหลวงปู่หนู มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นฉลองสมณะศักดิ์(หายห่วง) ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูศีลกิตติวัฒน์(หนู)" มีการตอกโค้ดที่สังฆาฏิ

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฉลองสมณะศักดิ์ วัดทุ่งแหลม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี" 

         เหรียญหล่อใบโพธิ์หลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๘๙ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ลักษณะเป็นรูปหล่อฉีดโลหะขึ้นรูปใบโพธิ์ สร้างแจกในงานทำบุญอายุหลวงปู่หนู ๘๙ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ ๙ องค์ เนื้อเงิน ๓๙ องค์และทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อใบโพธิ์หลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี อายุ 89 ปี เนื้อทองคำ
เหรียญหล่อใบโพธิ์หลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี อายุ ๘๙ ปี เนื้อทองคำ ของร้านเด็กวัดยางงาม

เหรียญหล่อใบโพธิ์หลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี อายุ 89 ปี เนื้อเงิน
เหรียญหล่อใบโพธิ์หลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี อายุ ๘๙ ปี เนื้อเงิน ของร้านเด็กวัดยางงาม

เหรียญหล่อใบโพธิ์หลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๘๙ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู นั่งสมาธิเต็มองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดด้วยประคต มีการตอกโค้ด "๘๙" ที่สังฆาฏิ

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หนู ฉินนะกาโม วัดทุ่งแหลม จ.ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นศิษย์สร้าง(ออกวัดด่านทับตะโก)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างแจกให้ผุ้ที่บริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะวัดด่านทับตะโก มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ออกวัดด่านทับตะโก ทองแดง 2527
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นศิษย์สร้าง ออกวัดด่านทับตะโก ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หนู ฉินนะกาโม อายุ ๘๙ ปี วัดทุ่งแหลม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ๒๕๒๗"

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่นศิษย์สร้าง วัดด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๐ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยวัดศรีชมภู อำเภอเมืองราชบุรี ได้ขออนุญาติจัดสร้าง ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างแจกในงานทำบุญอายุหลวงปู่หนู ๙๐ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อเงินจำนวน ๒๐๐ เหรียญ เนื้อนวโลหะจำนวน ๓๐๐ เหรียญ เนื้อทองแดงกระไหล่ทองจำนวน ๕๐๐ เหรียญ และเนื้อทองแดงผิวไฟจำนวน ๑,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อนวโลหะ

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ 90 ปี  ทองแดงกระไหล่ทอง 2527
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดงผิวไฟ

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๙๐ ปี วัดทุ่งแหลม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี" 

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นพิเศษ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างแจกในงานทำบุญอายุหลวงปู่หนู ๙๐ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๙๐ ปี วัดทุ่งแหลม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รุ่นพิเศษ" 

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นมหาเมฆ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงกลมขนาดเล็ก แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงหน้ากากเงิน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น มหาเมฆ พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดงหน้ากากเงิน
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น มหาเมฆ พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีโค้ด "หนู" ตอกที่สังฆาฏิ

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง มีการตอกโค้ด "นะ" ที่ขอบหูเหรียญ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดทุ่งแหลม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มหาเมฆ.๒๕๒๘"

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นหันข้าง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงกลมขนาดเล็ก แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นหันข้าง ปี พ.ศ. 2528 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นหันข้าง ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดง


 
         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนูหันข้างครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หนู ฉินนะกาโม" 

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง ในเนื้อเงินจะมีการตอกโค้ด "นะ" ที่ขอบหูเหรียญ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดทุ่งแหลม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พ.ศ.๒๕๒๘" 

         เหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม หลังพระนารายณ์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปแอปเปิ้ล แบบมีหูในตัว จัดสร้างโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม หลังพระนารายณ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หนู ฉินนะกาโม วัดทุ่งแหลม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี" รอบรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีรูปพระนารายณ์สี่กร มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๒๕๒๘"

         เหรียญพระนารายณ์ หลังยันต์หนุมาน

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปแอปเปิ้ล แบบมีหูในตัว จัดสร้างโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระนารายณ์หลังยันต์หนุมาน หลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า มีรูปพระนารายณ์สี่กร มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ๒๕๒๘"

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ปลุกเสกโดยหลวงปู่หนู ฉินนะกาโม วัดทุ่งแหลม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๑ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างแจกในงานทำบุญอายุหลวงปู่หนู ๙๑ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๑ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อนวโลหะ

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๙๑ ปี วัดทุ่งแหลม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี" 

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รุ่น ๑ พิเศษ"

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๑ ปี หลังสิงห์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว สร้างแจกในงานทำบุญอายุหลวงปู่หนู ๙๑ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ 91 ปี หลังสิงห์ พ.ศ. 2528 เนื้อทองแดงหะ
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๑ ปี หลังสิงห์ พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๙๑ ปี วัดทุ่งแหลม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พ.ศ.๒๕๒๙" 

          ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง และมีสิงห์อยู่ที่ใต้ธง  

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ไตรมาส

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปหยดน้ำ แบบมีหูในตัว สร้างแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพยืให้กับทางวัด โดยเหรียญนี้หลวงปู่ใช้เวลาปลุกเสกถึง ๑ ไตรมาส มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นไตรมาส  เงิน 2528
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ไตรมาส พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อเงิน ของคุณสาโรจน์

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นไตรมาส  ทองแดง 2528
เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น ไตรมาส พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ 

         ด้านหลัง เป็นรูปหนุมานปางหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆ มือซ้ายถือธง มือขวาถือตรีศูลอาวุธประจำกายหนุมาน เท้าขวาคีบลูกศรไว้สองดอก ด้านบนมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "หะ นุ มา นะ" และมีการตอกโค้ด อุ ใต้รูปหนุมานมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม จ.ราชบุรี ไตรมาส ๒๘"

         เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๒ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม แบบมีหูในตัว สร้างแจกในงานทำบุญอายุหลวงปู่หนู ๙๒ ปี โดยเหรียญนี้ถือเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของท่าย มีการสร้างด้วยเนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู ครึ่งองค์ห่มคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม อายุ ๙๒ ปี" 

         ด้านหลัง มียันต์หนุมานเชิญธง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดทุ่งแหลม จ.ราชบุรี"

         รูปหล่อหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก อายุ ๘๙ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ลักษณะเป็นรูปหล่อฉีดโลหะขึ้นรูป สร้างแจกในงานทำบุญอายุหลวงปู่หนู ๘๙ ปี ถือเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่าน มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ ๙ องค์ เนื้อเงิน ๓๙ องค์ เนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี อายุ 89 ปี เนื้อทองคำ
รูปหล่อหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี อายุ ๘๙ ปี เนื้อทองคำ ของร้านเด็กวัดยางงาม
รูปหล่อหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี อายุ 89 ปี เนื้อเงิน
รูปหล่อหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี อายุ ๘๙ ปี เนื้อเงิน ของร้านเด็กวัดยางงาม
รูปหล่อหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นแรก อายุ ๘๙ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู นั่งสมาธิเต็มองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดด้วยประคต มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หนู" 

         ด้านหลัง มีการตอกโค้ดเลขไทย "๘๙"

         รูปหล่อหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม รุ่น อายุ ๙๐ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ลักษณะเป็นรูปหล่อฉีดโลหะขึ้นรูป สร้างแจกในงานทำบุญอายุหลวงปู่หนู ๙๐ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี อายุ 90 ปี เนื้อเงิน
รูปหล่อหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อเงิน

รูปหล่อหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อนวโลหะ

รูปหล่อหลวงพ่อหนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี อายุ 90 ปี เนื้อทองแดง
รูปหล่อหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม รุ่นอายุ ๙๐ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู นั่งสมาธิเต็มองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หนู" มีการตอกโค้ด "๑" ที่สังฆาฏิ

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดทุ่งแหลม" มีการตอกโค้ดเลขไทย "๙๐" ใต้ฐานมีการอุดผง (เนื้อทองแดงใต้ฐานเรียบ)

         พระบูชาหลวงปู่หนู รุ่นแรก เนื้อปูนปั้น

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ลักษณะเป็นพระบูชาขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว สร้างแจกในงานทำบุญอายุหลวงปู่หนู ๘๔ ปี มีการสร้างด้วยเนื้อปูนปั้นเพียงอย่างเดียว จัดเป็นพระบูชาที่หายากของหลวงปู่ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม เนื้อปูนปั้น พ.ศ. ๒๕๒๒

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู นั่งสมาธิเต็มองค์ห่มลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อาจารย์หนู ฉินนะกาโม" 

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดทุ่งแหลม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี รุ่นแรก"

         พระบูชาหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม แขนเล็ก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ลักษณะเป็นพระบูชาขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว จัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองเหลือง จัดเป็นพระบูชาเนื้อโลหะที่หายากของหลวงปู่ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อบูชาหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี 5 นิ้ว
รูปหล่อบูชาหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว

         ด้านหน้า มีรูปหลวงปู่หนู นั่งมือจับที่หัวเข่าเต็มองค์ห่มลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ รัดประคต มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม ราชบุรี" 

         ด้านหลัง ไม่มีอักขระใดๆ ใต้ฐานปิดด้วยปูนปาสเตอร์

         พุทธคุณของวัตถุมงคลของหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม ขึ้นชื่อในเรื่องของความเหนียว คงกระพันชาตรี ขนาดที่ว่าโดนระเบิดยังไม่ระคายผิว ดั่งตัวอย่างของ ๒ เด็กน้อยที่เก็บระเบิดได้ แล้วเอาระเบิดมาแกะเล่นด้วยความไม่รู้แล้วเกิดระเบิดขึ้นจนเสื้อผ้าขาดวิน

ภาพข่าวหนังสือพิมพ์ ที่ห้อยเหรียญของหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลม แล้วถูกระเบิด

         แต่ตัวเด็กเป็นแค่ผิวถลอกนิดหน่อยเท่านั้น โดยเด็กทั้ง ๒ คนห้อยเหรียญของหลวงปู่หนู วัดทุ่งแหลมอยู่ในคอ จึงทำให้เชื่อกันว่าที่รอดมาได้เพราะพุทธคุณของหลวงปู่หนูคุ้มครองให้ปลอดภัย

         นอกจากนี้เหรียญที่ทหารช่างราชบุรีขอสร้าง เพื่อนำไปให้ก็มีประสบการณ์มากมายเช่นกัน เรีบกกันได้ว่าเรื่องเหนียวรับรองไม่เป็นรองใครแน่นอน.


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

Facebook : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง 

Facebook Group : กลุ่มสารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง   

 

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***     

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้