โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม เจ้าของพระกลีบบัวเรียกทรัพย์​สุดลึกลับหายากของสมุทรสงคราม

หลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม

          เมืองแม่กลองถือเป็นแหล่งรวบรวมพระเกจิ อาจารย์มากมาย บางองค์ถูกหลงลืมไปตามกาลเวลา เนื่องจากใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้จากคำบอกเล่า น้อยนักที่จะมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็มีแต่คำบอกเล่า แต่ไม่มีผู้รู้จริง และหนึ่งในนั้นคือ หลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม แห่งอำเภอบางคณที จังหวัดสมุทรสงคราม

          หลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม หรือ พระอุปัชฌาย์ทรัพย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากง่าม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ท่านถือเป็นพระเถระยุคเดียวกับ หลวงพ่อรุฬ วัดช้างเผือก เป็นพระคงแก่เรียนเก่งวิชาวิปัสนาและการรักษาด้วยสมุนไพรต่างๆ 

          นอกจากนี้หลวงพ่อท่านยังมี วิชาอาคมระเบิดน้ำลงไปทำตะกรุด สามารถเรียกทรัพย์สมบัติจากพื้นดิน แต่ด้วยประวัติของหลวงพ่อทรัพย์ ไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐาน จะมีก็แต่คำบอกเล่ากันมา จากรุ่นสู่รุ่น โดยสันนิษฐานว่า หลวงพ่อทรัพย์ ท่านเกิดประมาณราวปี พ.ศ. ๒๓๘๐ ณ บ้านคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยไม่มีการจดบันทึกถึงโยมบิดาและโยมมารดาว่าเป็นผู้ใด

          วัดปากง่ามเป็นวัดเก่าแก่ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย (ภาค ๑๕) ตั้งอยู่ที่ ๘/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้าง คาดว่ามีอายุกว่า ๒๐๐ ปี มีหลักฐานว่าขอตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๕ ในสมัยก่อนการคมนาคมไปมาของชาวบ้านจะนิยมการขนส่งทางเรือเป็นหลัก อาศัยคลองบางน้อย และคลองบางใหญ่ เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลองเป็นหลักสำคัญ

          แต่ด้วยวัดตั้งอยู่ตรงคลองสามแพร่ง ของคลองบางน้อย และคลองบางใหญ่ทั้งสอง จึงได้ชื่อว่า "วัดปากง่าม" จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ได้เล่าว่า ตอนที่เป็นเด็กเล็กๆเกิดมาจำความได้ก็เห็นวัดนี้แล้ว เป็นวัดเก่าๆ ไม่ค่อยเจริญมากนัก เพราะตั้งอยู่ในสวน บ้านเรือนมีน้อย อุโบสถสร้างมา ๓ หลังแล้ว ตั้งอยู่ต่างสถานที่กัน 

          หลังปี พ.ศ. ๒๔๗๙ วัดจึงได้เจริญรุ่งเรืองตามลำดับเนื่องด้วยการคมนาคมที่สะดวกขึ้น รวมทั้งชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับความสามารถของเจ้าอาวาสที่สืบทอดต่อๆ กันมา และเนื่องด้วยชุมชนขยายใหญ่ขึ้น บ้านเรือนหนาแน่นขึ้น 

          รวมถึงประชาชนมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา วัดจึงมีศาสนสถาน และศาสนวัตถุครบถ้วน มีอุโบสถ และศาลาการเปรียญที่สวยงาม กุฏิสงฆ์ หอฉันท์ หอสวดมนต์สร้างด้วยไม้ทรงไทย ศาลาท่าน้ำ และยังมีการสร้างสะพานข้ามคลองบางน้อย ตลอดจนการศึกษาก็บริบูรณ์ มีโรงเรียนปริยัติธรรม และโรงเรียนประถมศึกษา

วัดนี้ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑

          สิ่งสำคัญของวัดที่ควรชม และนมัสการ ได้แก่

          ๑. พระพุทธรูปโบราณปูนปั้น ปางมารวิชัยพระนามว่า หลวงพ่อเกษร” เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ เข้าประตูอุโบสถแล้วจะแลเห็นท่านยิ้มรับ แต่เมื่อเข้าพิจารณาใกล้ๆ จะแลเห็นพระพักตร์ท่านนิ่งเฉย มีพระอัครสาวกทั้ง ๒ นั่งคุกเข่านมัสการท่านอยู่

          ๒. ภาพผนังอุโบสถแปลกกว่าวัดอื่นๆ คือ วาดเป็นภาพเทวดารักษาทิศทั้ง ๘ งดงามยิ่งนัก

          ๓. ศาลาการเปรียญชั้นบนทรงไทย ภายในมีธรรมมาศน์เทศน์ บุษบกโบราณทรง ๓ ชั้น ฝีมือประณีต งดงามอ่อนช้อย วิจิตรตระการตา

          ๔. หลวงพ่อแดงหน้าอุโบสถเป็นพระพุทธรูปโบราณศิลาแลง เนื้อหินสีแดง ปางสมาธิ มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง

          ๕. พระพุทธรูปหล่อสมัยอู่ทองปางห้ามสมทร สูง ๑ เมตร ๒๐ เซนติเมตร ประดิษย์ฐาน อยู่ ณ หอสวดมนต์

          ๖. เจดีย์โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา หน้าอุโบสถใหม่ สถานที่สร้างอุโบสถเก่าของวัด

          ๗. หอพระไตรปิฎกโบราณปัจจุบันเป็นศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์ ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ

          ๘. ต้นสมอพิเภกอายุกว่า ๒๐๐ ปี อยู่หลังอุโบสถ บนต้อนสมอมีต้นกล้วยไม้ข้างกระ ขึ้นเป็นกระจุกขึ้นมากมาย เมื่อถึงฤดูออกดอก จะมีดอกบานสะพรั่งเต็มต้น สัญนิฐานว่านกต่างๆเป็นผู้พามาปลุกไว้

          ลำดับเจ้าอาวาสวัดปากง่าม

          ๑. พระอธิการดำ
          ๒.​ หลวงพ่อทรัพย์
          ๓. หลวงพ่อยนต์
          ๔. พระครูปลัดผ่อง
          ๕. พระครูสมุทรธรรมนิเทศ (หลวงพ่อเอี้ยง)
          ๖. พระครูมงคลอนุศาสน์ (หลวงพ่อเสือ สุจิณโณ)
          ๗. พระครูสถิตกมลธรรม (หลวงพ่อนะ กมล รวิวณฺโณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)​​   
 
          หลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม ท่านถึงกาลมรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ นับรวมสิริอายุได้ ๘๔ ปี

วัตถุมงคลของหลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม

          พระกลีบบัวเรียกทรัพย์ หลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม

          สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔ จัดเป็นพระของที่หายาก ตามบันทึกและคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่า หลวงพ่อท่านได้สร้างพระกลีบบัว มีทั้งแบบหลังเรียบและหลังยันต์ ถือเป็นพระเครื่องรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่สร้างทันหลวงพ่อทรัพย์ มีการสร้างด้วยเนื้อชินตะกั่ว  เนื้อชินผสมเจ้าน้ำเงิน เนื้อดิน เนื้อเมฆพัตร และเนื้อเมฆสิทธิ์ ในพระที่เป็นเนื้อชินตะกั่วตามซอกพระมีผิวปรอทปกคลุม เนื้อมีความแข็งแกร่งกว่า เนื้อชินตะกั่วทั่วไป มีน้ำหนักมาก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระกลีบบัวหลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม เนื้อชินตะกั่ว

พระกลีบบัวหลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม เนื้อชินตะกั่ว หลังยันต์ ของคุณตรีเนตร อยู่เจริญ

          ด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางสมาธิ ห่มจีวรแบบลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีรัศมีเป็นกนกรอบองค์พระ ฐานมีผ้าทิพย์ พระอุระนูน พระชานุขยายกว้าง

          ด้านหลัง มีทั้งแบบเรียบ และแบบทียันต์

          เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยพระครูสมุทรธรรมนิเทศ (หลวงพ่อเอี้ยง) อดีตเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม สมุทรสงคราม 2518 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม สมุทรสงคราม 2518 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อทรัพย์ วัดปากง่าม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดงรมดำ

          ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อทรัพย์ครั้งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ บนรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา มะ อะ อุ" ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงปู่ทรัพย์ วัดปากง่าม สมุทรสงคราม"

           ด้านหลัง ตรงกลางเหรียญมีอักขระยันต์เรียกทรัพย์ เรียกลาภ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๑๘"
โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ26 เม.ย. 2565 12:34:00

    น้อมสาธุคุณ ครับจากอดีตเด็กวัดปากง่าม

    ตอบลบ

ค้นหาบล็อกนี้