วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) พระเกจิสายเหนียวของปากท่อ ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) ราชบุรี
หลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) ราชบุรี

         หลวงพ่อพรหม วัดเขาหลักไก่ หรือ หลวงพ่อพรหม อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามสุทธาวาส ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่า พรหม พรหมศร พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

         หลวงพ่อพรหม ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ โยมบิดาชื่อนายนาค พรหมศร โยมมารดาชื่อนางเหนา พรหมศร มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน ๙ คน โดยท่านเป็นลูกคนสุดท้อง

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ โยมบิดาได้นำท่านไปฝากเรียนหนังสืออยู่ที่วัดหนองกระทุ่ม กับพระลอซึ่งเป็นญาติกัน โดยพระลอได้นำท่านไปบวชเป็นเณรกับหลวงพ่อป๋อง เจ้าอาวาสวัด เพื่อศึกษาวิชาเขียนอ่านตามสมัยนิยม

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ หลวงพ่อพรหม ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "ปหฏฺโธ" โดยมี

         พระอธิการป๋อง วัดหนองกระทุ่ม เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดหนองกระทุ่มเรื่อยมาเพื่อศึกษาวิชาอาคม และศึกษาพระธรรมวินัยกับหลวงพ่อป๋อง จนสำเร็จวิชาต่างๆมากมาย

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ชาวบ้านเขาหลักไก่ มีความคิดที่จะสร้างวัดขึ้น เพื่อใช้เป็นวัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของหมู่บ้านเอง เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีวัด เวลาที่ญาติโยมจะไปทำบุญต้องเดินทางไกลเป็นที่ลำบากยิ่ง

         นายเทพ และนางแย้ม จึงทำการบริจาคที่ดินบริเวณเขาหลักไก่เพื่อสร้างวัด โดยเริ่มสร้างกุฏิขึ้น โดยในช่วงแรกเป็นเพียงสำนักสงฆ์ สมัยนั้นญาติโยมบางส่วนได้ทำการนิมนต์หลวงพ่อพัว วัดพักตราราม สมุทรสงคราม มาช่วยในการก่อสร้างวัดจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๘๗

         ตอนแรกชาวบ้านจึงตั้งใจจะนิมนต์หลวงพ่อพัว ให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด แต่หลวงพ่อ ท่านได้ปฏิเสธเพราะท่านยังมีภาระที่ต้องดูแลวัดพักตราราม ที่ยังขาดถาวรวัตถุต่างๆอีกมาก

         ชาวบ้านจึงเดินทางไปหาหลวงพ่อป๋อง วัดหนองกระทุ่ม เพื่อขอนิมนต์พระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทน หลวงพ่อป๋องจึงตัดสินใจส่งพระพรหม ซึ่งขณะนั้นบวชได้ ๗ พรรษาแล้วไปเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเขาหลักไก่

         วัดสนามสุทธาวาส หรือที่ชาวบ้านเรียกันติดปากกว่าวัดเขาหลักไก่ เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ บ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

         วัดสนามสุทธาวาส ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ในสมัยนั้นกล่าวขานกันว่ามีพระภิกษุมาจำพรรษาที่ถ้ำเขาหลักไก่ซึ่งเป็นที่สงบร่มเย็น ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองไร่เกิดความศรัทธาจึงได้สละที่ดินเพื่อสร้างสำนักสงฆ์ขึ้น และได้ขออนุญาตตั้งวัดจนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ 

         วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ วัดมีรายนามเจ้าอาวาสปกครองวัดดังนี้

         ๑. พระครูรัตนสุทธิคุณ (พรหม) พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๕๑๙ 

         ๒. พระรัตนสุทธิคุณ (จำลอง) พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๔๓ 

         ๓. พระครูผาสุกวิริยคุณ (สุชิน ผาสุโก) พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน

         หลังจากที่หลวงพ่อพรหมได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ และพัฒนาวัดจนเจริญขึ้นตามกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน 

         นอกจากนี้หลวงพ่อพรหมยังได้เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาของบุตรธิดาของชาวบ้านในพื้นที่ ท่านจึงได้สร้างโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกูล) ขึ้นอีกด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบล

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อพรหม ที่พัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรือง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ พระครูรัตนสุทธิคุณ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

         ชาวบ้านในพื้นที่เล่ากันว่าหลวงพ่อพรหม ท่านได้ศึกษาร่ำเรียนพุทธาคมจากพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิชาเวทย์วิทยาคมแห่งยุคนั้นคือ หลวงปู่ป๋อง วัดหนองกระทุ่ม พระอุปัชฌาย์ของท่าน 

         หลวงพ่อพรหม ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ นับรวมสิริอายุได้ ๕๙ ปี ๓๘ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่)

         เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อแจกให้ผู้บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด และฉลองที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบล ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มหรือโล่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อชุบนิกเกิ้ลลงยา และเนื้อทองเหลืองเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) ราชบุรี รุ่นแรก 2508 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อทองเหลือง ของคุณขวัญชัย สวัสดี

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพรหมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระไทยเขียนว่า "เจ้าอธิการพรหม ปหฏฺโธ" 

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์สาม ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๑๓ มี.ค. ๐๘"

         เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกในคราวฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปกรงจักรหรือพัดยศแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง เนื้อนิกเกิ้ลกระไหล่ทอง และเนื้อนิกเกิ้ลกระไหล่เงิน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) ราชบุรี รุ่น 2 2512 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองเหลือง ของคุณขวัญชัย สวัสดี

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพรหมครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระไทยเขียนว่า "พระครูรัตนสุทธิคุณ (พรหม ปหฏฺโธ)" 

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์ "นะ มะ อะ อุ" ด้านข้าวยันต์มีอักขระยันต์อ่านว่า "พุท โธ " ใต้และข้างอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "5 ธ.ค. 2512 วัดสนามสุทธาวาส"

         เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะกระไหล่ทอง และเนื้อโลหะกระไหล่เงิน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) ราชบุรี รุ่น 3 2519 โลหะกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) ราชบุรี รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อโลหะกระไหล่ทอง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพรหมนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง อองค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระไทยเขียนว่า "พระครูรัตนสุทธิคุณ พ.ศ. ๒๕๑๙" 

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดสนามสุทธาวาส"

         พระบูชาหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระบูชาหน้าตัก ๕ นิ้ว และขนาด ๑ นิ้ว สร้างด้วยเนื้อทองเหลืองรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) ราชบุรี รุ่นแรก 2512 ทองเหลืองรมดำ
พระบูชาหลวงพ่อพรหม วัดสนามสุทธาวาส(เขาหลักไก่) ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองเหลืองรมดำ ของคุณยอดชาย ตั้งศิริกุลพร

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพรหมนั่งสมาธิเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระไทยเขียนว่า "พระครูรัตนสุทธิคุณ (พรหม) ปหฏฺโธ" หน้าตัก ๑ นิ้วจะไม่มีอักขระใดๆ

          ด้านหลัง ไม่มีอักขระใดๆ ใต้ฐานมีดินไทยโดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

  ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น